Máj – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Máj

Autor: Karel Hynek Mácha

Přidal(a): Miroslava

 

 

 

 1. 1.       LITERÁRNÍ TEORIE A FORMA:
  1. a.       obecná charakteristika

1)Lyrickoepická skladba, romantismus

2)Doba: 1. polovina 19. století (1836)

 b. organizace jazykových prostředků

                                LYRICKO – EPICKÁ SKLADBA

 

 • Stylistická charakteristika a slovní zásoba
 • spisovný jazyk, archaický, knižní
 • vyprávěcí styl, popis
 • základní jednotkou básně à jamb = dvouslabičná básnická stopa, skládající se z druhé přízvučné doby
 • zpěvné melodické verše
 • pravidelný rým
 • kontrast à krása májové přírody X tragický osud hrdiny („na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal“)
 • epiteton constans à zelené jezero; bělavé páry
 • epiteton orans à růžový večer; bledé jasno
 • metafory à co jiskry plynou
 • oxymórony à zbortěné harfy tón; umřelé hvězdy svit
 • personifikace à o lásce šeptal tichý mech
 • metonymie à Hrdliččin zval ku lásce hlas
 • apostrofa à země, poslední pozdrav vězňův
 • inverze à jak holoubátko sněhobílé

zvukomalba à řetězů řinčí hřmot

 • kakofonie à strážného vzbudil strašný hřmot
 • gradace à rychlý to člověk, blíže a blíž
 • pleonasmus à modrý blankyt

 

 • Kompozice

Máj má 4 zpěvy a 2 intermezza (mezihry):

 

1.ZPĚV

– barvitý popis májové krajiny, motiv lásky a nevěry. Jarmila čeká na Viléma, ale místo toho se dozvídá o jeho činu a uvěznění a spáchá sebevraždu à utopí se v jezeře

2.ZPĚV

– Vilémův monolog ve vězení. Úvahy o jeho činu, vzpomínání, přemýšlení o smrti, rozmluva se strážným

I.intermezzo – sbor duchů se chystá uvítat Viléma mezi sebou. Připravují mu slavný

pohřeb a volají ho k sobě

3.ZPĚV

– líčení májové krajiny, kontrast se smrtí. Vilémova cesta na popraviště a jeho poprava

II.intermezzo – nářek Vilémových druhů, kteří ztratili svého vůdce

4.ZPĚV

– do děje vstupuje samotný autor, básník (Mácha). Vrací se na místo tragédie. Cítí žal nad tímto osudem. Vidí ztracené mládí, srovnávají svůj život s Vilémovým.

 

 

 1. 2.       OBSAH

 

DĚJ:

Děj je zasazen do krásné májové přírody v okolí hradu Bezděz. Vilém zabije svého soka v lásce. V době vraždy ale neví, že to byl jeho otec. Za to je uvězněn a odsouzen k smrti. Jarmila se to dozví od Vilémova  přítele a spáchá sebevraždu (utopí se v jezeře). Vilém ve vězení přemýšlí o svém životě. Vzpomíná na Jarmilu, na dětství, na dobu, kdy ho otec vyhnal mladého z domu. Vraždu cítí jako spravedlivou mstu. Cítí se nevinen a vinu dává společnosti, zejména jeho otci, který ho vyhnal z domu a kvůli němu se stal loupežníkem, a za to, že mu svedl Jarmilu. Loučí se se svým životem a od smrti nic nečeká, nic víc než prázdnotu, bojí se jí. Ve vězení celý svůj příběh vypráví žalářníkovi, který s ním soucítí a lituje ho. Ráno je pak odveden na popraviště, doprovázen vojáky a modlícím se davem. Vilém cestou na pahorek prochází májovou krajinou, vidí krásné jezero, hory, atd. … Loučí se se světem. Je mu líto, že musí odejít. Na pahorku byl popraven a vpleten do kola pro výstrahu ostatním.

O 7 let později místem tragédie prochází poutník, se kterým se Mácha ztotožňuje. Vzpomíná na své mládí, lituje osudu těchto dvou mladých lidí.

 

POSTAVY:

Vilém à loupežník, kterého otec vyhnal z domu, když byl mladý. Dal se na cestu zločinu (Strašný lesa pán), mstí se svému otci. Mácha s ním sympatizuje. Je žárlivý, pomstychtivý, bouří se proti společenským konvencím a soudu.
Jarmila à Vilémova dívka, která je svedena Vilémovým otcem. Zabije se, když zjistí, že je Vilém odsouzen k smrti. Poctivá, milá, mladá dívka.

 

Hynek = básník à vstupuje do díla až na konci. Je to samotný Mácha. Soucítí s Vilémem a chápe ho (žárlení, pomstychtivost…)

 

 1. LITERÁRNÍ HISTORIE:

a)      historické pozadí

 • v Českých zemích se romantismus nikdy plně nerozvinul – vlastně jediným naším opravdovým romantickým autorem je Karel Hynek Mácha
 • český romantismus je velmi různorodý (ovlivněn politickou situací u nás a v zahraničí)
 • uvažuje se o tom, co znamená poslání literáta – ten je považován za pěvce národa, který má obhajovat jeho identitu, dokonce i zasahovat do politiky
 • romantická díla u nás nebyla přijímána
 • Metternichův absolutismus; České národní obrození
  • Znaky: podstatou je člověk individualista; skepse a odcizení; autor se ztotožňuje s hlavním hrdinou

 

autor – KAREL HYNEK MÁCHA (1810 – 1836) se narodil 16.listopadu 1810 v Praze. Jeho otec byl mlynářským tovaryšem (pomocníkem), později majitelem krámku. Jeho matka pocházela z rodiny hudebníků. Mácha studoval hlavní školu u piaristů a ve 14-ti letech pak piaristické gymnázium. V roce 1830 začal studovat filosofickou fakultu v Praze a o 2 roky později i práva. Kvůli problémům s financemi si našel práci v advokátní kanceláři v Litoměřicích a hrál v ochotnických divadlech – Stavovském a Kajetánském. Při zkouškách se seznámil se svojí životní láskou Eleonorou Šomkovou (Lori), se kterou měl nemanželského syna a plánují svatbu. V roce 1836 pomáhá při hašení požáru. Pohřeb má v den plánované svatby. Byl také vášnivým cestovatelem. Cestoval pěšky. Najdelší jeho pouť vedla do Itálie.

Dílo:

 • Křivoklad
 • Bratři
 • Pouť krkonošská
 • Večer na Bezdězu
 • Márinka
 • Mnich
 • Cikáni

 

c)       Inspirace

Májovci, Nezval, Hrubín, Horovy máchovské variace…

 

4) LITERÁRNÍ KRITIKA

 • Snažil se kritiku zmást dedikací
 • Tvrdil, že hlavním motivem je oslava májové přírody
 • Byl současníky nepochopen
 • V dnešní době à nejprodávanějším a nejčtenějším autorem
 • 2008 filmové zpracování

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář