Krysař – rozbor díla k maturitě (7)

rozbor-díla

 

Kniha: Krysař

Autor: Viktor Dyk

Přidal(a): Val

 

 

Autor: Viktor Dyk (1877-1931)

 • básník, dramatik, prozaik
 • již v době studií politicky činný → člen radikální pokrokové strany → za své názory během 1. světové války vězněn → po válce poslancem a senátorem Národní strany demokratické
 • redaktorem časopisu Moderní revue – satirické přílohy → parodické básně (nejčtenější)
 • tvorba a témata:
  • literární počátky = negace, protispolečenské vzpoury, skepse a touha je překonat (A porta inferi / Od bran pekelných, Buřiči, Milá sedmi loupežníků, Pohádky z naší vesnice) 1.světová válka = řešil otázky osudu národa (Lehké a těžké kroky, Anebo, Okno)
  • Další tvorba: Krysař (próza), Zmoudření Dona Quiota (drama)

 

BLIŽŠÍ ZAŘAZENÍ:

V rámci 2. GENERACE ČESKÉ MODERNY – Protispolečenští buřiči

 • inspirace světovou literaturou
 • doba technického rozvoje
 • umělec se často jevil jako nepraktický a zbytečný
 • 90. léta → spisovatelé se sdružují do skupin se stejným názorem, podobnými metodami a motivy tvorby = tvoří jeden literární styl
 • 1895 Manifest české moderny
 • dekadence: vznikla kolem časopisu Moderní revue 1894 – 1925
  • Karásek ze Lvovic, Hlaváček (částečně)
 • významné postavení má lyrika → tak silná, že pronikla do epiky a dramatu
 • verš se prozaizuje (omezenost pocitovosti, sdělení příběhu – viz. Machar)
 • vzniká volný verš
 • 2. polovina 90. let → Symbolismus (Březina), Impresionismus (Sova, Šrámek), syntéza a syntetizmus
 • Dělení:
  • 1. generace české moderny: Machar, Březina, Sova, Hlaváček, Karásek ze Lvovic
  • 2. generace české moderny: Neumann, Dyk, Šrámek, Gelner, Tolman, Bezruč

 

Protispolečenští buřiči

 • boj proti všemu starému
 • próza autorů zklamaných společností; vyslovují pohrdání společností
 • děsí společnost svou dekadencí a někdy aristokratickým postojem
 • oslava protikřesťanského Satanismu
 • někteří se z odporu X měšťákovi stávají tuláky a bohémy
 • další autoři:
  • Karel Toman (Torso života, Měsíce, Stoletý kalendář);
  • Fráňa Šrámek (Života bído, přec tě mám rád; Modrý a Rudý, Splav)

 

Rozbor díla: Krysař

 • Nakladatelství: Československý spisovatel Praha 1983 – edice Slunovrat
 • ŽÁNR: novela (epika s lyrickými pasážemi – pocitovost, příroda)
  • : z italštiny novella = novinka
 • Prozaická epika středního rozsahu se zajímavým a napínavým příběhem, který je přehledně komponován
  • : rychlý spád a často nečekaná pointa
  • : postavy se (většinou) nevyvíjejí a děj neobsahuje rozsáhlé popisy
  • : někdy se nazývá „rozsáhlejší povídkou“ (Boccacio – Dekameron = 100 novel)
   • → povídka – novela – román

 

KRÁTKÁ CHARAKTERISTIKA DÍLA:

Obsah díla:

Do města Hameln přišel krysař vyhánět krysy. Radní si s ním domluvili cenu a on všechny krysy vyhnal. Při svém příchodu se setkal s mladou dívkou Agnes a navzájem se do sebe zamilovali. Jejich lásce ale nepřály okolnosti – radní odmítli vyplatit krysaři mzdu, lidé z Hameln se krysaře báli a Agnes čekala dítě s Kristiánem, kterého si měla také brzy vzít. Agnes pak spáchá sebevraždu skokem do řeky a krysař, šílený žalem a vztekem, zahraje plně na svou píšťalu a svede všechny lidi do propasti, kam pak skočí také. Ve městě zbude jen malé nemluvně a rybář, který je mentálně opožděný a „vždy koná až druhý den“. Ten malé dítě najde a odchází s ním hledat ženu, která by mu dala napít.

 

Charakteristika hlavních postav:

Krysař

 • nemá ani jméno
 • cizinec, tajemný a rozervaný → stojí sám proti společnosti, individualista
 • vyděděný povoláním i údělem
 • symbolem jeho života je píšťala

Sepp Jörgen

 • je chudý a opožděný, nemůže se stát jedním z Hamelnských → krysař se nechce stát součástí společnosti byť by teoreticky mohl

Agnes

 • snoubenka Kristiána
 • nevinná, mladičká, prostá a obyčejná
 • X krysaři: nevinnost X znalost, zkušenost

Kristián

 • snoubenec Agnes a maloměšťák, touží dědit po svém strýci soukeníkovi

 

Místo děje:

 • německé město Hameln

 

Doba děje:

 • 16.století

 

TEMATICKÝ PLÁN:

 • volba námětu:  inspirace staroněmeckou pověstí → parafráze (přepracováno, volný postup)
 • autorské pojetí postav a dějů: neutrální (autor nevstupuje do děje), er-forma
 • celkové téma: kritika a zesměšnění malodušnosti a hrubosti, zneužívání veřejných funkcí, lhostejnost k neštěstí druhých, kritika konvence a maloměšťáctví
 • hlavní téma: maloměšťácké a přízemní město Hameln X myšlenkově čistý (♥) krysař
 • vedlejší téma: láska Agnes a krysaře, útrapy a život rybáře Seppa Jörgena
 • motivy: láska, nenávist, smrt, příroda, skutečnost a iluze, sny
 • zápletka: viz. obsah díla

 

KOMPOZIČNÍ PLÁN:

 • novela členěná do 26 krátkých kapitol
 • postup: chronologický
 • dílo prolínají různé roviny: rovina filozofická, rovina zachycující vztah člověka a světa, rovina o smyslu života a rovina příběhu

 

JAZYKOVÝ PLÁN AUTORA:

 • spisovný jazyk: (psáno spisovným jazykem), poetismy, archaizace textu, knižní slova
 • zvuková stránka jazyka: vložen text písně o zemi sedmihradské (str. 91)
 • lexikální stránka jazyka: poetismy, pejorativa
 • tropy – obrazná pojmenování: metafory, přirovnání
 • řečnické figury: zvolací věty, řečnické otázky
 • syntaktická stránka – větný typ: stručné, krátké a jednoduché dialogy, vnitřní řeč

Další podobné materiály na webu: