Jak jsem vyhrál válku – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Jak jsem vyhrál válku

Autor: Patrick Ryan

Přidal(a): Michaela

 

 

Literární druh: Epika

Žánr: humorný válečný román

 

Jazykové prostředky:

a)útvary jazyka- užívá spisovného jazyka

-místy se vyskytují nespisovná slova: brousej, zamlelo, vočima, těmadle, vokno , vohrada

vojenský slang: skopčáci, mezkům

-objevuje se zde němčina, italština

b)stylové rozvrstvení slovní zásoby:

-neutrálně zabarvená slova: generál, podplukovník, seržant atd….

-zabarvené slova: němčouři

c) textové prostředky:

vypravěčský styl, využívá zde popisné a charakterizační prvky

– objevují se zde monology: kdy seržant přemýšlí nad tím jak se zachovat, aby neztratil svoji autoritu a také aby zůstal oblíbený (myslel si , že je oblíbený, ale nebylo tomu tak)

-dialogy: přímá řeč, nepřímá řeč

d)syntaktické prostředky:

-využívá souvětí

Věty:

Tázací: „je tady v domě nějaká žena?“

Zvolací: „do prkený vohrady“ „jste zatčen člověče“

Rozkazovací: „sklapni“ , „nemluvte hlouposti, kaprále Streichu“

 

Tématické složky:

a)      Námět: vyprávění z druhé světové války

b)      Motivy: příběhy poručíka Ernesta Goodbodyho

c)      Téma:

hlavní:

Goodbodyho kariéra ve vojně, zesměšnění, satira, nadsázka

Vedlejší:

-různé příběhy, které Goodbody prožívá sám a i se svojí 12. četou

 

Postavy:

Hlavní: Ernest Goodbody: naivní poručík, vypravěč,  čestný muž, zodpovědný, přátelský ,    chytrý, puntičkář

Vedlejší: Seržant Transon: byl pravou rukou poručíka a také hodně spolupracoval s 12 četou ve smyslu zbavit se poručíka, aby si mohli ostatní užívat.

 

Prostředí: je skutečné (Afrika, Itálie, Francie, Řecko , Německo )

Postavení autora: je hlavní hrdina a zároveň vypravěč v ich(1.osoba) formě

Pojetí díla: je bráno humoristicky

Kompoziční postupy: dílo je psáno chronologicky

Vztah dějových linií: retrospektiva + řetězcová kompozice

 

Stručný děj:

Úžasná satira na válku (druhou světovou) a poměry v anglické armádě, mimořádně vtipně napsaná, vyprávěná hlavní postavou, anglickým Švejkem.

Nezkušený nováček, Ernest Goodbody, se krátce po nástupu stává díky zcela nelogickým pravidlům anglické armády důstojníkem a vede svou dvanáctou četu válkou. Líčí všechny příhody naprosto vážně, avšak z popisu reakcí jeho mužstva je evidentní, že je svým vojákům pro smích, že zneužívají jeho nezkušenosti a důvěřivosti, dělají si, co chtějí, ovšem na druhé straně často jen díky tomu přežívají, protože jejich důstojník je pro ně pohromou. Goodbody je totiž pro válku zcela nepoužitelný, dělá špatná rozhodnutí, špatně si vykládá rozkazy, ale zcela v souladu se zvrácenou armádní logikou se nakonec všechny zmatky obrací v úspěchy a Goodbody je nadřízenými považován za skvělého důstojníka – hrdinu. Dobývá dosud nedobytná místa, zvládne obtížnou situaci s povstalci Elas v Řecku, obsadí vinné sklepy – není možné vyprávět obsah knihy, je třeba číst jednu úžasnou historku za druhou.

 

Patrick Ryan

Byl to anglický prozaik. Během druhé světové války sloužil v Britské armádě, zúčastnil se akcí v Severní Africe, Itálii a Řecku. V šedesátých letech začal psát pro humoristický a satirický časopis Punch, který byl značně populární. Přispíval také do časopisů jakož jsou Playboy a Holiday. Ryan se nejvíce proslavil dílem „Jak jsem vyhrál válku“(„How I won the war“ , 1963)

Další romány: „My friend“ , „How I became Yorkshireman“

 

Psal v období: Světová literatura 2.pol. 20. století

 

Reakce světové literatury na válku

  • Hrůzy fašismu, musely silně ovlivnit laického člověka, který s nimi přišel do styku. Tím nejpravdivějším obrazem skutečnosti se staly deníky a zápisky obětí a jejich vrahů (např. deníky Josefa Goebbelse, spisy A. Hitlera, Deník Anny Frankové) a záznamy z válečných událostí – W. Churchill – 2. světová válka
  • Literární ztvárnění válečných hrůz prolíná všemi literaturami
  • Velmi kriticky hodnotí tuto dobu i sami Němci

 

Dále jsou zde spisovatelé

 

Erich Maria Remarque (1898-1970)

 

–          romány týkající se 2. světové války – „Miluj bližního svého“, „ Noc v Lisabonu“,

„Vítězný  oblouk“, „ Čas žít a čas umírat“

 

„Vítězný oblouk“

      –   hlavní hrdina, schopný chirurg, který koná ušlechtilé skutky i v situacích, které ho

existenčně ohrožují. Končí ve francouzském koncentračním táboře,

protože zavraždil, německého gestapáka, který ho před emigrací mučil.

Další podobné materiály na webu: