Krysař – rozbor díla k maturitě (4)

rozbor-díla

 

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Přidal(a): Pítr

 

 

Námět: německá pověst (13. století) – krysař zachránil město Hammeln od krys pomocí píšťaly a nedostal odměnu. Pomstil se a celé město dovedl do propasti.

Literární druh: próza

Žánr: novela

 

Věnovaná svému přiteli Jaroslavu Kalprovi, zpracoval staro-německou pověst ze 13. století, aby vyhubil krysy a když mu nebyla vyplacena slíbená odměna, tak se rozhněval na vesničany a odvedl jeho děti – stále pověst – dvě verze že je utopil nebo že je odvezl do jeskyně. Rámcový motiv – hodně se odlišuje – neodvádí děti, ale všechny obyvatele, odvádí je do propasti, protože jdou za bájnou zemí sedmihradskou a důvodem není nezaplacený dluh, ale zklámání v lásce, rozpor mezi snem a skutečností

 

Doba a místo děje:

 • německé město Hammeln (město je reálné X okolí – propast, Bájná země Sedmihradská – vysněné)
 • doba není upřesněná, odehrává se pouze během několika dní, čas je vnímán tak jak se proměňuje hrdinův (krysařovo) život

 

Děj:

Krysař přichází do Hammeln, aby vyhnal krysy za 100 zlatých. Pozná Ágnes, která se do něj zamiluje. On její lásce neodolá.Sokem je mu Kristián, který Ágnes také miluje. Krysy pomocí tónů kouzelné píšťalky vyžene do řeky. Do nejoblíbenější hospody U žížnivého člověka si má vyzvednout svoji odměnu. Konšelé Froschovi a Strumovi se zdá částka vysoká a snaží se mu místo peněz nabídnout nábytek a oblečení. Vysoké se to zdá protože Krysař s tím nemá moc práce – Krysař odpovídá, že nejde o námahu, ale o vykonanou práci. Krysař odmítá a se slovy:“Vykonal jsem svůj závazek, vy však ne. Mějte se na pozoru.“Opouští krčmu. Noc stráví u Ágnes a další den potká U žíznivého člověka Fausta. Snaží se ho nalákat na lepší cestu. Slibuje mu bohatství, když se upíše dáblu. On však volí lásku a Faust mizí. Jde za Ágnes, která je malátná, úplně bez života. Žádá ho, aby jí zabil. Čeká Kristiánovo dítě. Krysař zachovává chladnou tvář i když je vnitřně hodně raněný. Opouští jí a ona nešťastná skočí do řeky. Když se krysař dozvídá konec jeho první a poslední lásky začne pískat na svojí píšťalu. Nahlas jakoby chtěl vyfoukat bolest ze svého srdce a celé město jde za hlasem jeho píšťaly do propasti Koppel. Tato cesta podle staré pohádky vede do země Sedmihradska, kde nejsou žádné starosti. Do propasti se vrhá i Krysař se svojí píšťalou. Jen zaostávající rybář Sepp Jörgen odolá písničce. Působí na něj pomaleji. Vydává se po stopách obyvatel města a objeví plačící nemluvně. Nese ho sebou k propasti, chtěl by následovat ostatní. Pláč děťátka ho donutí odejít od propasti.Uvědomí si co je pro něj důležité a  vydává se hledat ženu co by nemluvněti dala najíst.

 

Hl.myšlenka:

 • Smysl života = láska – když člověk ztratí lásku tak nemá proč žít
 • Vysmání se maloměšťácké společnosti, zesměšňuje „ctihodné občany“, jak zneužívají funkce apod, lhostejnost k neštěstí druhých

 

Charakteristika:

 • od začátku daná – přímá i nepřímá

 

Postavy:

Krysař

 • nadpřirozená schopnost (píšťala), tajemný, nedává najevo emoce, citlivý, osamělý – jeho život je jen práce
 • člověk bez jména (jsem nic, jsem Krysař) a bez domova
 • romantický hrdina – vyděděnec, který stoje na pokraji lidské společnosti, když pozná lásku – smysl života už vidí, protiklad snu a skutečnosti
 • zklámán, když zjistí, že Ágnes má dítě s Kristiánem, ágnes se utopí, krysař se vrací protože pro lásku je schopný odpustit na rozdíl od katolické povídky – kde bůh žádal 10 spravedlivých aby mohl odpustit, ágnes umírá, on je nešťastný
 • nemá rád podrazy, často přemýšlí o své práci
 • zná moc své píšťaly (nikdy jí nechce zneužít X zklamán z lásky – vede lidi do propasti)
 • symbol: lidské touhy po lásce, věčného zklamání

 

Ágnes

 • krásná, nežná, citlivá, prostá dívka
 • v duši stále dítě (nechává si vyprávět pohádky od matky)
 • miluje Krysaře a je nešťastná z nenarozeného dítěte s Kristiánem – > zoufalství -> sebevražda
 • pro krysaře životní láska X největší zklamání

 

Kristián

 • vysoký posměvačný mladík, majetnický (pro peníze přeje smrt strýci), jeho jméno vzbuzuje úctu, pracuje v soukenickém obchodě svého strýce, ví že tento obchod jednou zdědí
 • typický občan Hammeln
 • myslí si že ágnes získá díky penězům

 

Sepp Jörgen

 • rybář, všem je pro smích, opožděný à zachráněný od propasti – cití povinnost a jde hledat ženu pro dítě à NADĚJE budoucnosti MĚSTA
 • jeho dům leží mimo vesnici (vymyšlený svět)
 • trpělivý, hodný
 • podobný krysaři(osamělý, citlivý) X on je z počátku nepotřebný
 • usmívá se, ale pláč až příští den, trpělivý, odevzdaný, dobré srdce
 • kvůli dvou dívkám zabíjí drozda

 

Jazyk:

 • spisovná čeština (výjimkou jsou německá jména)
 • slova spisovně neutrální i zabarvená
 • žádné německá slova – jen jména
 • bohatá slovní zásoba
 • básnická pojmenování
  • přímá – přívlastky, gradace
  • nepřímá – personifikace,

 

Symboly

 • – píšťala: moc
 • – krysař: svoboda, tuláctví, zklamání, touha po lásce
 • – kojenec: nový začátek, naděje
 • – hora: symbol rozhraní mezi životem a smrtí

 

Umělecký text:

 • hluboké myšlenky a citáty
 • přechodníky – on dělaje, dělajíce, dělajíc, nečekaje
 • er forma – autor je vypravěč
 • popisný, charakteristický i úvahový styl
 • důraz na dialog (à dramatičnost)
 • personifikace, řečnické otázky
 • opakovaní vět, slovních spojení, úsečnost à napětí
 • protiklady – občané X Sepp (čistý)
 • – Krysař (tajemný, romantický hrdina) X Sepp (realista, odlišný)

 

Kompozice:

 • – literární druh: próza
 • – literární žánr: novela
 • – 26 kapitol, krátké ale dějově hutné kapitoly, klade důraz na dialogy – 1. kapitola je rozhovor krysaře a ágnes
 • – chronologická – gradace na konci příběhu

Hodně kontrastů, jsou to i rysy romantismu

 

 Česká literatura na přelomu století (1900 – 1914)

 • – Česká země jsou součástí Rakouska – Uherska – nechtějí osamostatnění
 • austroslavismus – Rakousko jako ochránce Slovanů proti velkoněmeckým plánům
 • – umění: secese a kubismus

 

Generace:

I.ČESKÁ MODERNA

 • – Machar, Sova, Březina, Hlaváček, Šalda

 

II.BUŘIČI A ANARCHISTÉ

 • – snaha o překonání individualismu
 • – snaha o sblížení literatury se životem
 • – časopis Nový kult – Neumann zakladatel
 • vliv anarchismu – snaha o rozbití měšťáckého světa
 • – úsilí o neomezenou svobodu
 • – odmítají autoritu státu
 • vliv antimilitarismu – odmítání války
 • vliv civilismu – oslava moderní techniky a civilizace
 • vliv vitalismu – oslava života
 • – radost z obyčejných věcí
 • odpor ke společnosti – bohémský způsob života, tuláctví

 

Viktor Dyk (1877 – 1931)

 • básník, prozaik, dramatik, publicista, překladatel, politik

Rysy:

 • rozpor mezi ideálem a skutečností

 

Díla:

1) Poezie

sb. Síla života

sb. Marnosti

sb. Satiry a sarkasmy

b.Hloupý Honza à symbol prostého selského života

balada: Milá sedmi loupežníků – balada o lásce, žárlivosti, zradě a pomstě

– dívka žije s loupežníky, zamiluje se do poutníka,

loupežníci žárlí a poutníka zabijí(nešťastná láska) –

pomstí se jim – udá je a jsou odsouzeni na šibenici

– vliv romantismu a anarchismu

sb. Pohádky z naší vesnice – satira na společenský život

– válečná tetralogie: Lehké a těžké kroky

                                Anebo

                                Okno

                                Poslední

1. světová válka, vlastenecké básně

– b. Země mluví – monolog Země k národu ( symboly: Země = matka, národ = syn)

– matka odsuzuje lhostejnost a nečinnost, výzva k boji za svobodu

– národ je povinen bránit svět pro další generace

 

2) Próza

Krysař

Prosinec

 

3) Dramatik

Zmoudření Dona Quijota – zmoudření = ztráta iluzí (ztráta smyslu života)

– rozpor mezi snem a skutečností

 

Fráňa Šrámek

– sb. Života bído, přec tě mám rád

– sb. Modrý a rudý

– sb. Splav

b. Splav

b. Dívka a čtyřlístek

– sb. Rány a růže

– Stříbrný vítr

– Léto

– Měsíc nad řekou

Petr Bezruč

– sb.SLEZSKÉ PÍSNĚ

b.Ostrava

b.Oni a my

b.70 000

b.Maryčka Magdonova

b. Kantor Halfar

František Gellner

– sb.Po nás ať přijde potopa

– sb.Radosti života

– sb. Nové verše

Stanislav Kostka Neumann

– sb.Kniha mládí a vzdoru

– sb.Jsem apoštol nového žití

– sb.Kniha lesů, vod a strání

– sb.Nové zpěvy

– sb.Rudé zpěvy

– sb.Láska

– sb.Bezedný rok

– sb.Zamořená léta

 

VLIV DÍLA

Muzikál

Roku 1996 vznikl český muzikál Krysař napsaný Danielem Landou, režie se ujala Mirjam Landa. Premiéru měl muzikál v divadle Ta Fantastika 7. listopadu 1996.

 

Filmové adaptace

 • 1933 Krysař (The Pied Piper) Americký krátkometrážní (osmi minutový) animovaný film ze studia Walta Disneye. Režie: Wilfred Jackson
 • 1985 Krysař československý loutkový film. Režie: Jiří Barta, dabing loutek: Oldřich Kaiser, Jiří Lábus, Michal Pavlíček, Vilém Čok
 • 2003 Krysař český film, který vznikl za jediný Silvestrovský denpřed rokem 2003. Režie: F. A. Brabec, hrají: Petr Jákl, Ester Geislerová, Richard Krajčo

Další podobné materiály na webu: