Geografická charakteristika Kanady

 

Otázka: Geografická charakteristika Kanady

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): kita

 

Geografická charakteristika Kanady

 • druhý nejrozlehlejší stát světa se rozkládá na severu Severní Ameriky (10 mil. km2)
 • většinu státu tvoří mrazivé tundry a ledové pustiny
 • člověkem téměř nedotčená příroda
 • hranice mezi Kanadou a Spojenými státy americkými je nejdelší suchozemskou hranicí na zemi
 • obyvatelstvo je koncentrováno na pobřeží Atlantského i Tichého oceánu a na jihovýchodě země (města Ottawa,Montreal, Toronto)
 • část Quebec je územím, které již delší dobu usiluje o odtržení od zbytku Kanady (naposledy se referendum konalo roku 1995, ale těsným výsledkem bylo zamítnuto)
 • hlavní město: Otava, další velká města – Toronto, Vancouver
 • závislý federativní stát, který je členem Britského společenství národů (Commonweathu) – formální hlavou státu je britský panovník, kterého zastupuje volený generál guvernér
 • administrativně se člení na 10 provincií a 3 teritoria

 

Povrch

 • Kanada má velmi členité pobřeží
 • na severu je rozsáhlá Arktická nížina
 • téměř polovinu země zaujímá Kanadský štít
 • největší hora je Mt. Logan – 5 951 m.n.m.
 • ve středu Kanady jsou rozsáhlé Velké planiny – prérie, na jihovýchodě Apalačské pohoří

 

Vodstvo

 • hustá říční síť – využívá se pro dopravu a výrobu elektrické energie
 • nejdelší řeka : Mackenzie, dále je významná řeka sv.Vavřince (hlavní dopravní tepna Kanady- součást dopravního systému, který spojuje Velká jezera s Atlantským oceánem)
 • Energeticky významná je řeka Columbie – kaskáda údolních přehrad s elektrárnami
 • 8% území tvoří plocha sladkovodních jezer (Velké Medvědí jezero, Velké Otročí jezero, Winnipežské jezero atd.)

 

Podnebí

 • na severu arktické a subarktické, na jihu mírné vnitrozemské, nejteplejší a nejvlhčí podnebí je na jihozápadě Kanady – na pobřeží Tichého oceánu
 • Arktické souostroví a nejvyšší nadmořské výšky Kordiller kryjí ledovce a věčný sníh
 • rostlinstvo tundry a lesotundry na severu přechází v rozsáhlé severokanadské lesy,na jihovýchodě smíšené a na jihu travnaté prérie
 • 5% území je chráněno – největší národní park: Wood Buffalo (vodní buvoli, mědvědi, losy)

 

Nerostné bohatství

 • obrovské a různorodé zásoby nerostných surovin
 • světově významné jsou zásoby rud barevných kovů a drahých kovů, železné rudy a uranových rud a zdroje draselných solí
 • významné jsou zásoby zemního plynu a ropy

 

Obyvatelstvo

 • 31,5 mil. obyv.
 • 97% obyvatel žije jen na 10% území, 80% ve městech
 • národnostní složení: Anglokanaďané – 39% (potomci britských přistěhovalců), Frankokanaďané 26% (potomci francouzských přistěhovalců), dále Němci, Angličané, Italové,
 • úřední jazyk – Francouzština, Angličtina
 • zalidnění 3,36 /km2  
 • původní obyvatelé jsou indiáni a eskymáci (2%)
 • náboženství zejména katolíci a pravoslaví

 

Hospodářství

 • 69,6% služby, 28,4% průmysl, 2% zemědělství
 • vývoz: motorová vozidla, papír, dřevo, ropa, stroje, zemní plyn, hliník, telekomunikační vybavení
 • Dovoz: stroje, chemikálie, motorová vozidla, spotřební zboží
 • Vývoz: USA,Japonsko,VB (tvoří ho nezpracované suroviny – znak rozvojové země)
 • Dovoz:USA,Japonsko,Čína

 

Průmyslové oblasti:

 • nejvýznamnější je těžební průmysl, barevná metalurgie, dopravní strojírenství, petrochemie a dřevozpracující průmysl
 • průmyslové centrum – kolem Velkých jezer
 • Montreal – průmysl. centrum, strojírenství, petrochemie (výroba letadel)
 • Hamilton – hutnictví železa a oceli
 • Toronto- finanční a kulturní centrum (výroba letadel a automobilů)
 • kolem Vancouveru – dřevozpracující průmysl, energetický průmysl (Columbie)
 • kolem jižní hranice – pěstování obilovin
 • zbytek lesy, bažiny, divá zvěř
 • Těžební průmysl – patří k mocnostem světa, v těžbě niklu, zinku a uranu zaujímá 1. místo ve světě, dále je velmi významná těžba mědi, olova, zlata, stříbra a platiny, rudy barevných kovů se těží ve východní části Laurentinské plošiny; zemní plyn a ropa:provincie Alberta, dolní rok řeky Mackenzie a šelf Severního ledového oceánu;draselné soli v provincii Saskatchewan
 • petrochemický průmysl – provincie Alberta a přístavy Vancouver a Quebec
 • dřevozpracující a papírenský průmysl: významný exportér dřeva a největší výrobce novinového papíru na světě; Vancouver, Montreal, Edmonton, Ottawa

 

Elektrárenství

 • 60% vodní elektrárny, 15% jaderné

 

Ice roads Kanada –  objevení diamantů na severu Kanady (1930), nejznámější je z

Tibbittu do Contoyto), minimální tloušťka ledu musí být 72 cm

 

Zemědělství

 • produktivní s vysokým stupněm mechanizace, založené na specializované farmářské výrobě
 • převažuje živočišná výroba (chov skotu masného i mléčného, prasat a ovcí)
 • rostlinná výroba – nejvíce obilniny a pícniny (pás:Edmonton-Regina-Winnipeg – pšenice, ječmen,oves, kukuřice, řepka, ovoce a zelenina)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!