Kočka na rozpálené plechové střeše – rozbor

rozbor-díla

 

Kniha: Kočka na rozpálené plechové střeše

Autor: Tennessee Williams

Přidal(a): Švrli, Tureckiovat

 

 

AUTOR: Tennessee Williams

 • 23.3.1911 – 25.2.1983
 • vlastním jménem Thomas Lanier Williams
 • americký černošský dramatik, prozaik,básník
 • autor poválečných psychologických dramat, také jednoaktovek( divadelní hra o jednom pojednání.)
 • vyrůstal v rodině obchodníka.Jeho otec byl prodavačem bot.Ewina Williamsová jeho matka byla vychována jako jižanská mladá dáma, měla vysoké postavení ve společnosti.Bratr Dawin Williams.Sestra byla duševně chorá, většinu života strávila v psychiatrických zařízeních.Měla na něj velký vliv.
 • Vzdělání získal nejprve na střední škole v St.Louis, poté studoval žurnalistiku(studia v roce 1935 po psychickém kolapsu byl nucen po dobu jednoho roku přerušit.)Bojoval s vážnou srdeční chorobou a záškrtem.
 • Po absolvování odešel do Los Angeles, kde začal užívat pseudonym Tennessee Williams.
 • Během hospodářské krize pracoval jako úředník, od roku 1938 žil v New Orleans.

DALŠÍ DÍLA

 • DRAMATA-SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC-drama, vyprávějící příběh zmrzačené dívky, která za krátkýn čaas poznává( v podstatě koupený) cit lásky.
 • 1947-TRAMVAJ DO STANICE TOUHA-hra, vyprávějící příběh stárnoucí ženy, čelící samotě a strachu ze stárnutí.
 • 1947-LÉTO A DÝM- příběh o lidském míjení se.
 • 1951- TETOVANÁ RŮŽE- melodramatický(působící na city) komediální příběh, kde Tennessee Williams výtečně zobrazuje vnitřní svět ženy, v níž spolu bojují smyslnost a rozumovost.
 • 1957-SESTUP ORFEŮV

INSPIROVALI HO

 • Jedním ze spisovatelů, kteří ho ovlivnili byl August Strindberg (slečna Julie a Otec), u kterého se Williams učil využívat dramatického napětí. Dále Ruský dramatik Anton Pavlovič Čechov byl pro Williamse vzorem při přísném odhalování duševních pochodů osamělých a psychicky vyčerpaných hlavních hrdinů. Díla, která ho ovlivnila (Višnový sad, Tři sestry, Racek.)

 

ROZBOR DÍLA: Kočka na rozpálené plechové střeše (1955)

ZAŘAZENÍ

 • Americká literatura 2.pol.20.stol.

LITERÁRNÍ ŽÁNR

 • Psychologické drama

 

TÉMA

 • CELKOVÉ TÉMA
  • poukázání na problémy americké společnosti 20. století (přetvářka za účelem nastolení zdánlivé sociální harmonie)
 • HLAVNÍ TÉMA
  • hlavní téma hry je o mezilidských vztazích a nevyřešených problémech.
  • lživost, chamtivost, skrývaná a potlačovaná sexuální orientace (homosexualita)

 

MOTIVY

 • lež (taťkova nemoc), odpor (vztah Bricka k Maggie, vztah taťky k Mae), intriky, touha po penězích, alkoholismus (osobní zkušenost autora), kontrast mužnosti a homosexuality (Brick a Skipper), děti (nenaplněná láska Bricka a Maggie)

 

VYPRAVĚČ

 • autor – vystupuje ve scénických poznámkách

 

TYPY PROMLUV

 • monology, dialogy

 

KOMPOZICE

 • Je to jediná jeho hra, která striktně dodržuje jednotu- místa,času,děje.
 • Představení probíhá takřka bez přerušení na jednom místě v Brickovém pokoji.
 • Hra je rozdělena do tří samostatných celků:
  • V první části je nejvíce prostoru poskytnuto Maggie, která se snaží komunikovat s pasivním Brickem a chce, aby se probral a začal jednat.
  • V druhé části vyniká dlouhý dialog Otce a Bricka, kterému na ničem jiném, než na své whisky s ledem nezáleží.
  • V třetí části přichází ke sporu o majetek mezi případnými dědici.

