Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů na stránkách skupiny webů Studijni-svet.cz 

Návštěvníci a uživatelé všech stránek skupiny Studijni-svet.cz mají právo na informace ohledně získávání a použití jejich osobních údajů. Základní informace jsou uvedeny v článku níže, v případě požadavku na více informací nebo žádosti o vymazání jejich údajů je připraven formulář na konci článku.

 

I. Základní informace

 • Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů 101/2002 Sb. a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Osobní údaje jsou stručně veškeré informace, pomocí kterých lze osobu přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor jako je například jméno, lokační údaje či síťový identifikátor.
 • Správcem osobních údajů je provozovatel stránek Jakub Stingl (IČO: 88667413, sídlem Košťálkova 1104/4 Praha 8, 18200, kontaktní email: js-websites<zavin>centrum.cz )
 • Uživatelé mají možnost se na stránkách registrovat, čímž souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zde uvedených podmínek ochrany osobních údajů

 

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Jsou zpracovávány osobní údaje, které mohou být získané při registraci (e-mail, případně jméno pokud ho uživatel dobrovolně uvede – není vyžadováno) a údaje získané bez registrace při vložení komentáře (e-mail, IP adresa, případně jméno pokud ho uživatel dobrovolně uvede – není vyžadováno)
 • Třetí strany (Google, Facebook) mohou do prohlížeče ukládat soubory cookies [více zde]

 

III. Důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování osobních údajů je především možnost vytváření uživatelských účtů na stránkách, komunikace mezi provozovatelem a uživatelem a propojení údajů při zaslání studijního materiálu s konkrétním uživatelským účtem. Neprobíhá cílená identifikace osob či pohlaví, procesy jsou založeny na identifikace dle e-mailové adresy.
 • Získané údaje nejsou veřejné, ani nejsou předávány třetím stranám.

 

IV. Doba uchovávání údajů

 • Správce uchovává osobní údaje po dobu registrace na webu. V případě účtu s výhodami stahování studijních materiálů trvá registrace do žádosti o její zrušení, v případě účtu bez výhod jsou údaje mazány každých 5 let.
 • Pokud uživatel uvedl své osobní údaje v zaslaném materiálu (například jméno autora v seminární práci), je zveřejněno do doby, dokud není požádáno o odstranění.

 

V. Příjemci osobních údajů

 • Osobních údajů po registraci zpracovává provozovatel webu
 • Další údaje mohou získat i další subjekty podílející se na fungování stránek:
  • Google LLC, se sídlem 1600 AmphitheatreParkwayMountainView, CA 94043 USA (statistické vyhodnocování, údaje pro cílení reklamy, interní organizace práce, základní informace o návštěvnosti),
  • Seznam.cz a.s., IČO: 26168685, se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov (údaje pro cílení reklamy)

 

