Kníška Karla Kryla – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Kníška Karla Kryla

Autor: Karel Kryl

Přidal(a): Bomber

 

 

Literární druh: epické i lyrické básně z let 1960 – 1972; vydané v exilu, nakladatelství INDEX, Kolín nad Rýnem

Literární žánr: písňové texty (jedná se o desky: Brytříčku, zavírej vrátka; Rakovina a Maškary)

Téma díla: boj proti tehdejší společnosti

Kompozice díla:  – básně veršované, nebo napsané volným veršem, celkem 73 textů

 

Motivy: různorodý charakter sbírky:

  • veršované pamflety – Král a klaun
  • alegorické básně – Rakovina, Divný kníže
  • inspirace biblickými texty – Žalm IX.
  • milostná lyrika – Hanina, Píseň pro Zuzanu

 

Čas a prostor: blíže neurčený, záleží na konkrétní básni, některé texty se ovšem vztahují ke konkrétním historickým událostem

 

např. píseň Bratříčku, zavírej vrátka přímo reaguje na okupaci ČSR v srpnu 1968 vojsky Varšavské smlouvy

Pieta – složil ji, když byl na vojně; je zaměřená proti válce

Morituri te salutant – zobrazena útrpná cesta válečného tažení; spojení „jak paže Daniely“ použil kvůli ženě, kterou zrovna platonicky miloval

Veličenstvo Kat – celý stát je zde chápán jako peklo, kde kněz je vlastně ďábel; zobrazení gilotiny v emblému státu je naznačeno zabíjení nevinných lidí, kteří by jinak mohli ve státě poklidně žít

Jeřabiny – napsal je, zrovna když seděl v jeřabinové aleji v Šumperku

 

Jazyk autora: jeho poezie měla charakter protestsongů

–          jediná možnost, jak v době normalizace (70. léta) zapůsobit na lidi – má MORÁLNÍ A BURCUJÍCÍ ASPEKT + VÝZVA K ODPORU

–          er-forma

–          spisovný jazyk, dialekt, obecná čeština, vulgarismy

–          BÁSNICKÉ FIGURY: aliterace:

„a milánskou roštěnou

a moravského vrabce

a moje hlava je špatný stůl“

–          dále metonymie, metafory, přirovnání, dysfemismy, inverze, elipsy – výpustky

 

KAREL KRYL

–          narozen 12. dubna 1944 v Kroměříži

–          patří k autorům undergroundu (stejně jako Vladimír Merta)

–          původně chtěl být hrnčířem, jako jeho dědeček

–          v roce 1968 se stěhuje do Prahy

–          jeho první vydanou písní je Nevidomá dívka, kterou v roce 1968 nahrála skupina The Bluesmen a nazpívala ji Hana Ulrychová

–          1969 – vychází deska Bratříčku, zavírej vrátka

–          ihned poté odjíždí do SRN, kde požádal o politický azyl a také tam pracoval v rádiu Svobodná Evropa (pořad Krylologie)

–          koncertuje po světě (USA) a hraje hlavně českým emigrantům

–          nikdy nepožádal o německé občanství, protože by přišel o české

–          iniciace v Sametové revoluci

–          30. 11. 1989 se vrátil do ČSR, poté žije střídavě v Praze a v Mnichově (oženil se tam)

–          díky Krylovi se senátorka Eliška Wagnerová seznámila se svým manželem

–          Kryl chápal slovo jako materiál, se kterým se musí umět správně pracovat – jeho vždy dokonale zvolená slova dokázala rozvířit vody na místech, kde to bylo potřeba

–          umírá v březnu 1994 – jeho pohřbu se neúčastnil kvůli neshodám prezident Havel, údajně to považoval za pokrytectví

–          obdržel mnoho ocenění – např. cenu J. Zahradníčka nebo V. Nezvala

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář