Muzikologie – hudební věda – dějiny hudby k maturitě

dějiny

 

   Otázka: Muzikologie – hudební věda

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): Tess

 

 

 

HUDEBNÍ VĚDA = MUZIKOLOGIE

– vědní obor, jehož předmětem zkoumání je hudba a všechny s ní související jevy

– shrnuje všechny teoretické i praktické otázky kladené hudbě a také všechno vědění o ní: včetně např. hudební historie, znalostí skladeb, žánrů a interpretů

– zakladatelé české muzikologie: Otakar Hostinský, Zdeněk Nejedlý

 

4 základní oblasti studia

a) historiografická

– paleografie = pomocná věda historická zabývající se vývojem písma, číslic a dalších grafických znaků

– dějiny hudebních nástrojů

– dějiny provádění hudby

– dějiny hudebních druhů

– dějiny teorie hudby

– monografie o skladbách, skladatelích a obdobích = publikace komplexně zpracovávající téma nebo dílo

 

b) systematická

– akustika

–  fyziologie

–  psychologie

– pedagogika

– sociologie

– estetika

 

c) hudebně teoretická

– nauka o melodii, harmonii, rytmu, formách

– kontrapunkt = vedení hlasů ve vzájemném protipohybu

– instrumentace

 

d) etnografická

– studium lidových projevů jednotlivých národů, etnických skupin

– regionální kultura

– studium mimoevropských hudebních kultur

 

HUDEBNÍ PSYCHOLOGIE

také označována jako psychologie hudby

– pohybuje se na pomezí muzikologie a psychologie

– zkoumá hudební prožitky, hudební chování (prožitky, jejichž podnětem a obsahem je hudba) a momentů hudby, v nichž je objektivizován psychologický subjekt člověka vytvářejícího a prožívajícího hudbu

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy