Měření – maturitní otázka

 

Otázka: Měření

Předmět: Technologie

Přidal(a): David Veselík

 

 

Při měření porovnáváme rozměr určitého předmětu – výrobku s velikostí tzv. měřící jednotky (např. mm, m) rozlišujeme:

 • 1) Měření skutečných hodnot, kdy přímo odečítáme číselnou hodnotu
 • 2) Měření porovnáváním – kdy nezjistíme číselnou hodnotu, ale zjistíme, zda výrobek má požadovaný rozměr.

 

Měřidla jsou:

 • Pevná – ocel. Pravítko
 • Posuvná – posuvné měřítko, mikrometr
 • Kalibry
 • Hmatadla – slouží k přenesení rozměru, používají se pro místa obtížně dostupná běžnými měřidly.

 

Přesnost měření:

 • Ocel. pravítko, hmatadlo = 0,2 – 0,5 mm
 • Posuvka – 0,05 – 0,1
 • Mikrometr – 0,01 až 0,05

 

Teplota měření:

 •  Dle normy je 20 C

 

Chyby při měření:

 • Systematické – jsou způsobeny: chybným měřidlem, metodou měření, teplotou, pracovníkem = chyba paralaxy
 • Nahodilé – odstraňujeme opakovaným měřením.

 

Posuvná měřítka = jsou nastavitelná měřidla. U posuvných měřítek se porovnává naměřená veličina přímo s milimetrovou stupnicí. Ke zvýšení odečítací přesnosti slouží nonius.

 • Umožňují měření s přesností 0,1 mm, 0,05 mm, nebo 0,02 mm (vždy podle provedení nonia)
 • Vnější, vnitřní rozměry se měří pomocí obou měřících ramen popř. břitů a hloubky pomocí hloubkové měřící tyčinky (hloubkoměr), která je vložena v hlavním ramenu a je pevně spojena s posuvným ramenem.

 

Konstrukce a části posuvky:

 • Skládá se z měřítka a  hlavní stupnice s hlavním ramenem (měřícím břitem), posuvného ramene s noniem (měřícím břitem).
 • Proti hlavním ramenům pro vnější měření jsou měřící břit pro vnitřní měření, měření děr a  vnitřních závitů.
 • Nonius umožňuje měření s přesností 1/10, 1/20 nebo 1/50 mm.
 • Při zavřené posuvce musí nulová ryska nonia zároveň s nulovou ryskou milimetrové stupnice pravítka.

 

ČÁSTI POSUVNÉHO MĚŘÍTKA:

 • 1 – pevné rameno, pohyblivé rameno,  měřená součástka, pomocná ramena pro měření vnitřních rozměrů, hloubkoměr, nonius, tyčinka pro měření vnitřních rozměrů, délka díry apod.

 

Postup měření:

 • Levá nulová ryska nonia – nulová značka udává na mm dělení – hlavní stupnici pravítka počet celých milimetrů.
 • Zlomky milimetru 0,1 nebo 0,05 vyplívají z té rysky stupnice nonia, která se kryje s ryskou na milimetrové stupnici.
 • Při posunutí posuvného ramene vždy o 0,1 mm doprava se ryska dílku nonia postupně kryjí s ryskami hlavní stupnice měřítka, které jsou umístěny nad ryskami dílku nonia.

 

Základní měřidla:

 • Evropa – mimo UK, používáme metrickou soustavu
 • USA, UK, Kanada – měření v palcích
 • Skládací metr, svinovací metr, ocelová měřítka, obkročné a dutinové hmatadlo, posuvná měřítka, hloubkoměr, dílenské kalibry, mikrometr, mikrometrický podpych, Johansonovy měrky, plátkové měrky, rádiusové měrky, závitové měrky

 

Měření úhlů:

 • Úhelník 90 stupňů, příložník, úhelník, obloukový úhloměr, univerzální úhloměr.

 

MĚŘENÍ PŘÍMÉ:

 • Na měřidle se přímo odečte měřený rozměr. Pro hrubší měření se ve strojírenství používají měřidla ocelová nebo měřicí pásma.
 • Jejich přesnost je 1 nebo 0,5 mm. Pro přesná měření jsou využívána posuvná a mikrometrická měřidla.

 

MĚŘENÍ NEPŘÍMÉ:

 • Těmito měřidly se kontroluje, jak se určitý rozměr přibližuje danému rozměru: např. kalibry, hmatadla, úhelníky, elektro signalizační přístroje, šablony apod.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!