 

JAZYK

 • Kniha je napsaná ve formě dialogů, které působí přesvědčivě, často balancují na hraně tragického a komického.
 • Postavy mluví hovorově, někdy vulgárně(TAŤKA)
 • V dialozích Maggie a Mae se objevují dvousmyslné narážky a přehnaně pokrytecké oslovení typu „má milá“, „má drahá“, „drahoušku“,
 • Obrazná pojmenování- několikrát se v textu objevuje název hry jako metafora aktuálního životního pocitu Maggie.

 

ČASOPROSTOR

 • plantážnický dům manželů Pollittových (mamky a taťky) na jihu Spojených států v den taťkových narozenin
 • rok není blíže specifikován, ale předpokládá se, že se jedná a autorovu současnost, nejspíše polovinu 20. století

 

POSTAVY

Jeho postavy jsou většinou prostí lidé, zejména ženy, které se nacházejí v rozporech mezi iluzí a skutečností.

 • BRICK- je bývalým úspěšným fotbalistou, posléze fotbalovým reportérem, který je zdrcen smrtí kamaráda Skippera.Postrádá smysl života a útěchu hledá v alkoholu.
 • MAGGIE- manželka Bricka.Představu postavu jižanské ženy, která trpí v despotickém domově a snaží se s Brickem o početí dítěte.
 • COPPER- úspěšný advokát, prvorozený syn pana Politta
 • MAE- Copperova žena, mají spolu pět dětí.
 • MAMKA- dobromyslná, naivní
 • TAŤKA- upřímný, přisprostlý a trochu buranský.
 • Důstojný pán TOOKER- kněz, ve Williamsových hrách se často objevuje postava kněze-což by se mohlo spojovat s osobou jeho dědečka.
 • BAUGH- rodinný lékař
 • DĚTI (Mae a Goopera) – BUSTER, SONNY, TRIXIE, DIXIE, POLLY
 • sluhové

 

OBSAH

Otec rodiny, bohatý plantážník z Jihu se vrací z léčení netušíc, že umírá na rakovinu a přemýsšlí, komu z rodiny odkáže milióny.Celá rodina se sešla na oslavě jeho 65.narozenin.Nastává tichý boj o starcovu přízeň, motivovaný vidinou dědictví.Na povrch vyplouvají nepříjemné rodinné vztahy a odhalují se skutečné charaktery postav.Brick řeší manželskou krizi s Maggie a propadá alkoholismu.Kromě toho nemají žádné děti.Naopak jeho bratr s manželkou May jich mají pět.Po dlouhém dialogu mezi Otcem a Brickem vyplouvají na povrch klamné informace o jeho zdravotním stavu.Otec, posílený klamnou zprávou o svém zdravotním stavu se snaží syna zachránit před depresí a přimět ho zplodit potomka.Nakonec Maggie volí láhev whisky jako donucovací prostředek k sexu, aby početím již dříve ohlášeného potomka zvýšila Brickovy šance v otcově poslední vůli.

-samostatný celek tvoří v textu Brickova zpověď, k níž je otcem dohnán a v níž líčí choulostivou povahu svého vztahu s mrtvým přítelem Skipperem.

 

PODROBNÝ DĚJ

Rodina se schází na oslavě narozenin otec (taťky) – bohatého plantážníka. Oslava je ale spíše zástěrkou pro snahu dostat se do taťkovi přízně a získat tak nárok na dědictví. Umírá totiž na rakovinu o čemž se postupně dovídají všichni kromě něj a jeho ženy. Během příběhu vyplouvají napovrch povahy všech rodinných příslušníků. Nejvíce se děj zaměřuje na mladšího syna Bricka a jeho ženu Maggie, konkrétně na jejich nefungující manželství a Brickův problém s pitím. Asi v nejvypjatější části druhé poloviny dramatu Brick taťkovi svěřuje důvody svého pití spojené se sebevraždou jeho nejlepšího kamaráda Skippera. Zároveň taťkovi sděluje pravdu o jeho zdravotním stavu. Na konci díla taťka ztrácí svoje sebevědomé postavení, Mae s Gooperem (starší syn se ženou) plánují budoucnost plantáží a Brick se podvolí Maggiinu vlivu.

