Malý princ – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Malý princ

Autor: Antoine de Saint-Exupéry

Přidal(a): Filda

 

 

 

 

Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944)

Měl 4 sourozence. Už v dětství se zabýval psaním básní, vynalézáním a obdivoval piloty. Při vojenskému výcviku byl na vlastní žádost přeložen k letectvu. Zde také usiloval o výcvik na pilota, čehož později dosáhl a získal diplom civilního a vojenského pilota. Krátce nato byl těžce zraněn při nehodě. Chvíli se proto živil jako obchodník u automobilové firmy. Pak vydal první knihu Letec. Později se přidal ke společnosti v Toulous. Zde mu bylo přiděleno letiště na severu Afriky. Odtud také pochází druhá kniha Kurýr na jih. Jeho kariéra se nezastavila a byl vyslán do Buenos Aires, kde se v Andách ztratil jeho přítel. Díky těmto zkušenostem později sepsal knihu Noční let. Roku 1931 tato kniha vyšla a Exupéry byl jmenován Rytířem čestné legie. Při pokusu o dálkový let New Yorku-Ohnivá země havaroval a při rekonvalescenci sepsal knihu Země lidí. Se začátkem války se přidal do armády k letectvu. Roku 1942 napsal knihu Válečný pilot, ve které oslavuje všechny hrdinské piloty. Kvůli nehodě mu bylo pilotování zakázáno. Odjel proto do Alžíru, kde chtěl dokončit knihu Citadela. Od amerického velitele dostal povolení, účastnit se dalších pěti letů. Poslední let se uskutečnil 31. července 1944. Měl provést průzkumný přelet nad Francií. Dodnes se vedou spory o jeho smrti. Nejčastěji se uvádí, že byl sestřelen, ale v potaz přicházejí i možnosti jako technická závada nebo jeho zdravotní indispozice.

Vytýkal omezené a jednostranné vnímání světa.

Díla : Kurýr na Jih, Noční let, Letec, Válečný pilot, Citadela, Pošta na Jih,Malý princ

 

Malý Princ

Zařazení knihy :

  • moderní světová literatura
  • francouzská literatura
  • světová literatura 1.poloviny 20.století
  • napsáno během 2. světové války (2. sv. válka: 1939-1945)

 

Už od počátku 20. století se literatura zabývá analýzou člověka v jeho společenském zařazení.

Je to moderní alegorická, filozofická pohádka, určená spíše pro dospělé. Toto dílo ilustroval sám autor a ty obrázky jsou nesmírně důležité, jak pro pochopení textu, tak i pro přiblížení celé situace. Jako první obrázek se zde objevuje hroznýš trávící slona.

Exupéry ve své knize vyobrazuje hodnoty moderního světa (ovládání přírody, egocentrismus, racionalismus, materialismus, závod s časem) a tyto hodnoty staví proti nevinnosti Malého prince. Malý princ je pohádkový hrdina, který vidí důležitost v jiných hodnotách jako je (přátelství, láska)

Kniha je střetem světa dospělých a světa dětí → mají rozdílné myšlení

 

Literární žánr :

Pohádka – filozofická pohádka pro dospělé. Je až příliš pravdivá. Autor toto dílo píše v těžké době svého života, v době kdy zahynuli skoro všichni jeho přátelé.

Motto: „oči jsou slepé, musíme hledat srdcem“

Tato knížka byla přeložena do více než 150 jazyků.

 

Děj se odehrává v saharské poušti a na asteroidech (planetách)

 

Čas:

Zřejmě v době 2. sv. války. Odehrává se během 8 dní.

 

Postavy (děj):

Hlavní postavou je Malý princ. Je to typ zvědavého dítěte. Je malý, nevinný, roztomilý, nezkažený, citlivý, milující a přímý. Má žlutou šálu. Putuje vesmírem, aby poznal svět. Často klade otázky, nechápe třeba nespravedlnost a tím že se ptá na otázky, odhaluje různé vlastnosti lidí, ale sám na otázky neodpovídá.

Pilot :

Je současně i vypravěčem. On ztroskotá v poušti a setkává se s Malým princem, který se tam z ničeho nic objevil a Malý princ chtěl namalovat ovečku. Pilot si ho oblíbil → přátelé. Na konci se dokonce bál o Malého prince, protože ho měl uštknout had (aby se mohl vrátit na svou planetu za růži, bez své tělesné schránky, jako duše).

