Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně disponuje velmi rozsáhlou nabídkou oborů, lze si vybrat od ekonomiky a managementu po zemědělství. Má 4 fakulty, které se nachází v Brně. Jedinou výjimku tvoří Zahradnická fakulta, sídlící v Lednici. Univerzita se aktivně zapojuje do projektu ERASMUS+.

Spolupracuje s vysokoškolskými institucemi a zprostředkovává studijní pobyty téměř po celém světě. Univerzitu tvoří přibližně 60% českých a 40% zahraničních studentů. Ti zakládají různé volnočasové spolky. Největším z nich je volné sdružení studentů a akademických pracovníků Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií (FRRMS). Podílí se na přípravě kulturních, společenských, sportovních a vzdělávacích akcí. Fakulty mají však i své vlastní spolky a akce, které si pořádají sami. Snaží se tak zpříjemnit studium na vysoké škole.

Mendelu se pyšní vlastními vinicemi a vinnými produkty, které vytvářejí studenti Zahradnické fakulty v Lednici. V Brně má i vlastní botanickou zahradu a arboretum, přístupné pouze studentům univerzity. Péči mu věnují žáci Lesnické fakulty v Brně. Nachází se v něm přes 13 000 druhů rostlin. Jako další nesmíme opomenout skvěle vybavené laboratoře, biotechnologický pavilon, kde najdeme pivovar a pekárnu.

Univerzita nyní zrekonstruovala vysokoškolské koleje bloku B. Místo společného sociálního zařízení a kuchyňky na chodbách, mají každé dva pokoje jedny sociálky a kuchyňku. Mendelu poskytuje ubytování 3300 studentům. Vyhrazeny na to má 3 ubytovací kapacity.
Stravování je zajištěno pomocí menz na jednotlivých kolejích. Na výběr zde dostaneme z 5 jídel a jednotlivých příloh.

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy