Hydraulické rozvaděče

informatika

 

Otázka: Hydraulické rozvaděče

Předmět: Mechatronika/Strojírenství

Přidal(a): Matyáš Chmelík

 

Přímo řízené rozvaděče

 • Rozvaděč řízený: pákou, pedálem, proudem na cívce

 

Nepřímo řízený rozvaděče

 • Rozvaděč řízený: Tlakem v obvodu (buď poklesem nebo stoupnutím)

 

Obecné dělení rozvaděčů:

 • Bistabilní = má dvě stabilní polohy -> Stabilní poloha zajištěna cívkou
 • Monostabilní = má pouze jednu stabilní polohu -> zajištěna pružinou

 

Konstrukční dělení rozvaděčů:

Sedlová

 • V zavřeném stavu 100% těsnost
 • Velmi rychlé přestavení cca 15ms
 • Složitá na výrobu – drahé – používané pouze při nutnosti 100% těsnosti či rychleného přestavení
 • Maximální počet kanálů jsou dva

Šoupátková

 • Mezi tělem rozvaděče a šoupátkem jsou prosaky
 • Rychlost přestavení šoupátka cca 40ms
 • Sériová výroba -> levné
 • Konstrukce dovoluje vyšší počet kanálu
 • Dělení podle pohybu šoupátka:
  • Přímočarý pohyb
  • Rotační pohyb
  • Kombinovaný pohyb

 

Krytí kanálů a přechodové děje:

Během doby přestavení šoupátka sledujeme tři způsoby (! krátkodobé max 40ms !) propojení kanálů 3 typy: Pozitivní krytí, Negativní krytí, Nulové krytí.

 • Pozitivní: při přestavení šoupátka se všechny kanály uzavřou kapalina neteče, vznikají tak talkové rázy a hluk, výhodou je že spotřebič (přímočarý motor jako zvedací plošina) se nemůže samovolně pohybovat tudíž při přestavení nehrozí pád dolů
 • Negativní: při přestavení šoupátka se všechny kanály propojí, rozvaděč pracuje bez tlakových rázů, má delší životnost, nemůžeme jej použít pro případ uvedený výš z důvodu samovolného pohybu pístu.
 • Nulové krytí: při přestavení nemá žádný přechodový děj, v okamžiku uzavření jedné cesty se otevře druhá. Velmi drahá výroba (nutná přesnost šoupátka k tělu rozvaděče)

 

Popis schematické značky:

 • Kanály A a B značí výstupní kanály z rozvaděče, které pokračují ke spotřebičům
 • Kanál P značí přívodní kanál do rozvaděče, buďto od čerpadla nebo od předcházejícího prvku
 • Kanál T značí odpadní kanál od rozvaděče, je vždy odveden do hydraulické nádrže (v případě uzavřeného hydraulického obvodu na sání čerpadla)

 

Čtení zkrácených zápisů:

 • Rozvaděče se zapisují pomocí dvou čísel a písmen (př: číslo/číslo písmeno)
 • První číslo vyjadřuje počet kanálů rozvaděče
 • Druhé číslo vyjadřuje počet poloh rozvaděče
 • Písmeno je označení pro propojení kanálů v klidové poloze rozvaděče (klidovou polohou se rozumí poloha která není ovlivněná vnější silou – pákou, pedálem, proudem na cívce atd.)

 

Dvoupolohové:

 • 4/2 R -> v klidové poloze (4/2 = čtyřcestný, dvoupolohový; R = P propojeno s A a T propojeno s B)
 • 4/2 X -> v klidové poloze (4/2 = čtyřcestný, dvoupolohový; X = P propojeno s B a T propojeno s A)

 

Tří polohové:

1. poloha odpovídá propojením kanálů typu R 3. poloha typu X a 2. „nulová“ poloha má tři druhy Z, C a Y

 • 4/3 Z -> v klidové poloze (4/3 = čtyřcestný, třípolohový; Z = Všechny kanály (P, T, A, B) jsou uzavřeny
 • 4/3 C -> v klidové poloze (4/3 = čtyřcestný, třípolohový; C = Kanály A, B jsou uzavřené, P propojeno s T
 • 4/3 Y -> v klidové poloze (4/3 = čtyřcestný, třípolohový; Y = Propojení kanálů A, B a T, kanál P je uzavřený
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!