První dějství

Rozhovor Maggie a Bricka o probíhající oslavě dědečkových 65. narozenin. Maggie si stěžuje na Brickova staršího bratra Goopera, jeho ženu Mae a zejména na jejich děti. Naráží na to, že s Brickem děti nemají a už spolu jako manželé moc nežijí, také otevírá téma Taťkovy tajené rakoviny.  Do pokoje přichází Mae pod záminkou, že je informuje, co se děje na oslavě. Maggie se ní mluví poměrně jízlivě a po jejím odchodu začne Bricka svádět a přemlouvat, aby s ní zase spal. Ten ji odmítne a zavře se do koupelny. Po terase přichází Mamka, aby Maggie s Brickem oznámila, že volali z nemocnice a Taťkovy nálezy jsou negativní. Při tom si všimne skleničky od whisky a útočí na Maggie, že s Brickem nespí a on proto pije. Po matčině odchodu Brick vyjde z koupelny a téměř až přemlouvá Magie, aby si našla milence. Ta odmítá a trvá na tom, že Bricka neopustí. Poté začne vyprávět o zvláštním vztahu mezi Brickem a jeho kamarádem Skipperem, který podle ní Bricka miloval a aby to vyvrátil s Maggie se vyspal. Nakonec ale neunesl pravdu začal brát drogy, pít a zabil se. Tato zmínka Bricka rozčílí natolik, že se po Maggie ožene berlí.

Druhé dějství

Setkáváme se se všemi členy rodiny, knězem Tookerem i rodinným lékařem Baughem. Z rozhovoru Mamky s Taťkou je celkem znát, že mu Mamka leze na nervy. Všechno vyústí v Taťkovo rozčílení, že si Mamka už myslela, že umírá na rakovinu a chtěla převzít velení nad celou rodinou. Ze soukromého rozhovoru mezi Brickem a Taťkou vyplývá, že Brick je Taťkův oblíbenec a vzájemně pro sebe mají pochopení. Snaží se zjistit proč Brick pije a narazí na jeho vztah s Maggie a na Skipperovu smrt. Bricka mrzí, že není tolik opilí, aby byl apatický, místo toho je velmi zoufalý a v zápalu upřímnosti přizná Taťkovi, že mu všichni lžou ohledně jeho diagnózy.

Třetí dějství

Všichni řeší Brickův alkoholismus, Mamka se dovídá, že Taťka umírá. Mae a Gooper nechtějí zahálet ani minutu a začínají prezentovat svůj návrh na rozdělení majetku. Mamka toto jejich chování neschvaluje a odmítá se o dědictví bavit. Maggie všechny šokuje svým oznámením, že je těhotná. Brickovi večer zamkne alkohol a přemlouvá ho, aby tuto lež změnil v pravdu.

 

OKOLNOSTI VZNIKU DÍLA

 • Témata pro své hry čerpal ze svého mládí.Zobrazoval život ztroskotanců, kteří museli čelit těžkým životním situacím a utíkali před skutečností do světa iluzí.
 • Jde o zachycení psychického jádra situace mezi lidmi v konkrétním společenském prostředí.

 

FILMOVÁ ADAPTACE

 • Americký film: Režie: Richard Brooks, Maggie( Elizabeth Taylor), Brick( Paul Newman)..

 

OCENĚNÍ

 • Byl nominován na prestižní Pulizzerovu cenu( cena newyorské kritiky) za drama Skleněný zvěřinec,(1948) za Tramvaj do stanice touha a kočka na rozpálené plechové střeše(1955)

 

KRITIKA

 • Jeho hry odsuzovala především pro obsažené prvky násilí a sexuální podtext.

Další podobné materiály na webu: