Farma zvířat – rozbor díla

rozbor díla

 

   Kniha: Farma zvířat (George Orwell)

   Předmět: Český jazyk – rozbor díla

   Přidal(a): Jakub Buček

 

George Orwell

 • Vlastním jménem: Eric Arthur Blair
 • Britský novinář, esejista, spisovatel
 • Narodil se v Indii (tehdy součástí britského impéria)
 • Po střední škole se potuloval po ulicích (rodiče neměli peníze na studium na univerzitě) → pracoval u Indické imperiální policie v tehdejší Britské Indii (v Barmě) → práce u policie ho ovlivnila, počátky nenávisti imperialismu, začal se klonit k levicové politice
 • Po návratu do Anglie, začal psát eseje a pracoval jako novinář
 • Byl dobrovolníkem ve Španělské občanské válce → zraněn
 • Během 2. světové války pracoval pro BBC → přispíval do novin a časopisů.

 

Další díla:

  • 1984
  • Hold Katalánsku
  • Na dně v Paříži a Londýně
  • Barmské dny

 

Literárně historický kontext

Meziválečná próza:

 • Obraz fiktivní budoucnosti společnosti, člověk, vědy
 • Osud člověka v nepříznivém prostředí
 • Stinné stránky technického pokroku
 • Tzv. fantasy literatura – s bájnou pohádkovou atmosférou
 • Otřesné vize totalitní společnosti
 • Antiutopie – opak utopie – myšlenka fiktivní společnosti, která se vyvinula špatným směrem, má zásadní nedostatky, sebedestrukce

 

Další spisovatelé:

  • Karel Čapek
  • J.R. R. Tolkien
  • William Styron

 

Rozbor díla: Farma zvířat

Literární druh:

 • próza, epika

 

Žánr:

 • antiutopický román, alegorická bajka – příběh kratšího rozsahu, zvířata zde vystupují jako lidé

 

Kompozice:

 • 10 kapitol, kapitoly jsou chronologicky za sebou
 • Barvité popisy situace
 • Charaktery postav jsou jasně dané

 

Čas a prostor:

 • Čas – neurčitý, přibližně 50.léta 20. stolení
 • Prostor –  anglická farma poblíž městaWillington

 

Jazyková stránka:

 • Vyprávění v er-formě
 • Spisovný jazyk i hovorové výrazy, archaismy, odborné termíny, slova citově zabarvená, stylově neutrální

 

Hlavní myšlenka díla:

 • ze začátku myšlenka dobrá, ale bohužel, když se někteří dostanou k moci, ztratí všechny zásady a snaží se pouze ve svůj prospěch, ostatní jsou jim jedno. Mění si pravidla podle svého a jdou “přes mrtvoly“. Autor předpověděl spoustu události v SSSR a ve východním bloku Evropy

 

 

Postavy:

 • Pan Jones – majitel firmy, z pohledu zvířat je zlý, nezodpovědný, alkoholik
 • Napoleon (prase) – představuje Stalina, nejchytřejší, nejmazanější, podvodník, zrádce
 • Major prase) – představuje Lenina, inteligentní, starý a vážený vepř, v podstatě vyvolal revoluci (
 • Kuliš (prase) – představuje Trockého, soupeřil po revoluci o moc se Stalinem, má dobré nápady, nejdříve vůdce prasat → poté označován za zrádce
 • Pištík (prase) – představuje propagandu, dokáže manipulovat s ostatními, inteligentní, zdá se být hloupý, nečestný
 • Psi – představují tajnou polici, slepě plní rozkazy svého pána Napoleona, věrní, poslušní, spolehliví
 • Boxer (kůň) – stachanovský dříč (Alexej Stachanov), sovětský horník, národní hrdina SSSR, čestný, pracovitý, silný, lehce manipulovatelný
 • Lupina (klisna) – statná, mateřsky vyhlížející klisna, jako jedna z mála vydržela až do poslední chvíle
 • Benjamin (osel) – sám autor se přirovnává k tomuto zvířeti, zná pravdu a tuší důsledky, všichni ho přehlušují
 • Ovce – tupý dav opakující naučené fráze

 

Děj

Zvířata žijí na farmě pana Jonese, alkoholika, který všechny peníze propije a zvířata poté trpí hladem a zimou. Jednu noc se setkají všechny zvířata ve stodole a Major jim vypráví o Revoluci zvířat a naučí je píseň Zvířata Anglie – pozdější revoluční píseň. Major umře a zvířata začnou usilovně přemýšlet nad revolucí. Jednoho dne se jim podaří vyhnat pana Jonese z farmy a začnou tam velet dvě prasata – Kuliš a Napoleon. Ustanoví si pravidla – Sedm přikázání. Ze začátku jim vše funguje a zvířata si jsou rovna, ale po letech se to vše začíná bortit a zvířata mají míň jídla a více práce. Kuliš uteče, protože ho obviní ze spolupráce s lidmi. Začne nadvláda prasat a psů. Napoleon začne spolupracovat s lidmi a rozhodne se stavět větrný mlýn – nejdříve ho stavět nechtěl, ale poté co odešel Kuliš, řekl, že ho stavět celou dobu chtěl a náčrty nakreslil on a Kuliš to vzal na sebe. První pokus mlýnu, prý shodil Kuliš. Druhý pokus zničili lidé v druhé bitvě. Na stavbě mlýna dře Boxer až kvůli tomu umře. Ke konci knihy začnou prasata chodit po dvou a začnou se nadřazovat nad ostatní zvířata a začnou se kamarádit s lidmi.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!