Kdo chytá v žitě – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Kdo chytá v žitě

Autor: Jerome David Salinger

Přidal(a): Fufy

 

 

 

1. Název literárního díla, jméno a příjmení autora, literární směr, které dílo reprezentuje.

                Kdo chytá v žitě (1951)

Jerome David Salinger (1919 – 2010)

Světová próza 2. pol. 20. století

 

2. Velni stručná informace o autorovi, přehled jeho tvorby.

Specializoval se spíše na tvorbu povídek. Např. Devět povídek,  Franny a Zooey nebo Malá vzpoura. Kdo chytá v žitě, byl jeho jediným románem a po jeho vydání přiznal, že obsahuje autobiografické rysy.

 

3. Celková obecná charakteristika vybraného díla.

Román bývá považován za jedno z nejvýznamnějších děl poválečné americké prózy. Jde o svéráznou variantu vývojového románu, zasazenou do prostředí moderní americké společnosti. Je založena především na svérázném vypravěčském stylu hlavního hrdiny, na jeho přístupu ke světu a charakteristickém jazykovém projevu. Salinger rozvíjí téma ztráty nevinnosti, touhy po návratu do dětství a pocitu outsiderství.

 

4. Děj a kompozice díla

Holden se po vyloučení z již několikáté střední školy vrací o Vánocích k rodičům do New Yorku. Domů se mu nechce a tak stráví tři dny tím, že se potlouká po městě. Potkává nejrůznější typy lidí. Ubytuje se v hotelu, kde zažije nepříjemný incident s prostituktou a jejím pasákem, schází se se svou kamarádkou Sally Hayesovou. Nejvíce ho zklame jeho učitel, který ho nechá u sebe přespat, ale znechutí se mu pokusem o tělesné sblížení. Tajně navštíví svou sestru Phoebe, aby ji poprosil o peníze; ta však chce odjet z města s ním, ale on nakonec zůstane doma.

Ze závěru knihy vyplývá, že Holden po návratu domů onemocní, podrobí se psychoanalytické léčbě a po prázdninách má nastoupit do nové školy. Holden začíná vyprávění okamžikem, kdy opouští střední školu, ale v četných retrospektivách se vrací do minulosti, k zážitkům z domova a ze škol, které navštěvoval. Samotný název knihy je spojen v Holdenovou utkvělou představou, že chce chránit děti, hrající si v žitném poli na kraji útesu před pádem.

 

5. Postavy

Vypravěčem a zároveň hlavní postavou románu je šestnáctiletý chlapec Holden Caufield. Je to inteligentní citlivý mladík, který se s mnoha věcmi setkává poprvé. Je zaskočen novými poznatky a svou nezkušenost a zklamání maskuje cynickým způsobem vyprávění, pod jehož povrchem však vycítíme nespokojenost se světem a pocit velké psychické únavy. Jedinou jeho přítelkyní a blízkým člověkem nakonec zůstává jeho malá sestřička Phoebe, která chápe jeho pocity a snaží se mu pomoci a jež zároveň symbolizuje touhu zůstat dítětem a vyhnout se vstupu mezi dospělé.

 

 

6. Charakteristika jazyku a stylu

Kniha je napsána nespisovným, hovorovým jazykem dospívajících dětí. Text je plný frází, vulgarismů a slangových výrazů. Vyprávění obsahuje spoustu dialogů, vnitřních komentářů k různým situacím a jednání jiných lidí.

 

7. Okolnosti vzniku díla a umělci, kteří se jím nechali ovlivnit

Překlad textu byl velice náročný a Lubě a Rudolfu Pellarovým se ho podařilo přeložit do češtiny tak dokonale, že jejich překlad bývá považován za jeden z nejlepších převodl světové beletrie do českého jazyka vůbec.

Salingerův román patří mezi tzv. generační romány, ve kterých čtenář s hrdinou prožívá jeho zrání a reakce na dobu a prostředí, v nichž žije. Protože hrdina je obyčejným člověkem, „jedním z nás“, je možné pochopit jeho myšlení a jednání.

Jeho dílo ovlivnilo řadu uměleckých děl od literatury (John Updike) přes film až po rockovou hudbu.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář