Jáma a Kyvadlo – rozbor díla k maturitě (2)

 

  Kniha: Jáma a Kyvadlo

  Autor: Edgar Allan Poe

  Přidal(a): HMasa

 

 

 

 

1. Zařazení autora, díla do historického kontextu, charakteristika doby, popř uměleckého směru

Tento americký zakladatel hororové, detektivní a vědeckofantastické povídky se proslavil i jako básník (např. Havran). Dokázal mistrovsky zachytit stav osoby, která příběh vypraví. Další díla lze považovat za ranou science fiction, z jeho pera pochází i několik humoristických příběhů. Poe značně ovlivnil evropskou literaturu, zejména francouzské symbolisty v průběhu 1 pol. 19 stol.

 

2. Autor – život, celkový přehled tvorby

Narodil se v r. 1809 v bostonu, Massachusetts. Byl jedním ze tří dětí páru kočovných herců. Jeho otec trpěl alkoholismem a opustil matku ještě před Edgarovým narozením. Matka zemřela ve věku 24 let na tuberkulózu a zanechala tak po sobě tři sirotky. Jako tříletý sirotek byl Edgar svěřen do sirotčince, kde se jej po relativně krátké době ujala rodina Allanů velkoobchodníků s tabákem; odtud plyne Poeovo prostřední jméno Allan. Edgar studoval literaturu, kde však začal mít potíže s alkoholem a s hráčskými dluhy; pro ně se později rozešel se svým nevlastním bratrem, jenž je za Edgara odmítal platit. Poe se ve finanční krizi zapsal na vojenskou akademii ve West Pointu. Zde se však ukázal jako nedisciplinovaný voják a byl brzy propuštěn. Po propuštění došlo k rozporům a následně i k rozchodu s Edgarovým otcem. V roce 1833 se setkal s prvním úspěchem, když získal hlavní cenu na soutěži organizované baltimorským týdeníkem Saturday Visitor se svým příběhem Rukopis nalezený v láhvi. Vstoupil posléze do richmondského Southern Literary Messenger a v roce 1835 se stal jeho hlavním šéfredaktorem. Posléze se oženil se svou třináctiletou sestřenicí. Alkohol a drogy způsobovaly Poeovi intenzivní stavy deprese a později i ztrátu zaměstnání. Roku 1845 uveřejnil Havrana, který doslova ohromil tehdejší veřejnost. Poe tedy zažil krátké období slávy a mondénních úspěchů. Jeho alkoholové a drogové dluhy jej však z onoho postavení brzy stlačily uvrhnout zpět do zoufalé bídy. Poeova smrt byla hodna děl, kterým se věnoval: 1849 byl nalezen opilý ( a zřejmě i pod vlivem omamných látek) na baltimorském chodníku.

Tvorba: Havran, Vraždy v ulici Morgue, Odcizený dopis, Zánik domu Usherů, Medailon, Jáma a kyvadlo, Zlatý brouk

 

3. Vybrané dílo pojmenování lit. druhu, základní děj, charakteristika postav

Hlavní hrdina je soudem odsouzen za kacířství k trestu smrti. Při vyslechnutí rozsudku omdlí a je uvržen do kopky. Když se probere v této zatuchlé místnosti bez jakéhokoliv světla, jde opatrně na průzkum svého vězení. Po chvíli zjistí, že cela je plná hlubokých děr, do kterých měl nejspíše v oné tmě spadnout. Vyčerpáním usne, a když se probouzí, je v místnosti již světlo, on je však přivázán na lavici, vedle sebe mí jídlo a pití a nad ním se houpe kyvadlo ostré jako břitva, jež velmi pomalu klesá. Po dlouhém čase, kdy už je z pohledu do tváře smrti téměř šílený dostane spásný nápad. Namaže si provazy jídlem a krysy, které mu po celou dobu běhali po obličeji, mu provazy pomalu překoušou. Zrovna včas na to aby ho kyvadlo nerozpůlilo. Netrvá však dlouho a spustí se další past. Tentokrát se začnou zdi tlačit proti sobě a pomalu hrdinu sunou do hluboké díry. Na poslední chvíli je však zachráněn vpádem Francouzů do města. Záchranou ruku mu podává sám generál Lassale.

Postavy: Autor neuvádí jméno hlavního hrdiny odsouzeného inkvizicí za kacířství, těsně unikne smrti. Vyděšený, bezmocný, ovlivněný hrůzami, skoro zešílí, nakonec se dokáže osvobodit.

 

Druh: próza

4. Okolnosti vzniku díla

Jáma a kyvadlo je jedna z nejznámějších hororových povídek E. A. Poea. Odehrává se za doby inkvizice ve Španělsku, ve městě Toledo. Líčí pocity člověka odsouzeného k smrti. Jeho strach ale i nezlomnou snahu o to prodloužit si život.

 

5. Jazyk a styl díla, jazykové prostředky užité v textu

Autor používá výhradně spisovný jazyk a v českém překladu se objevují některé zastaralé české výrazy jako: drkotaje, kutna, chřípí apod. Text je velmi čtivý, realistický a autor je nemilostný, dokáže udržet čtenáře v napětí a nahnat mu strach. Jsou použita mnohá zvolání, kterými jsou podtrhnuta přání a naděje hlavní postavy. Důležité vjemy, či věci jsou zvýrazněny kurzívou. Kniha je psaná „ich“ formou, není zde přímá řeč, vyprávění z pohledu hlavní postavy. Jsou zde detailní popisy místa a děje, mystifikace, slovní hříčky.

 

6. Hlavní myšlenka, vlastní názor

Snaha zaujmout čtenáře a vyvolat v něm pocity strachu, hnusu ale i nadšení nad vynalézavostí hlavního hrdiny, ve snaze přežít. Jako naprostá většina Poeových děl odráží povídka jeho vnitřní stav mysli a duše. To, jak on sám si připadá ve světě, ve kterém žije.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář