Odyssea – rozbor díla k maturitě (2)

 

Kniha: Odyssea

Autor: Homér

Přidal(a): Gadzgi

 

 

Ukázka uměleckého textu:

 

„nikdo je jméno mé, mně nikdo říkají stále matka i otec můj i ostatní druhové všichni.“ Takto jsem pravil a on hned odvětil s bezcitnou myslí: „Nikoho tedy já sním až naposled, po jeho druzích, ale ty ostatní napřed; to bude ti hostinným darem.“ Pravil a zváživ se zpět kles naznak, pak naklonil stranou mohutnou šíji a ležel již se ho zmocňoval spánek, všemocný podmanitel. Tu z jícna mu vyhrklo víno se sousty lidského masa, jak říhal, opilý vínem. Tehdy já hrot toho kyje jsem do množství popela strčil, aby se rozpaloval; všem druhům jsem dodával mysli, aby pak nikdo z nich mi necouvl z velkého strachu. Když však ten z olivy kyj už v ohni co nejdřív měl vzplanout, třebaže zelený byl, jak od žáru řeřavěl hrozně, z ohně jsem nesl ho blíž a druzi se stavěli kolem, neboť do srdce bůh jim velikou odvahu vdechl. Chytli ten z olivy kyj, jenž končil se hrotem, a obru do oka vrazili jej – já shora se opřel a točil. (…)

 

Místo a doba děje:

 

Dílo se odehrává ve Středomoří v 8. stol. př. n. l.

 

Hlavní postavy a jejich charakteristika:

 

Odysseus – válečník, vůdce, odvážný, chytrý, statečný

 

Penelopa – věrná Odysseova žena, dodnes je prototypem správné manželky

 

Námět, dějová osnova ukázky:

 

Odysseus bojuje s obrem Polyfénem. V ukázce můžeme vidět chytrost (řekl, že je Nikdo – proto je to napsáno s velkým „N“, jako zdůraznění), odvážnost, sílu (a obru do oka vrazil jej), statečnost apod.

 

Hlavní myšlenka:

 

Dílo nabádá k víře v bohy; nejvíc vyzdvihuje hlavního hrdinu jako muže lstivého avšak milujícího; hlavní myšlenkou je zobrazovaný vzor chování pro běžné obyvatelstvo (vůle, chytrost, věrnost)

 

Kompozice:

 

Text lze rozdělit na dvě části, z nichž každou tvoří 12 zpěvů.

Počet zpěvů (24) je stejný jako u Ilias.

Skladbu tvoří 12200 veršů ve formě hexametru (což je šestistopý verš).

 

Jazyk:

 

Používá přechodníky – zváživ, kles

Užití inverze – pak naklonil stranu mohutnou

Přívlastky – hostinný dar

Píše hexametrem

Významná slova – řeřevěl

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář