Oliver Twist – rozbor díla k maturitě (3)

 

Kniha: Oliver Twist

Autor: Charles Dickens

Přidal(a): Dřík

 

 

 

  1. 1.      Charakteristika díla (doba a místo děje, zachycená prostředí, hlavní postavy a jejich charakteristika, stručně námět, jak zacházeli s Oliverem v sirotčinci,Dickensovy sociální romány
  2. 2.      Ch. Dickens – osobnost a dílo
  3. 3.      Kritický realismus ve světové literatuře (Francie, Anglie, Rusko) a u nás
  4. 4.      Kritický realismus – doba vzniku, znaky, realistický hrdina, naturalismus

 

 

1.    Doba: 19.století. Střídá se podle doby – ve dne se děj odehrává v domě slušných lidí v noci scény ze zlodějské party. 

Místo Děje: Londýn

Zachycená prostředí:Sirotčinec, zlodějská banda, klidné obydlí.

Hlavní postava:
-Oliver Twist
Sirotek – matka mu zemřela hned po jeho příchodu na svět.Vyrůstá v chudobinci. Trpělivě snáší nelidské zacházení a poznámky, že je všem akorát na obtíž a že by bylo lepší, kdyby raději zemřel.

Další postavy:
-Pan Bumble
Obecní sluha, nelidským způsobem vede obecní chudobinec.

-Pan Brownlow
Dobrotivý starý pán, který se jako první ujímá Olivera a zachraňuje ho před smrtí.
-John Dawkins – Ferina Lišák
Mladý kapsář, zaučuje Olivera ve zlodějském řemesle. Nezáleží mu na nikom.
-Fagin
Prohnaný starý Žid. Šéf zlodějské bandy.

-Paní Maylieová:Šlechetná starší dáma. Pečuje o Olivera poté, co byl v jejím domě při krádeži postřelen.

-Róza Maylieová:dcera paní Maylieové, Oliverova teta.Nezaleká se žádných překážek.

-Nancy:Zlodějka ve službách Fagina. Trochu rozporuplná postava.

-Sikes, Monks:Zloději. Není zde zmíněno proč se zloději stali.

-Námět: Autorovo celo životní téma-tragický osud chudých dětí.

-Zacházení s Oliverem v sirotčinci: Byli na něj zlý,byl podvyživený,Pod nadvládou zlého a nelidského pana Bumbla.

   

 

2.    Sociální balady: Oliver Twist,Nadějné vyhlídky.

-Nadějné vyhlídky: Sirotek Pip je chudý jako kostelní myš a sní o bohatství a životě v lepší společnosti. Velké naděje do budoucna mu přinese jmění, které dostane od neznámého dobrodince.

-Oliver Twist: Hlavní hrdina románu – sirotek Oliver Twist – vyrůstá v chudobinci pod vládou krutého pana Bumbla. Poté, co požádá o jídlo navíc, je ale z chudobince vyhozen a dostává se jako učedník k hrobníkovi panu Sowerberrymu.

 

      

3.Charles Dickens

  – Narozen:7.2.1812 v Portsmounthu. – Smrt 9.6.1870 mozková mrtvice.

– Byl  nejvýznamnějším a nejpopulárnějším představitelem viktoriánského románu.

– neměl šťastné dětství ,rodina se často stěhovala,v dětství byl často nemocní.

– potloukal se po Londýně a nasál do sebe atmosféru pochmurného velkoměsta v pol.19 stol.

Dílo:  Kronika Pickwickova klubu,jeho první dílo,které ho proslavilo,zachycuje příhody 4 přátel jdoucích z Londýna na venkov ,aby lépe poznali život.

          -David Copperfield,román s autobiografickými prvky,zachycuje život chlapce Davida,který se narodí po otcově smrti,matka se znovu vdá vztahy v rodině pro něj začínají být nepřízniv.,

          -Malá doritka,Oliver Twist. 

     – Nadějné vyhlídky,příběh sirotka,který se domnívá,že má vyhlídky na lepší budoucnost,dostává totiž peníze nastudia.Později však zjišťuje,že jde okradené peníze,které mu poslal zloděj,kterému v mladí ze strachu pomohl.

   

 

4.Francozský realismus: představitelé:G.Flauber,Emil Zola Stendhal-prolínání roman.a real.

Honoré de Balzac 1799-1850

Zakladatel Realismu autor ciklu Lidská komedie téměř 100 rozsáhlých děl.

Volná komedie:Otec Goriot,Ztracené iluze,Lesk a bída ,kurtizán.

Evženie Grandetová: Sestřenice Běta,Bratranec Pons.

-Otec Goriot: je realistický román, jedno z nejznámějších děl francouzského spisovatele Honoré de Balzaca. Autor se v něm pozastavuje zejména nad rozmanitými lidskými osudy.

Ruský realismus:Prolínání Romantismu a Realismu : Puškin,Lermontov.

Nikolaj Vasiljevič Gogol: dramatik, satirik.

Prozaik: Román Mrtvé duše, komedie revizor.

Ivan Sergejevič Turgeněv : Lovcovy zápisky,Čechov: Vyšnoví sad,racek,tři sestry.

Lev Nikolajevič Tolstoj: Historický román:Vojna a mír :4 dílná mohutná freska.O osudech Ruského národa za Napoleonských válek 1805-1820,líčení historické udalosti bitva u Slavkova,tažení Napoleona do Ruska a jeho porážka u Borodina.

Hl. postavy: historické osobnosti (Napoleon,Car)

                     Prostí lidé a vojáci

                   Postavy Ruské šlechty (Piere Bezuchov,Andrej Bolkovský,Nataša Rostová)

Historický román: Anna Kareninová :Z prostředí Moskevské a Petrohradské šlechty.

Tragický příběh vášnivé lásky vdané Anny mladému důstojníkovy Bronskému končící sebevraždou.

Hl motiv: povznášející a zničující síla lásky

Fjodor Michajlovič Dostojevskij:Psychlogická proza světové úrovně.

Díla: zápisky z mrtvého domu =kronika života v Sibiřské kaznici.

Psychologické romány: Zločin a trest= filozoficko psychologický román,studuje lidském svědomí.Obraz světa chudých a ponížených v Petrohradu v 19. Stol.

Hl.postavy: Chudý student Raskolnikov.

-Námět: vražda staré rybářky a její sestry. Pro peníze,těžký vnitřní boj,přiznání.

Bratři Karamazovi : otco vražda.Román Idiot😮 zchudlém šlechtici Myškinovy,kterého pro jeho dobrotu považují za idiota až svou ušlechtilostí převyšuje ostatní.

Kritický Realismus u nás: Průkopníci real. U nás: Karel Havlíček Borovský,Božena Němcová=40.léta 19.stol.+ Májovci 60.léta 19.stol.

Vrcholní kritický realismus: druhá polovina 19 stol.

Proudy: Historické prozy:A.Jirásek,Z.Winter

             Venkovská proza: K.V.Rais,T.Nováková,A.Stašek

             Realist.drama: Z.Stroupežnický,bratři Mrštíkové,A.Jirásek,G.Preisová

 

5Doba vzniku Kritického Realismu: umělecký směr druhá polovina19.stol. Francie.

        Rozvoj ekonomiky,věd přirodných a technických,snaha uplatnit vědecké postupy i v umění.

         Kolébkou Francie.

      Znaky: pravdivé zachycení skutečnosti

     -kritická analýza společností, nedostatků maloměštaství,sociálních problémů a nadvlády peněz.

     Realistický hrdina:typický člověk za typických okolností.

                                    typizace= na jednotlivém zobrazeno obecné.

                                    jeho charakter se mění a vyvíjí.

                                 – je dobově a společensky podmíněn= determinován (pod vlivem doby a společnosti ve které žije)

Naturalismus: Krajní směr realismu= Naturalismus

                        -Důraz na negativa,alkoholismus,svět bídy,vášně.

                       Zakladatel: Emil Zola

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář