Obecná teorie státu a ústavy, ústavní pořádek ČR

 

Otázka: Obecná teorie státu a ústavy, ústavní pořádek ČR

Předmět: Politologie

Přidal(a): Martin Bašta

 

 

Základní znaky státu

 • vymezené území
 • autorita, která je respektovaná 
 • stálé obyvatelstvo, které se k danému státu hlásí 
 • schopnost navazovat mezinárodní vztahy – většina nebo nějaká mocnost ho musí uznávat 

 

Typologie státu 

podle vnitřního uspořádání: 

 • a) konfederace = svaz nezávislých stát, které spojuje zahraniční politika/armáda 
  • dříve Švýcarsko, svatá říše římská 
 • b) federace= centrální vláda+ silná samospráva v každém z jednotlivých států/oblastí
  • USA, Německo
 • c) unitární stát

 

Podle státního zřízení 

 • a) monarchie
 • b) republika
 • c) diarchie= souvládí 2 vládců

 

Podle režimu 

 • a) absolutismus
 • b) demokracie
 • c)monarchie
 • d)oligarchie

 

Podle způsobu výkonu státní moci

 • a) centralizovaný 
 • b) decentralizovaný 

 

Podle suverenity

 • a) svrchovaný 
 • b) závislý 

 

Ústavní pořádek v Čr

 • v ČR se ústava skládá z
 • a) ústavy ČR
 • b) Listina základních práv a svobod 
 • c) ústavní zákony
 • máme pololegální ústavu= více ústavních pramenů
 • kontroluje ji ústavní soud ČR – sídlí v Brně
 • předseda: Judr. Pavel Rychetský 
 • platí od 1.1.1993
 • preambule=předmluva ústavy – autor: Václav Havel
 • skládá se z 1 preambule, 8 hlav a 113 článků

 

Moc soudní

 • tvoří jí nezávislé soudy zajišťující ochranu práv všech dotčených subjektů
 • máme čtyřstupňovou soustavu soudů:
 • a) nejvyšší soud v Brně 
 • b) vrchní soud – v Olomouci 
 • c) krajské soudy
 • d) okresní soudy 

 

Moc výkonná

 • patří sem: vláda, prezident, státní zastupitelství 
 • každodenní řízení státu (aktivní)
 • státní zastupitelství – zastupuje stát při trestních řízení

 

Prezident ČR 

 • musí být starší 40 let a občanem ČR 
 • volen na 5 let, může být po sobě zvolen pouze 2x
 • zastupuje stát
 • podepisuje a vetuje zákony, jmenuje vládu, členy rady ČNB, profesory, soudce, uděluje milosti, amnestie, vyznamenání, abolici (ruší probíhající trestní řízení)

 

Vláda 

 • v čele= premiér
 • dále více premiér a ministři 
 • vrcholný orgán státní moci 
 • odpovědná poslanecké sněmovně 
 • jde být členem vlády i poslancem
 • sídlí ve Strakově akademii

členové vlády:

 • ministr zahraničí
 • ministr školství 
 • ministr financí
 • ministr zdravotnictví 

 

Moc zákonodárná

 • oprávnění vydávat zákony 
 • představuje ji parlament rozdělený do dvou komor: 
 • a) poslanecká sněmovna-dolní 
 • b) senát – horní 

 

Poslanecká sněmovna 

 • aktivní volební právo= můžou volit od 18 let 
 • pasivní volební právo= můžu být zvolen od 21 let 

 

Senát 

 • předseda= Miloš Vystrčil
 • senátoři mohou být zvoleni od 40 let 
 • 81 senátorů, voleni na 6 let- 1/3 se obměňuje každé 2 roky.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!