Mimoevropské starověké civilizace – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Mimoevropské starověké civilizace

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

MIMOEVROPSKÉ STAROVĚKÉ CIVILIZACE

Mezopotámie

 • doba trvání 6000 – 500 př. n. l.,
 • v oblasti řek Eufrat a Tigris s pravidelnými záplavami (úrodná půda),
 • postupně se zde vystřídaly říše Sumerů, Asyřanů a Babyloňanů,
 • hlavní typy staveb,
  • chrámový areál,
  • stupňovitá věž (Zikkurat),
  • palácové komplexi,
  • domy atriového typu,
  • stavby hrobů,
  • vojenské stavby (hradby),
  • inženýrské stavby (zavodňovací kanály, akvadukty, vysuté zahrady, kanalizace),
 • používané materiály,
  • hlína, jako zdroj pro sušené a pálené cihly pro omítky a glazované obkladačky,
  • dřevo pro stropy a spoj. kce. (kombinované s prvky rákosu),
 • speciální spojovací prostředek – asfalt,
  • používán jako lepidlo,

 

Starověký Egypt

 • civilizace se rozvíjela zhruba v průběhu 5000 – 50 př. n. l.,
 • území se dělilo na horní Egypt (Théby) a dolní Egypt (Memfis),
 • dle polohy na toku Nilu,
 • postupně vládli dynastie faraonů (stará a nová říše) území bylo obsazeno Alexandrem Velikým, Asyřany, Peršany a nakonec se stalo součástí Římské říše,
 • typy staveb,
  • Sakrální stavby (pohřební),
   • Pyramidy (hrobka vládce),
   • Mastaba (menší hrobka vys. státním činitelům (max. 15x10m)),
   • skalní hroby,
   • chrámy stojící volně (Karnak) nebo vytesané do skály,
    • chrámy měla jednotné dispoziční řešení, obdélníkový areál,
   • Světské stavby,
    • palácové komplexy a obydlí běžných lidí,
     • nezachovaly se ve velkém rozsahu, protože nebyly z trvanlivého materiálu,
    • Ve městech byly oddělené čtvrti dle bohatství obyvatelstva,
    • inženýrskými stavbami byly zavlažovací kanály, které rozváděly vodu z Nilu,
    • použité materiály a konstrukce,
     • na náboženské stavby se používal kámen na kci. většinou pískovec, obklady – hornina typu žula,
     • plochy kamene přesně opracované, spojovaný bez malty, někdy na tesařské spoje,
     • světské stavby většinou z nepálených cihel (sušené nilské bláto), ze dřeva a rákosu,
     • stavby doplňovaly kamenné sochy, tesané reliéfy a malby,
     • používali systém sloup – průvlak s mohutnými sloupy z několika dílů a krátkými mohutnými průvlaky (hlavice sloupů zdobeny náboženskými nebo rostlinnými motivy),

 

 

Starověká Čína

 • Časové období zhruba 3000 př. n. l. – 200 n. l.,
 • Postupně se sjednocovala východní Asie, velká rozloha i vysoký počet obyvatel,
 • Náboženský život ovlivněn hlavně budhismem a konfucianismus,
 • Charakteristickou stavbou je chrámová Pagoda (několik podlaží, přečnívající střechy s nadzdviženými konci),
 • Nejznámější stavba: Velká čínská zeď (200 př. n. l. – 200 n. l.),
 • Palácové komplexy, chrámy, zavlažovací soustavy,
 • Velký důraz na propojení architektury s přírodou,
 • Nejčastější materiál – kámen, hlína, dřevo, bambus, rákos, keramika, porcelán,
 • Obdobné architektonické stavby rozšířeny po celé východní Asii např.: Japonsko, Vietnam, Korea,

 

Indie

 • Kultura se vyvíjí přibližně od roku 2500 př. n. l. kontinentálně do období přelomu tisíciletí, starověku a současnosti,
 • Určujícím náboženstvím: hinduismus, později někde budhismus,
 • Ve středověku v některých oblastech Islám,
 • Středověká města s dopravní infrastrukturou (dlážděné ulice), domy z pálených cihel a hygienická zařízení,
 • Chrámy s pyramidovými střechami věžovitého kupolovité náhrobní stavby, (stupy),
 • Obdobné stavební materiály jako v Číně,
 • Architektura ovlivnila okolím země např.: Kambodža,

 

Amerika

 • Vyspělé civilizace starověku se nacházeli ve střední a jižní Americe,
 • Kontakt Evropy a Ameriky až od počátku 16. století, výzkumy původních civilizací až v 19. století,
 • Původní civilizace nebyly přímo propojeny s jinými světadíly, přesto tvořily obdobné stavební principy např.: stupňovité pyramidy,
 • Stavby chrámové, palácové a inženýrské sítě,
 • Hlavní civilizace v Mexiku (Toltékové, Astékové), ve střední Americe (Mayové) a v jižní Americe (Inkové).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!