Konjugace – latinská gramatika

 

   Otázka: Konjugace

   Předmět: Latinský jazyk

   Přidal(a): vnl.xf

 

 

Latina – Konjugace

 

Esse, být

 • indikativ
 • sg.
  • 1. sum – jsem
  • 2. es – jsi
  • 3. est – je
 • pl.
  • 1. sumus – jsme
  • 2. estis – jste
  • 3. sunt – jsou
 • imperativ
  • sg. – es! – buď!
  • pl. – este! – buďte!

 

1. konjugace

 • indikativ aktivum sg. – infinitiv – sánáre – léčit
  • 1. sánó
  • 2. sánás
  • 3. sánat
 • pl.
  • 1. sánámus
  • 2. sánátis
  • 3. sánant
 • indikativ pasivum sg. – infinitiv – sánárí – být léčen
  • 1. sánor
  • 2. sánáris
  • 3. sánátur
 • pl.
  • 1. sánámur
  • 2. sánáminí
  • 3. sánántur
 • imperativ
  • sg. sáná! – leč!
  • pl. sánáte! – lečte!

 

2. konjugace

 • indikativ aktivum sg. – infinitiv – vidére – vidět
  • 1. videó
  • 2. vidés
  • 3. vidét
 • pl.
  • 1. vidémus
  • 2. vidétis
  • 3. vidént
 • indikativ pasivum sg. – infinitiv – vidérí – být viděn
  • 1. videor
  • 2. vidéris
  • 3. vidétur
 • pl.
  • 1. vidémur
  • 2. vidéminí
  • 3. vidéntur
 • imperativ
  • sg. vidé! – viď!
  • pl. vidéte! – viďte!

 

3. konjugace

 • indikativ aktivum sg. – infinitiv – fundere – lít
  • 1. fundó
  • 2. fundis
  • 3. fundit
 • pl.
  • 1. fundimus
  • 2. funditis
  • 3. fundunt
 • indikativ pasivum sg. – infinitiv – fundere – být lit
  • 1. fundor
  • 2. funderis
  • 3. funditur
 • pl.
  • 1. fundimur
  • 2. fundiminí
  • 3. funduntur
 • imperativ
  • sg. funde! – lij!
  • pl. fundite! – lijte!

 

4. konjugace

 • indikativ aktivum sg. – infinitiv – audíre – slyšet
  • 1. audio
  • 2. audis
  • 3. audit
 • pl.
  • 1. audímus
  • 2. audítis
  • 3. audiunt
 • indikativ pasivum sg. – infinitiv – audírt – být slyšen
  • 1. audior
  • 2. audiris
  • 3. auditur
 • pl.
  • 1. audimur
  • 2. audimini
  • 3. audiuntur
 • imperativ
  • sg. audí! – slyš!
  • pl. audíte! – slyšte!
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!