Matka – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Matka

Autor: Karel Čapek

Přidal(a): Tina

 

 

Autor

Český prozaik, dramatik, básník, publicista, překladatel, tvůrce sloupku, představitel pragmatismu (filozofický směr – absolutní pravda). Redaktor Národních listů a Lidových novin. Rád cestoval. Přítel T. G. Masaryka, mluvčí Hradu – „Hovory s TGM“.

 

Směr

Demokratický proud české literatury v 20. – 30. letech 20. století (meziválečná literatura). Próza mohla vznikat bez cenzury, svobodně.

Současníci:

Eduard Bass (Cirkus Humberto)

Karel Poláček (Bylo nás pět)

Josef Čapek (Stín kapradin)

 

Literární skupina

Klub demokratický, skupina literátů kolem lidových novin – generace pragmatiků (autoři demokratického proudu byli tzv. pragmatisté).

 

Kontext autorovy tvorby

Mezi jeho nejslavnější díla patří:

  • dramata – R.U.R., Věc Makropulos, Matka, Bílá nemoc
  • o   romány –  Krakatit, Válka s mloky
  • povídky – Povídky z jedné kapsy, Povídky z druhé kapsy
  • pohádky – Dášeňka čili život štěněte
  • politická díla – Hovory s T.G. Masarykem
  • cestopisy – Italské listy, Anglické listy

 

Literární druh a žánr

Literární druh – protifašistické a protiválečné drama o 3 jednáních. Literární žánr – tragédie.

 

Místo a doba děje

Blíže neurčené místo a doba – pravděpodobně Španělsko a občanská válka ve 20. století. Prostředí měšťanské rodiny – v pokoji otce Richarda, ve kterém je spousta jeho věcí jako vzpomínka.

 

Téma

Tématem je dilema matky. Výzva k boji proti fašismu a válce. Mateřská láska, ochrana vlasti. Téma ženského a mužského pohledu na svět (muži touží po hrdinství, ale ženy si uvědomují důležité hodnoty).

 

Obsah

Hlavní postava této hry je matka 5 synů. Její manžel zemřel jako hrdina ve válce v Africe. Nejstarší syn Ondra – lékař zemřel v Africe při výzkumu žluté zimnice, které podlehl. Syn Jiří zemřel při letu, při kterém chtěl dosáhnout výškového rekordu, avšak letadlo se zřítilo. Petr byl vezněn a zastřelen při občanské válce, v těchto bojích padlo i jeho dvojče Kornel. Matka často rozmlouvá se svými mrtvými syny a mužem v jeho pokoji. Nyní jí zbyl jen nejmladší Toni, který se dobrovolně přihlásil bránit vlast ohroženou nepřáteli. Nejdříve ho matka nechtěla pustit, ale z rádia se matka dozvěděla, jak nepřátelé plení jejich zem a vraždí bezbranné děti, a proto prostým heslem Jdi! posílá do boje svého zbývajícího syna Toniho.  

 

Hlavní postavy, vedlejší postavy

MatkaDolores – citlivá, starostlivá, statečná, laskavá, silná unést bolestné ztráty blízkých osob, smyslem jejího života bylo jejích 5 dětí, nejdůležitější je pro ni rodina a láska, nenávidí válku, rozhodné gesto v závěru.

Otec Richard – vojenský důstojník, zahynul v boji s domorodci v koloniální válce v Africe, je mu líto, že předčasně zemřel a nemůže žít, přesto považuje za povinnost, aby jeho syn chránil vlast.

Ondra – syn, lékař, moudrý, zemřel v Africe jako oběť svých pokusů na lék proti žluté zimnici.
Jiří – syn, letec, cílevědomý, zemřel při pokusu o rekord v létání.
Petr – syn, dvojče Kornela, zajímá se o politiku, je v jiné politické straně než Kornel, zahynul v občanské válce (zatčen a popraven).
Kornel – dvojče Petra, zahynul v občanské válce (v bojích v ulicích).
Toni – nejmladší syn, nejcitlivější, nejjemnější, nejvnímavější, píše básně, Válka ho nikdy nezajímala. Ochotně bojuje za vlast v případě nutnosti. Narodil se až po otcově smrti.

Mužský hlas v ampliónu

Ženský hlas v ampliónuHlavní myšlenka díla

Varování před fašismem. Totální nesmyslnost válek, války berou děti matkám, je hloupost snažit se být hrdina.

 

Jazyk

Tato divadelní hra je napsána spisovnou češtinou formou velmi působivých dialogů. Objevují se zde německá (ale i anglická a francouzská) slova. Časté opakování slov. Velká slovní zásoba. Fiktivní rozhovory matky s mrtvými.

 

Kompozice

Kompozice je chronologická – podle časové posloupnosti. Drama se skládá z 3 jednání.

 

Význam díla, přínos, ocenění

Odsouzení války (ničí lidské hodnoty a životy, staví proti sobě i nejbližší), výzva k boji proti násilí. Dílo bylo zfilmováno.

Další podobné materiály na webu: