Jiskra života – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Jiskra života

Autor: Erich Maria Remarque

Přidal(a): ceskaondra

 

Literární druh:

–          próza (řeč nevázaná) vázaná = svázaná do slok

 

Žánr:

–          historický román

–          dílo epické (je zaměřeno na děj), děj se soustřeďuje na koncentrační tábor 2. světové války

 

Kompozice:

–          děj je chronologický bez retrospektivy

–          celkem obsahuje 25 kapitol, v každé kapitole je popisována jedna událost z tábora, která netrvá déle než hodinu

–          místo děje: celá kniha se odehrává v koncentračním táboře Mellern

–          čas děje: není přímo specifikován, ale můžeme odhadnout, že jde o březen až květen roku 1945

–          motivy: titul díla Jiskra života – tím je naznačen obsah díla, jiskra znamená víru, že se z utýraných kostlivců stanou opět lidé, kteří touží po domově a lásce, titul vyjadřuje hlavní myšlenku díla a to je naděje na přežití

–          námět: osudy vězňů přežívajících v německých koncentračních táborech

–          skupina 12 vězňů se snaží přežít koncentrační tábor

 

Hlavní postavy:

–          Remarque dokáže mistrně vykreslit psychologii postav, ukazuje, jak je snadné degradovat člověka (úplně ho zničit a ponížit)

–          Hl. postava je novinář, vězeň č. 509 (s největší pravděpodobností sám Remarque), patří mezi výjimky, v táboře je 12 let, neztratil naději

–          Neubauer je hlavní velitel tábora, zakládá si na svém titulu, pyšnil se titulem vraha, v době kdy má být tábor osvobozen, přehodnotil celý svůj život, postoj k Hitlerovi i ke své manželce, pomalu ustupuje od svých nacistických zásad, snaží se tábor zvelebnit, dávat vězňům více jídla a chce se vězňům zalíbit, shání alibi, Američanům je to fuk, přitom Neubauer žádného svého činu nelituje, největší ránou pro něj je, když je tábor osvobozen angloamerickými vojáky.

–          Lewinsky, Werner – vůdci vzpoury, věří v konec války, pomáhají ostatním vězňům, shánějí jim jídlo, přesvědčují je, že má cenu žít.

–          509, Berger, Lebethal, Bucher, a další (dohromady 12 lidí) vytvoří komunistickou skupinu veteránů, psychicky se podporují, Lebenthal je bývalý obchodník, který i v koncentračním táboře dokáže sehnat jídlo pro všechny a společně se naučilo spolu přežít.

 

Obsah:

–          Do tábora přijede doktor SMRT, který se jmenuje Wiese a chce několik vězňů na své pokusy. Neubauer nařídí, aby si vybral dobrovolníky, ale SSák Weber se nařízením neřídí a vybere 509 a Buchera. Mezi Neubauerem a Weberem dojde ke sporu a díky tomu 509 a Bucher přežijí. Pak jsou považováni svými spoluvězni za hrdiny. Když Američané přijdou osvobodit koncentrační tábor, před tím ale mnoho SSáků uteklo a ti co zůstali, tak se snažili zabít co nejvíce vězňů, postavila se proti nim odbojová skupina, všechny je postřílela a při tom byl zastřelen i 509.

 

Jazyk:

–          Objevují se i některá německá slova, hodně dialogů a krátkých vět, které způsobují velmi dobrou čtivost románu, zvyšují jeho spád a napětí.

 

Okolnosti vzniku díla:

–          Remarqua inspirovala skutečná událost smrt jeho sestry v koncentračním táboře a také hrůzy koncentračních táborů a vůbec 2 světové války

 

Zařazení do kontextu děl autora

–          Zpočátku psal Remarque díla o první světové válce, např.: Na Západní frontě klid, Volné pokračování, Cesta zpátky – o návratu z 1 světové války, Tři kamarádi, dále píše romány o nebezpečí fašismu: Vítězný oblouk, Černý obelisk a dále o druhé světové válce, např.: Jiskra života

 

Vliv na jiná umění

–          Dílo ovlivnilo řadu dalších autorů této doby a také filmových režisérů

 

Autoři této doby:

–          Zpracovávaly toto téma Rolland, Barbusse, u nás Pavel Ota, Fuks, Hrabal, Drda

 

Politika:

–          1914-1918 První světová válka

–          1918 vznik České republiky

–          1917 revoluce v Rusku – VŘSR – Velká říjnová socialistická revoluce

–          1933 Hitler se dostává k moci

–          1939-1945 Druhá světová válka

–          Viz umělecké směry: civilismus, vitalismus

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář