Krysař – rozbor díla k maturitě

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Krysař (Viktor Dyk)

   Předmět: Český jazyk – rozbor knihy

   Přidal(a): terka.stehllik

 

 

Tématika: 

–    Z hlediska literárního druhu se toto dílo řadí do epiky

–    Literární žánr je novela. Vychází z námětu staré německé pověsti.

  • Napsáno na přelomu a 20. století
  • Kniha je realistická s prvky romantismu, symbolismu a dekadence
  • Děj ze zasazen do německého městečka Hammeln
  • Hlavní téma je krysařův život, láska a pomsta, kritika a zesměšnění lidských vlastností

 

Jazyk a styl: 

–    Příběh je vyprávěný v er-formě. Řeč postav je přímá.

  • Je zde vševědoucí vypravěč.
  • V díle je hlavně vyprávěcí styl, ale i popisný a úvahový. Místy se objevuje i charakteristika
  • Použita jen spisovná čeština. Archaismy, slova stylově neutrální i zabarvená. Využití nepřímých pojmenování – personifikace , řečnické otázky, krátké věty, tázací věty. Dialogy a monology.
  • Občas je v knize přeházený slovosled. Časté opakování – zvýšená naléhavost děje.

 

Kompozice díla:

– dílo je členěné na kapitoly na sebe navazující

  • chronologický postup v celém vyprávění, ke konci příběh začíná gradovat

 

Výstavba děje:

1.Úvod – Příchod krysaře do města Hammeln a seznámení s Agnes

2.Rozvíjení děje – Krysař vyžene z města krysy, ale nedostává zaplaceno. Chce se pomstít, ale prozatím město ušetří díky lásce k Agnes.

3. Gradace děje – Krysař je zmatený, neví jestli ve městě zůstat či odejít. Nikdy nebyl k ničemů poután, vždy z měst odcházel s klidem. Agnes nešťastná ze svých problémů kvůli vztahu k milencům skáče do propasti. Zabije se.

4. Závěr – Krysař už němá důvod, proč město dále ušetřit. Rozzuřený a nešťastný vezme píšťalu, hraje na ní tak silně, že lidé ho následují. Jdou směrem ke kopci Koppel, kde všichni končí v propasti. Jediný kdo zůstane ve městě je rybář Jörgen, kterému až později dojde vše co se stalo. Z domu uslyší nářek dítěte a tak se vydá hledat matku, která by mu mohla dát pít.

 

Postavy:

Krysař – Cizinec přicházející do měst vyhánět krysy, nemá identitu. Je to silná osobnost, člověk plný citů, moudrý a zkušený, vykreslený jako romantický hrdina, je vyvržencem společnosti. Pesimistická, ponurá, podivná a samotářská postava.

Agnes – Mladá a krásná dívka. Miluje krysaře, ale je zároveň milenkou Kristiána

Sepp Jörgen – Chudý rybář. Vše chápe až o hodně později. Působí zmateně, je vyvrhelcem společnosti. Jako jediný se nenechá zvábit krysařovou píšťalou, důležitější je pro něj reálný nářek dítěte.

Dlouhý Kristián – Milenec Agnes. Touží po spokojeném životě. Doufá, že až získá dědictví po svém umírajícím strýci dostane srdce Agnes. Nic netuší o vztahu mezi krysařem a Agnes

konšelé Strumm a Frosch – Chamtiví, lakomí a podlí. Nejsou schopni dodržet slib.

 

Děj:

Krysař přichází do městečka Hammeln, které je plné krys. Konšelé mu slíbí velkou sumu, když krysy z města vyžene. Krysař má píšťalu na kterou když začne hrát krysy jdou za ním, tak je všechny utopí v řece. Při pobytu v Hammeln se krysař seznámí s dívkou Agnes do které se zamiluje. Když mu ale konšelé nechtějí zaplatit rozzlobí se a chce se městu pomstít. Kvůli Agnes si to rozmyslí. Jeho milá nemá ale jen jednoho milence kterým je krysař, ale také Dlouhého Kristiána, který tu byl před krysařem. Agnes miluje krysaře a nedokáže unést to, že ji Kristián přivedl do jiného stavu. Proto se vydá na horu Koupel a skáče do propasti, která podle pohádky, kterou jí vyprávěla její matka, je bránou do země Sedmihradské kde je jenom mír a klid. Krysař se to dozvídá a už ho nemá co zastavit. Rozhněván začne hrát na svou píšťalu. Nehraje jemně jako když vyháněl krysy, hraje nahlas a pronikavě. Lidé z města ho následují a on je odvádí společně s ním do propasti kde skončila i Agnes. Naživu zůstane jen rybář, kterému vše dojde později a dítě, které ještě nemá rozum. Rybář odchází hledat matku, která dá brečícímu dítěti napít.

 

Srovnání knihy a filmu:

Film moderně zpracovaný Jiřím Bártou má více expresivně a dramaticky vykreslené postavy, kdežto v knize autor hodně používá symboly, jako je připodobnění. Kniha je spíše dekadentní. I děj se trochu odlišuje. Ve filmu je na začátku ukázaný problém s krysami a je zde vidět příchod samotného krysaře a vyhnání krys do řeky. V knize na začátku už krysař ve městě pobývá a vyhání krysy. Dále je podstatný rozdíl v osudu Agnes. Film ukazuje jak byla zabita opilým, z hospody přicházejícím milencem. V knize si sama bere život skokem do propasti na vrcholku Koppel.

 

Viktor Dyk

– Významný český básník, prozaik, dramatik, publicista, kritik a překladatel.

–  Jeden z představitelů generace anarchistických buřičů.

– Národní hrdost. Vyjadřoval se pomocí symbolů, kritika české povahy – zbabělí, snaží se český národ povzbudit.

– Hlavním tématem rozpor mezi snem a skutečností, odlišení reality od ideálů.

– další díla: Milá sedm loupežníků (poezie) , Válečná tetralogie ( angažovaná poezie), Devátá vlna (poezie), Satiry a sarkasmy (sbírka), Konec Hackenschmidův (román), Zmoudření Dona Quijota (drama)

 

Anarchističtí buřiči

– přelom 19. a 20. století

– Bouří se proti konvencím, proto válce, úředníkům.Nejsou spokojeni se společností.

– Psali angažovanou poezii, sdružuje je názor, touží po změně. Nepíší tolik složitou tvorbu.

– Mezi anarchistické buřiče také patří: Stanislav Kostka Neumann, Fráňa Šrámek, František Kellner, Petr Bezruč, Karel Toman