IPCC – Mezivládní panel pro změnu klimatu

informatika

 

Téma: IPCC – Mezivládní panel pro změnu klimatu

Předmět: Slovník, Udržitelný rozvoj

Přidal(a): x

 

 

Intergovernmental Panel on Climate Change, v překladu Mezivládní panel pro změnu klimatu. Jedná se o vědecký mezivládní orgán, který byl založen v roce 1988 k vyhodnocování rizik změny klimatu. Založen dvěma organizacemi, Světovou meteorologickou organizací a programem OSN pro životní prostředí.

Posláním IPCC je poskytovat vědecké posouzení současných informací z celého světa o nebezpečí klimatických změn způsobených lidskou činností, o jejich důsledcích a o možnostech zmírnění účinku. Tisíce vědců a dalších odborníků přispívá dobrovolně autorstvím a recenzemi ke vzniku jednotlivých zpráv. V případě „Shrnutí pro politické představitele“ je výsledný text pečlivě schvalován konsenzem.

Činnost IPCC spočívá v publikování speciálních zpráv pro uskutečnění Rámcové úmluvy OSN (mnohostranná úmluva o ochraně a omezení globálního oteplování). IPCC zakládá své posouzení na přezkoumané a publikované vědecké literatuře. Panel je otevřen pro všechny členské státy Světové meteorologické organizace a programu OSN pro životní prostředí.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!