Mnohobuněční živočichové – diblastica – triblastica

 

   Otázka: Mnohobuněční živočichové – diblastica – triblastica

   Předmět: Biologie

   Přidal(a): Krista

 

 

 

 

MNOHOBUNĚČNÍ

 • tělo tvořeno z mnoha buněk (různý tvar+různé funkce)
 • buňky jsou stejné= tkáně-> orgán-> orgánové soustavy-> tělo mnohobuněčné

 

Obecné znaky:

 • tělo z 2 zárodečných listů → vnější= ektoderm

→ vnitřní= entoderm

 • vznik diblastic vysvětluje tzv. innaginační teorie
 • zygota

 

Oddělení: DIBLASTICA

 

1. Kmen: VLOČKOVCI

×           v teplých mořích 4mm

×           tvar těla– plochá vločka

×           potrava– prvoci+řasy

×           rozmnožování– dělení, pučení

 

2.  Kmen: HOUBY

×          starobylé z prvohor

×          vodní prostředí (většinou v moři)

×          nepohyblivé

×          životní funkce jsou zajištěny speciálními typy buněk

×          žijí v koloniích nebo samostatně

×          stavba těla:

 

×          v mezoglii se nachází buňky zpevňující tělo houby – typy:

 1. SKLEROPLASTY = vytváří jehlice nebo sklerity z CaCO3= houby vápenaté nebo z SiO2= houby křemičité nebo vlákna ze sponginu= houby rohovité
 1. ARCHEMOCYTY = rozmnožovací buňky (přeměna v pohlavní buňku nebo vnitřní pupeny)
 2. AMÉBOCYTY = buňky, které roznáší živiny v mezoglii

 

Rozmnožování:

 

 • Nepohlavní:    vnější pučení- vznik kolonií

→ vnitřní pučení – vznikají na podzim uvnitř mateřského jedince tzv. gemule=vnitřní pupeny, naplněné pohlavními buňkami a z nich na jaře vznikají noví jedinci

 

 • Pohlavní: hermafrodité=obojetníci, vytváří oboje pohlavní buňky

×          z archeocytů vznik samčích pohlavních buněk → vycestují ven z mateřské houby a po nasátí jinou houbou → splynutí se samičí pohlavní buňkou → vznik amfiblastuly= obrvená volně plovoucí larva → časem se změní v přisedlou houbu

 

Zástupci:

 1. Houby vápenité: – jehlice z CaCO3

– výskyt ve studených mořích

 • Houba voštinatá

 

 1. Houby křemičité: – jehlice z SiO2

– výskyt v teplých mořích

 • Houba pletená – Venušin pohár
 • Houba pohárová – Neptunův pohár = 150cm

 

 1. Houby rohovité: – houby ze spongiových vláken
 • Houba mycí – středozemní moře
 • Houba koňská – středozemní moře
 • Houba rybniční a říční – u nás

 

3. Kmen: ŽAHAVCI

 

Obecné znaky:

×          vodní prostředí (sladká i slaná)

×          tělo s paprsčitou souměrností

×          povrch těla – 2 zárodečné listy + uvnitř mezoglea = rosolovitá hmota

×          láčka = uvnitř těla trávicí dutina (slepá, 1 otvor)

×          knidoblasty = žahavé buňky

×          kostra – pouze korálovci

×          svaly – svalové buňky → pohyb ramen, popř. těla (zvon u medúz) tzv. myoepitel

×          2 životní stádia:

1. stádium polypa: přisedlé stádium s nepohlavním rozmnožováním

2. stádium medúzy: volné s pohlavním rozmnožováním

 

×          tělesná soustava – láčka (1 otvor, současně fce. přijímací a vyvrhovací)

×          u medúzovců rozvětvená láčka (radiální kanály+okružní kanálek) gastrovaskulární soustava– funkce trávicí +rozvádění živin po těle

×          dýchací soustava – celý povrch těla

×          vyvrhovací soustava – otvor vyvrhovací (z láčky ven)

×          nervová soustava – rozptýlená

×          smysly – hmatový výběžek u žahavé buňky

×          tzv. RHOPÁLIA = smyslová centra u medúz na okraji zvonu

×          chemoreceptory, statocysty, oči (poloha těla)

×          pohlavní soustava – hermafrodité+gonochoristé

 

Rozmnožování:

 • Nepohlavní: → vnější pučení- vznik kolonií (korálnatci)
 • Pohlavní: → splývání pohlavních buněk (vnější oplození)
 • Metageneze: → střídání pohlavního a nepohlavního rozmnožování (rodozměna)

 

1. třída: Polypovci

×           převládá životní fáze polypa

×           bioindikátoři čisté vody

×           velké regenerační schopnosti

Zástupci:

 • Nezmar zelený
 • Nezmar hnědý
 • Medúzka sladkovodní – i fáze medúzy (Vltava)
 • Trubýši – plovoucí kolonie → složená z tvarově i funkčně odlišných jedinců

 

2. třída: Medúzovci

×           mořští dravci

×           převládá fáze medúzy

×           trávicí soustava – gastrovaskulární

×           rozmnožování – metageneze = rodozměna – oplozené vajíčko → larva planula → polyp → strobila → odškrcováním vznikají → efyra = mladé medúzy bez pohlavních orgánů → dospělá medúza s pohl. orgány → pohlavní rozmnožování

 

Zástupci:

 • Talířovka ušatá – ,,uši“ = pohlavní žlázy
 • Kořenoústka plicnatá – vel. 60 cm

 

3. třída: Korálnatci

×           mořští dravci

×           staví si schránky z CaCO3

×           žijí ve fázi polypa

×           rozmnožování – nepohlavní = vnější pučení →  vznik velkých kolonií (jedinci mají společnou láčku)

×           ze schránky vznik korálových útesů (velký korálový útes v Austrálii)

Zástupci:

 • Korál červený – teplá moře, červené schránky-> šperky
 • Pérovník – kolonie ve tvaru ptačího pera obr.
 • Větevníci – kolonie jsou rozvětvené („stromečky“)
 • Sasanky – netvoří schránky

4. Kmen: ŽEBERNATKY

×           moře

×           nemají žahavé buňky, pouze lepivá vlákna

×           dravci

×           tvar vejčitý nebo pásovitý

Zástupci:

 • Žebrovka vejčitá
 • Pásovnice venušina

 

Oddělení: TRIBLASTICA

 

 • tělo se skládá ze tří zárodečných listů:

a)      vnější – ektoderm

b)      střední – mezoderm

c)       vnitřní – entoderm

 

 • vývoj tělní dutiny má tři fáze:

1.Nepravá tělní dutina = SCHIZOCOEL obr.

– u ploštěnců např. tasemnice

 

2.Nepravá tělní dutina = PSEUDOCOEL obr.

– např. roup dětský

 

3.Pravá tělní dutina = COELOM obr.

– poprvé u měkkýšů např. slimák

 

×          mezoderm vznikl vycestováním buňky entodermu, které vytvořili 2 váčky uvnitř = pravá tělní dutina

 

 ŘADA: PRVOÚSTÍ

 • ústní otvor je původní → vznikl z tzv. blastoporu

 

1. Kmen: PLOŠTĚNCI

Obecné znaky:

×          voda, půda nebo endoparazité živočichů a rostlin

×          velikost 0,5 cm až 10 m (tasemnice)

×          tělo – pokryv = pokožka, řasinkový epitel (tkáň z buněk s řasinkami)

×          často žlázky vylučující hlen

×          parazité → mají tělo kryté kutikulou (ochranná vrstva)

×          kostra – není, vyztužení těla = parenchymatické buňky v tělní dutině (schizocoel)

×          svaly – svalová tkáň se upíná do pokožky (kožně-svalový vak)

× pohyb i pomocí řasinkového epitelu

×          TS – rozvětvené, slepě zakončené střevo s 1 otvorem = gastrovaskulární soustava

×          DS – celým povrchem těla

×   endoparazité – anaerobní metabolismus (odbourání živin bez přístupu kyslíku)

×          VS – plaménková buňka (protonefridie) – odvádí tekuté odpadní látky, spojená s odvodnými kanálky ústícími na povrch těla

×          NS – gangliová (ganglium = shluk nervových buněk + nerv. vlákna do celého těla)

×          smysly – „oči“ = chemoreceptory, statocysty, hmat. buňky – soustředěny na přídi čela

×          PS – hermafrodité, vývoj přímý i nepřímý (přes larvu), u parazitů složité vývojové cykly

 1. třída: Ploštěnky

 

×          volně žijící

×          voda sladká i slaná

×          dravci

×          v pokožce pigmentová skvrna → různé zabarvení

×          hermafrodité (větší počet varlat a vaječníků)

 

×          rhabity = tělíska v pokožce

×          vystřelují je při podráždění → vznik rosolovitý ochranný obal

×          vylučovací soustava– plamínková buňka

 

Zástupci:

 • Ploštěnka potoční – bioindikátor čisté vody

– hlava ve tvaru trojúhelníku

 • Ploštěnka mléčná – stojaté a mírně znečištěné vody
 • Ploštěnka černá – stojaté vody

 

 1. třída: Motolice

 

×          parazité obratlovců (většinou endoparazité)

×           na břišní straně těla mají 2 přísavky + zjednodušená tělní stavba

×           kutikula = ochranná vrstva endoparazitů

×           pohlavní soustava – složitý životní cyklus (více larválních stádií+mezihostitelů)

 

Zástupci:

 • Motolice jaterní – napadá játra ovcí a skotu
  • Krevnička močová – záněty močového měchýře

 

3. třída: Tasemnice

×          endoparazité střev obratlovců

×          stavba těla:

 1. hlavička – přísavky nebo háčky (slouží k přichycení na stěnu střev)
 2. krček – přirůstání dalších tělních článků
 3. tělo – kryté kutikulou

×          hermafrodité

×          oplození vnitřní

×          vývoj nepřímý přes larvu

×          životní cyklus tasemnice:

 

z těla člověka vychází se stolicí (ve stolici jsou články se zralými vajíčky) → články sežere prase → ve střevech vývoj larvy → krví do svalů →  ve svalech klidové stádium cysta = boubel → konečný hostitel člověk →  člověk se nakazí pozřením masa, ve kterém jsou boubele →  ve střevech člověka vychlípení hlavičky tasemnice z boubele a růst + dospívání tasemnice ve střevech

 

Zástupci:

 • Tasemnice dlouhočlenná– délka těla až 3m

– endoparazit, mezihostitelem je prase a konečný hostitel je člověk

 • Tasemnice bezbranná– hlavička má pouze přísavky

– délka těla až 10m

– mezihostitelem je skot

 • Měchožil zhoubný– 6mm, 4 články

– konečný hostitel jsou šelmy a mezihostitelem jsou drobní savci (potkan, zajíc)

– v mezihostiteli vytváří v různých orgánech velké cysty (až 15cm), vývoj cysty i několik let, pak praská → larvy se přemisťují do jiných orgánů → vznik nových cyst

– smrtelné jsou cysty v játrech

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!