VI. Užívání webových stránek

 • Tvorba uživatelského účtu
  • Údaje zadané při registraci na tomto webu jsou Uživatelské jméno, e-mail, heslo a zobrazované jméno. Vytvoření uživatelského účtu je podmínkou k umožnění vstupu do VIP klubu.
 • Sledování pohybu
  • Pro zkvalitnění služeb a zajištění funkčnosti webových stránek dochází ke shromažďování a evidenci údajů, pomocí kterých je možné vyhodnocovat činnost uživatelů na webových stránkách a zpracovávat statistické výstupy. Přitom jsou všechny osobní údaje zpracovávány v anonymně.
  • Za účelem zajištění maximálně uživatelsky přívětivých webových stránek a služeb využívá Správce rovněž služeb společností Google LLC, se sídlem 1600 Amphitheatre  Parkway, Mountain View, CA 94043 USA a Seznam.cz a.s., se sídlem Radlická 3294/10, 15000 Praha 5 – Smíchov, které poskytují odpovídající technické prostředky (trackingové technologie). Tyto technologie pomáhají zjišťovat, jakým způsobem jsou využívány webové stránky a služby a jakým způsobem je možné zvýšit jednoduchost jejich používání. Dále umožňují pochopit chování uživatele na webových stránkách za účelem snadnějšího a příjemnějšího nabízení služeb.
   – Při návštěvě webových stránek jsou pomocí pixelů a kódů umístěných na webových stránkách sbírány, shromažďovány a následně vyhodnocovány potřebné anonymní údaje. Tento nástroj zajišťuje propojení webových stránek s webovým prohlížečem návštěvníka, který zasílá informace o využívání webových stránek. Popis jednotlivých nástrojů a zásady zpracování osobních údajů jsou uvedeny na těchto odkazech:
   https://blog.seznam.cz/2018/03/gdpr-a-reklama-na-seznamu-2-dil-odpovedi-na-vaseotazky/
   https://privacy.google.com/businesses/processorterms/
 • Conversiontracking
  • Conversiontracking na webových stránkách zajišťuje sledování objednávek a registrací, ke kterým došlo po rozkliknutí reklamy na webových stránkách třetího subjektu. Na základě tohoto sledování (pomocí konverzních cookies) je reklama na službu přizpůsobována zákazníkům. Dalším účelem sledování je vyhodnocování, které je podkladem pro zúčtování. Součástí konverzních cookies nejsou osobní údaje.
 • Logovací soubory
  • Webový prohlížeč návštěvníka vysílá při každé návštěvě webových stránek informace o jeho uživatelských údajích. Datové přenosy, které se tímto způsobem ukládají do logovacích souborů obsahují následující data: datum a čas návštěvy webových stránek, URL navštívené webové stránky, IP adresu, původní URL, z níž návštěvník na webové stránky přišel, množství přenesených dat a informaci o user agent (hlavička, kterou posílají prohlížeče jako svou identifikaci) zaslanou webovým prohlížečem návštěvníka (případně i typ a verzi prohlížeče a použitý operační systém).
   -Vyhodnocení logovacích souborů slouží k odhalování chyb a jejich rychlému odstranění. Vyhodnocování také slouží k řízení kapacity serveru a přispívá ke zkvalitnění nabídky.
 • Cookies
  • Na webových stránkách jsou používány tyto cookies:
   • technické cookies, které jsou nezbytné pro zajištění funkčnosti při využívání webových stránek
   • soubory cookies, jejichž ukládání je podmíněno souhlasem návštěvníka, které pomáhají zlepšovat uživatelský dojem, usnadňují prohlížení webových stránek a nabízení služeb na míru zákazníkům a umožňují statistické měření nebo vyhodnocování za účelem zúčtování.
  • Návštěvník webových stránek má možnost ukládání souborů cookies zakázat, a to v nastavení webového prohlížeče. To může mít za následek nedostupnost některých funkcí webových stránek nebo snížení uživatelského dojmu.

 

VII. Práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR má každý Uživatel právo:
  • na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email Správce uvedený v čl. I. těchto podmínek.
 • V případě, že chce Uživatel odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů nebo omezit jejich použití, může tak učinit jednoduše zasláním žádosti přes kontaktní formulář. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.
 • Uživatel má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

 

VIII. Podmínky zabezpečení

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX. Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky, rezervace, poptávky či dotazu z libovolného formuláře na tomto webu potvrzuje Uživatel, že je seznámen s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.
 • Správce není odpovědný za údaje, které Uživatel sám zveřejní. Uživatel za takto zveřejněné údaje má vlastní odpovědnost a je si vědom toho, že zveřejnění údajů cizích osob může mít právní následky.
 • Ne všechny body těchto Podmínek ochrany osobních údajů se týkají každého Uživatele. Uživatel by si měl být sám vědom, jaké údaje Správci či veřejně sděluje.
 • Tyto Podmínky ochrany osobních údajů jsou platné pouze na tomto webu a při poskytování služeb na tomto webu Správcem nabízených. V případě, že tento web odkazuje na jiné webové stránky, ochrana údajů se řídí podmínkami příslušného webu.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 • Tyto podmínky nabývají platnosti dne 20. 5. 2018 a účinnosti dne 25. 5. 2018.

 

Kontaktní formulář

[Přejít na kontaktní formulář]

error: Content is protected !!