FCE – příprava na zkoušku

Tento kurz právě připravujeme.

Na dokončení se můžete těšit v září 2023. Kurz bude obdoba našeho již publikovaného maturitního kurzu, nicméně přizpůsoben vyšším požadavkům Cambridge ESOL zkoušek.