Liška :

Která neměla ráda lidi, ale Malého prince si oblíbila, protože poznala, že i ona potřebuje přítele. Tak se chtěla nechat ochočit, vychovávala ho k trpělivosti, prozradila mu proč je jeho růže jedinečná (ochočila si ho) MP díky lišce pochopil, že je navždy zodpovědný za to co k sobě připoutal

Had :

Vyjadřoval se v hádkách a Malý princ mu nejdřív nerozuměl. Uštkl ho, aby se mohl vrátit k své růži.

Osoby z 6 asteroidů:

Král :

Byl oblečený v hermelínu, seděl na trůnu, na celé planetce byl sám, byl despotickým vladařem, považoval Malého prince jako svého sluhu, chtěl nařizovat, rozkazovat, být autoritou, nestrpěl neposlušnost.

Domýšlivec :

Chtěl být obdivován.

Opilec :

Osamělý a nešťastný, utápěl žal v alkoholu. Proč pije..„Pil aby zapomněl, že se stydí ” a proč se stydí.. „styděl se, že pije”

Podnikatel :

Neustále počítal své hvězdy (patří mu, protože na ně první myslel), nechtěl být rušen, za svůj život byl vyrušen 3x (chroustem, který spadl odněkud a bzučel, měl revmatický záchvat, Malým princem)

Lampář :

Ten jediný se nezabýval sám sebou. „Tímto člověkem by všichni pohrdali, král, domýšlivec, opilec a podnikatel. On jediný mu nepřipadal směšný. Protože se zabývá něčím jiným než sám sebou.

Zeměpisec :

Ten seděl u svého stolu a Malého prince považoval za badatele, vyprávěl mu o své planetce a poradil mu, aby se vydal na planetu Zemi, ta že má dobrou pověst.

Baobaby :

„A pustíme-li se do baobabu příliš pozdě, už nikdy se ho nezbavíme. Zaroste celou planetu. Provrtá ji svými kořeny. A je-li planeta příliš malá a baobabů příliš mnoho, roztrhnou ji.“ Proto chtěl toho beránka (aby je spásl, když jsou ještě malé)

Výhybkář :

Výhybkář mu vysvětlil, že lidé jsou nespojení tam, kde zrovna jsou. „Jedině děti, vědí, co hledají“ (koukají z okna)

Obchodník :

Obchodoval s pilulkami, které tiší žízeň „Tím že lidé nepijí, ušetří 53min. za týden“ Malý Princ nato řekl: „Kdybych měl promarnit 53 min, šel bych docela pomaloučku ke studánce… “

Růže :

Autor jí dává lidské vlastnosti. Je pyšná, jedinečná, má ráda sama sebe, bojí se průvanu, má 4 trny. Malý princ o ni pečuje.

Beránek :

Byl nakreslen pilotem. 1. beránek byl moc nemocný, 2. to nebyl beránek, ale beran protože měl rohy, 3. byl moc starý, 4. nakreslil krabici a řekl, že je v ní beránek a Malý princ byl nadšený.

 

Hl. myšlenka:

Ukázat rozdíl mezi světem dospělých a dětí. Ukázat nám jací jsou dospělí, protože často postavy v knize jsou naše obrazy. Chce zdůraznit, že nesmíme pohřbít fantazii, nesmíme ztratit cit, přátelství  a lásku, lidé nesmí žít sami. Autor nám ukazuje svůj postoj k světu a lidem.

 

Kompozice :

Má 27. kapitol, některé velmi krátké. Chronologický i retrospektivní postup. Retrospektiva – když navštěvuje planety

Děj není nikterak zvlášť napínán. Nejsou nějaké zvláštní dějové zvraty. Dílo je spíše úvahové. Časté dialogy. Kratší souvětí (nejsou příliš složitá). Vyprávěcí a úvahový styl.

 

Jazykový plán :

  • Moderní řeč
  • Spisovný jazyk (někdy až banálně dětský – pohled na svět MP)
  • Jazyk je bohatý, ale není příliš složitý
  • Rozvrstvený slovní zásoby -> neutrální, i citově zabarvená.

 

Autor používá:

Ich formu – na začátku, když vypráví o svém dětství a na konci, když vzpomíná

Er formu – vyprávění o Malém princi

Obrazné pojmenování: metafory (stará opuštěná skořápka), přirovnání (klesl pomalu, jako padá strom), personifikaci (hvězdy se tiše smějí), hyperbolu (nekonečná poušť), oxymóron (jste krásné, ale prázdné), epiteton (chvějící se slunce)

 

Symboly: poušť (opuštěnost), květina (pýcha), had (smrt), voda (dar), vlaky (živ. křižovatky)

Autor věnoval své dílo svému příteli Leonu Wherthovi (spisovatel), chtěl ho potěšit v těžké době války.

Další podobné materiály na webu: