Malý princ – rozbor díla k maturitě [11]

 Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Přidal(a): Šimi

 

 1) Tematika

Postavy: Malý princ – Malý, čistý, nevinný, roztomilý, citlivý, věrný, milující, křehký, hodný, upřímný, nezkažený, plavovlasý chlapec s obrovskou dávkou dětské fantazie, jehož domovem byla planeta B612 a který hledá smysl života. Má plno zvídavých, ale logických otázek, na jejichž odpověď trpělivě čeká. Malý princ nikdy nikomu neublížil a vždy se snažil chápat, přestože věci a jednání lidí, se kterými se setkal, pro něj byly nepochopitelné. Po celou dobu ochraňuje svou květinu.

Letec – Vypravěč, sám autor. Dospělý člověk cítící se jako dítě, má dětské uvažování a díky tomu je si s Malým princem blízký. V Malém princi vidí sám sebe v období dětství, zároveň i vidí, že sám zestárl a přišel o velikou část své představivosti a fantazie, proto se dá říct, že Malého prince obdivuje. Říká to, co si myslí, jeho myšlenky jsou čisté, má potřebu svého malého a čestného přítele chránit, protože Malý princ toho sice hodně ví, ale možná ještě více toho nezná.

Princova květina – domýšlivá, marnivá květina, která si myslela, že je jediná svého druhu

Liška – Neměla ráda lidi, žádala Malého prince, aby si jí ochočil, naučila ho trpělivosti, pomohla mu najít odpověď na jeho otázku, proč je jeho růže tak jedinečná.

Had – Pro Malého prince nebylo jednoduché vše pochopit, protože se had vyjadřoval v hádankách, ale pomohl princovi dostat se zpět ke své růži na svojí planetku – uštkne a „usmrtí“ ho.

Král – ztělesnění chutě někomu vládnout a dávat mu rozkazy

Marnivec – ztělesnění marnivosti a pýchy

Pijan – ačkoliv marní svůj život, nechce ho změnit a ani pochopit, že si ho zkazil sám

Byznysmen – promarnil svůj život nepodstatnými věcmi – počítá hvězdy na nebi – myslí, že jsou jeho

Lampář – celý svůj život zasvětil plnění nesmyslného rozkazu – zhasínat a rozsvěcet lampu

Zeměpisec – zapisoval moře, oceány, vrcholky, hory, sopky, řeky, jezera, prolákliny, příkopy, …
Poradil Malému princi, aby šel a navštívil planetu Zemi.

Výhybkář – Vypravoval vlaky, hektický způsob života. Jeho citát: „Nikdy nejsme spokojeni tam, kde jsme.“

Domýšlivec – samolibý člověk, který slyší jenom chválu

Obchodník – Prodával vylepšení pilulky proti žízni, které ušetří 53 minut týdně. Malý princ mu na to odpověděl, že kdyby on měl 53 minut, šel by docela pomalu ke studánce…

Dějiště: Planeta Země – africká poušť, sedm jiných, malých planetek, kde Malý princ byl.

Doba: 20. století (vydáno 1943)

Motiv: Viditelné odpoutání se od kruté reality války, potřeba vyjádřit čistotu, lidskost a upřímnost ve zlé době.

Téma: Dětství a dospělost, láska, přátelství, lidské vlastnosti a všechny na světě doopravdy důležité věci.

Děj: Letec (vypravěč), který havaruje v Saharské poušti a snaží se opravit své letadlo, se setkává s malinkým človíčkem. Je to Malý princ z planetky o velikosti domu. Ten prosí letce, aby mu nakreslil beránka. Letec ale neví, jak jej nakreslit, nakreslí hroznýše se slonem uvnitř žaludku, kresbu, kterou dospělí považovali za klobouk. „Né! Né!“ říká princ. „Já nechci hroznýše se slonem uvnitř! Já chci beránka…“ Letec nakreslí beránka, ale kresby se Malému princi nelíbí. Nakonec letec nakreslí bednu, ve které je beránek. Malý princ, který vidí beránka v bedně, tak, jak vidí slona v hroznýši, říká „To je perfektní.“ A tak se naši hlavní hrdinové spřátelili. Během opravy letadla vypráví Malý princ letci vzpomínky z planetek, které navštívil a i z planetky, odkad pochází. Z planetky, kde jsou 3 sopky a jedna krásná, leč domýšlivá květina. Na první planetce poznal Malý princ krále, který si myslí, že vládne celému vesmíru, ačkoliv svou planetku obývá dočista sám. Na druhé planetce potká Malý princ domýšlivce, který si myslí, že ho každý obdivuje. Na třetí zastávce ve vesmíru pozná osobu pijana. Ten pije, aby zapomněl, že se stydí za to, jak moc pije. Ještě o trochu absurdnější postavu pozná Malý princ na čtvrté planetce. Tu obývá byznysmen, který počítá hvězdy na nebi, jelikož si myslí, že jsou jeho. Za své bohatství (hvězdy) si chce koupit další hvězdy. S pátou planetkou se princ seznámil s Lampářem, který plnil rozkaz a zhasínal a rozsvěcel lampu podle toho, je-li den, či noc. Ovšem rotace planetky se zrychlila (noc a den za 1 minutu), lampář nemá čas na odpočinek ale i přesto dál provádí rozkaz. Na planetě s pořadovým číslem šest žil zeměpisec, který neustále zapisuje nově objevená místa do map a k tomu čeká na badatele, který by mu řekl o jiných nově objevených místech. Odkáže prince na planetu Zemi a tak je tedy princovou sedmou zastávkou naše matička Země. Zde potkal hada, růže a hlavně lišku, kterou si ochočil, a stali se přáteli. Díky tomuto přátelství si uvědomil, jak moc je důležitá růže na jeho domovské planetce. Na Zemi potkal Malý princ ještě výhybkáře, kterého se optal, proč lidé tak pospíchají. Výhybkář mu řekl, že ani sami lidé nevědí, proč. Dále se princ setkal s obchodníkem, jenž prodává pilulky na potlačení žízně – čímž mohou lidé ušetřit čas. Poslední, s kým se princ setkal, byl letec.

Letec po dobu vyprávění pracoval na svém stroji, opravit ho se mu ale nepodařilo, za to vypil poslední kapku vody. Malý princ se tedy s letcem vydá hledat vodu. Tu najdou až na rozbřesku nového dne. Po uhašení žízně řekne princ letci, ať jde opravit své letadlo a až ho opraví, ať se vrátí k princi. Hned příštího dne se letec vrací a uzře, kterak se Malý princ baví s hadem. Princ letci vysvětlí, že je rád, že svůj stroj opravil a bude se moct vrátit domů. To proto, že i princ bude muset odejít domů. Letec je z této zprávy nešťastný a Malý princ ho uklidňuje tím, že až se letec podívá na hvězdy, uvidí ho, jak se usmívá. Dodal ještě, že na jeho planetku mu pomůže had. V noci letec i přes zákaz následuje malého prince, ten se s ním naposledy rozloučil a odešel vstříc novým zítřkům. Letec i princ byli smutní, ale našli v sobě opravdové přátele. Ráno na místě, kde letec naposledy viděl Malého prince, nic není. Ke všemu si vzpomněl, že nenakreslil beránkovi řemínek k náhubku. Snad tedy beránek princovu květinu nespásl.

2) Kompozice

▪ dílo rozděleno na 27 na sebe navazujících kapitol                                        ▪ fiktivně autobiografické dílo

▪ chronologická kompozice (začátek a konec knihy) à ich-forma

▪ retrospektivní kompozice (vyprávění Malého prince) à er-forma

3) Jazyk

▪ spisovný jazyk                                                             ▪ řeč: přímá, nepřímá i polopřímá

▪ převažují dialogy                                         ▪ vyskytují se i vnitřní monology

▪ mnoho obrazných pojmenování – tropů a figur: zejména personifikace je velmi častá (typické pro pohádku)

Personifikace: „Hvězdy se tiše smějí…“                               ;              „Studna zpívá…“             ;              „Vítr dlouho spal…“

Přirovnání: „Klesl pomalu, jako padá strom…“

Metafora: „Stará opuštěná skořápka.“ (princovo mrtvé tělo)    ;              „Kroužek barvy měsíce“ (had)

Hyperbola: „Rychlík otřásl domkem výhybkáře.“            ;              „Nekonečná poušť…“

Epiteton: „Chvějící se slunce.“

Oxymóron: „Jste krásné, ale prázdné…“

Zvukomalba: „Zanechávaje za sebou lehký kovový šelest.“

Ukázka: Ale víte, něco tu není v pořádku. K náhubku, který jsem malému princi nakreslil, zapomněl jsem připojit řemínek. Nikdy ho asi nemohl beránkovi připnout. Říkávám si tedy: Copak se asi na jeho planetě přihodilo? Je možné, že beránek spásl květinu… Hned si však pomyslím: To jistě ne! Malý princ ji přece dává každou noc pod skleněný poklop a beránka si dobře hlídá… A tu jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí.

Bibliografický údaj: EXUPÉRY, Antoine de Saint. Malý Princ. Praha: Albatros; 12.vydání; 2005. ISBN: 80-00-01462-9

Autor: Francouzský spisovatel převážně meziválečného období, který se narodil 29. června 1900. Byl velký milovník a propagátor letectví. Zároveň je považován za filosofa a humanistu. Na vlastní žádost se v armádě dal k letectví, ačkoliv patřilo mezi nejnebezpečnější povolání. Byl vojenským i civilním pilotem. Mezi jeho další slavná díla patří „Letec“, „Země lidí“ či „Citadela“. Nejznámějším a nejslavnějším je ale beze sporu „Malý princ“. Zemřel při jednom z letů ve 2. světové válce – byl sestřelen nad Středozemním mořem pravděpodobně 31. července 1944.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář