Návrh složení čerstvého betonu – maturitní otázka

stavitelství

 

   Otázka: Návrh složení čerstvého betonu

   Předmět: Betonové konstrukce

   Přidal(a): Nikola CH.

 

NÁVRH SLOŽENÍ ČERSTVÉHO BETONU

Zásady návrhu

 • dodržet minimální množství vody pro hydrataci cementu,
 • dodržet minimální předepsané množství cementu pro danou třídu betonu a stupeň vlivu prostředí,
 • dodržet maximální hodnotu vodního součinitele,
 • dodržet maximální hodnotu velikosti zrna kameniva podle typu kce,

 

Teoretický návrh

 • ze zadání znám stupeň vlivu prostředí, druh směsi, druh kce, druh, pevnost a objemovou hmotnost cementu, vlastnosti kameniva (vlhkost, křivku), přísady,
 • podle tabulky pro průměrné množství vody v závislosti na čáře zrnitosti a konzistenci určím předběžně množství vody,
 • podle stupně vlivu prostředí zvolím minimální třídu betonu, maximální vodní součinitel a minimální množství cementu,
 • podle Walzovy křivky určíme vodní součinitel a porovnáme s maximální hodnotou (musíme znát směrnou krychelnou pevnost),
 • stanovíme množství cementu ze vzorce,

 • podle třídy betonu a druhu kce určíme poměr drobného a hrubého kameniva, popř. poměr frakcí, pokud je jich více (2 frakce drobného; 2 frakce hrubého),
 • stanovíme objemovou hmotnost kameniva → objemové hmotnosti daných frakcí v poměru, ve kterém jsou zastoupeny,
 • z Bolomeyovy objemové rovnice zjistíme hmotnost kameniva,

 • pokud použijeme plastifikátory, můžeme snížit potřebné množství vody pro zachování dané konzistence,

 

Ověření průkazní zkouškou

 • provedeme destruktivní zkoušky = průkazní zkoušky na 3 vzorcích pro ověření vhodnosti složek.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!