Napoleonské války – maturita z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Napoleonské války

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Malzová

 

 

Napoleonské války

1795 – pařížské povstání roajalistů potlačil mladý generál Napoleon Bonaparte

1796 – tažení francouzské armády proti Rakousku

 • 2 proudy:
  • jeden na Vídeň
  • druhý do severní Itálie (vede Napoleon)

1796 – bitva u Arcole

 • vítězná pro Napoleona
 • poté táhne na Vídeň

1797 – tažení do Egypta

1798 – bitva u Abúkíru

 • námořní bitva
 • Anglie napadla francouzskou flotilu a zničila ji
 • výhra Anglie

protifrancouzská koalice: Anglie + Rakousko + Rusko

1799 – 18. brumaire (Brumairový převrat)

 • vojenský převrat
 • parlament přestává existovat
 • po římském vzoru → konzulát
 • konzul: Napoleon Bonaparte (na 10 let) 1802
 • stále je republika
 • senát a poslance jmenuje Napoleon

1804 – Napoleon se jmenoval císařem (doživotním)

 • obnovena monarchie

1805 – bitva u Trafalgaru

 • námořní bitva (u Španělska)
 • Británie porazila spojené francouzsko-španělské loďstvo

1805 – Bitva u Slavkova (= bitva tří císařů)

 • francouzská armáda zde drtivě porazila vojsko III. koalice
 • Rusko (Alexandr I.)
 • Rakousko (František I.)
 • Bratislavský mír – Napoleon získal Tyrolsko

1807- vyhlášena kontinentální blokáda

 • zákaz dovozu veškerého anglického zboží do Evropy

→ pašování přes Portugalsko a Rusko

 

1807 – 1812 – pokusy podmanit si Španělsko

 • Napoleon poslal do Španělska svého bratra Josefa, aby ho dosadil na trůn, ten ale nebyl tak schopný jako Napoleon → neúspěch

1810 – rozvedl se a vzal si Marii Luisu (dcera císaře Františka I.)

1811 – se narodil Napoleon II.

1812 – tažení do Ruska

 • bitva u Borodina (1812) – těžko říci, kdo vyhrál, Rusové sice ustoupili, ale ztráty byly na obou místech stejné (kolem 80 000) a Rusové ustupovali díky své obranné strategii
  • Napoleon poté vstoupil do Moskvy, ale ta celá shořela (byla ze dřeva), viděl, že dál jít nemá cenu, zahájil ústup, nejhorší ztráty u řeky Berezina
  • zpátky se dostalo asi jen 50 000 mužů z 550 000
 • bitva u Bereziny (1812)

1813 – bitva Národů (=bitva u Lipska)

 • Rakousko + Prusko + Anglie proti Francii
 • prohra Napoleona

1814 – Napoleon kapituloval

→ do Francie se vrací rod Bourbonů (Ludvík XVIII.)

 • Napoleon je převezen na ostrov Elba (nesmí se vrátit zpátky do Francie)

Ludvík XVIII. se snaží o absolutismus, má problémy se šlechtou, mezi lidmi je neoblíbený

 

Vídeňský kongres

 • 1814 – 1815
 • cílem bylo, aby vše navrátilo do původních kolejí (jako před nástupem Napoleona)
 • měl vyřešit poválečné uspořádání Evropy – hlavně hranice Francie (základem rok 1792 – vznik republiky) a platbu reparací
 • účastnili se ho Anglie (Wellington), Prusko (Fridrich Vilém III.), Rakousko (František I., kníže Metternich), Rusko (Alexandr I.) i poražená Francie (ministr Tyllerand – podařilo se mu zachránit Francii od nejhoršího)

 

Uznání hranic

Anglie:  Malta

mys Dobré naděje

kolonie

Rusko: Polsko (stalo se součástí Ruska až do roku 1896)

Finsko (1815)

Rakousko: Itálie (Benátsko, Milánsko)

Halič (Krakovsko)

Království Nizozemské:  vznik (do roku 1830)

Belgie součástí

Norsko: Švédsko

 

1815 – Napoleon se vrací do Francie

100 dní císařství

1815 – bitva u Waterloo

 • konečná bitva pro Napoleona
 • Anglie a Prusko, porážka Napoleona, Napoleon poté deportován na ostrov sv. Heleny

1821 – Napoleon umírá

 

Vznik nových společenství

Svatá aliance

 • panovníci Ruska, Pruska a Rakouska, Anglie podepsala za krále, ale ne za parlament
 • navržena Alexandrem I.
 • jednala ve jménu křesťanské solidarity
 • měla za cíl udržet politický a sociální pořádek (systém, který vznikl na Vídeňském kongresu)
 • potlačení jakéhokoli pokusu o revoluci

 

Německý spolek

 • 35 států a 4 svobodná města
 • v čele stál spolkový sněm
 • vedoucí úlohu mělo Rakousko

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy