Mez porušení železobetonového ohýbaného prvku

 

Otázka: Mez porušení železobetonového ohýbaného prvku

Předmět: Stavební konstrukce

Přidal(a): Nikol Ch.

 

 

Mez porušení železobetonového ohýbaného prvku ohybovým momentem MEd

Předpoklady výpočtu

 • beton a výztuž musí spolupůsobit; přetvoření ve výztuži je stejně velké jako přetvoření přilehlých vláken betonu
 • zachování rovinnosti průřezu
 • beton v tahu nepůsobí, veškerá tahová napětí přenáší výztuž
 • napětí tlačeného betonu určíme ze zjednodušeného pracovního diagramu (parabolicko rektangulární, bilineární)
 • napětí ve výztuži určíme z návrhového pracovního diagramu
 • při porušení prvku je dosaženo mezního přetvoření alespoň v jednom z materiálů, upřednostňujeme vyčerpání výztuže

 

Odvození vztahu mezi Fc a Fs

 • z rovnováhy vnitřních sil

ΣFi = 0

+ Fs1 – Fc = 0

Fs1 = Fc

Fs1 = As1 * fyd

Fc = Acc * η * fcd = b * λ * χ * η * fcd

 

Poloha N.O.

 • vycházíme z rovnováhy vnitřních sil

Fs1 = Fc

As1 * fyd = b * λ * χ * η * fcd

χ = (As1 * fyd)/(b * λ * χ * η * fcd)

 

Stanovení ramene vnitřních sil a MRd

 • rameno vnitřních sil

z = d – 1/2 * λ * χ =0,4 * χ

běžně 0,85-0,9 • d

 • moment na mezi únosnosti
  • z podmínky rovnováhy k těžišti tažené výztuže: MEd – Fc * z = 0
  • substituce: Fc = Fs1 (= As1* fyd)
  • podmínka spolehlivosti: MEd ≤ MRd
  • hraniční hodnota: MEd = MRd
  • po substituci: MRd = As1 * fyd * z
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!