Generátor (výroba) střídavého proudu

elektronika

 

Téma: Generátor (výroba) střídavého proudu

Předmět: Elektronika

Přidal(a): David Veselík

 

 

V energetice se používají jako zdroje proudu generátory, což jsou stroje měnící mechanickou energii na energii elektrickou.

Generátory (funkční generátory) jsou zdrojem periodického signálu.

 

Základní typy generátorů:

  • 1) alternátory (vyrábějí střídavý proud – cívky v klidu, rotuje elektromagnet)
  • 2) dynama (vyrábějí stejnosměrný proud – elektromagnet v klidu, rotuje cívka)

 

Složení generátoru:

  • Generátor se skládá se z rotoru a statoru, kdy obyčejně rotor vytváří točivé magnetické pole a ve statoru jsou umístěny cívky, ve kterých je indukováno elektrické napětí.

 

Nejčastější průběhy signálu jsou:

  • harmonický (tvar sinusovky, tento průběh má např. střídavé napětí 230 V v rozvodné síti)
  • obdélníkový (je produktem astabilního klopného obvodu, má strmou náběžnou i sestupnou hranu, využívá se např. u blikačů)
  • trojúhelníkový (má rovnoměrný nárůst i pokles hodnoty)

 

Princip činnosti:

  • Indukce střídavého napětí při otáčivém pohybu cívky v magnetickém poli


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy