Osobnosti české filosofie

 

Otázka: Osobnosti české filosofie

Předmět: Společenské vědy, Filosofie

Přidal(a): Adéla Moravcová

 

 

Bernard Bolzano

  • Vystudoval teologii, přednášel ji
  • Byl kněz, pokrokový, svobodomyslný
  • Za své názory propuštěn z univerzity
  • „Vědosloví“ – zabývá se logikou, správné metody poznávání, …
  • Klade důraz na mravnost (mravní zákony)
  • Člověk má přemýšlet, jaké následky bude mít jeho chování
  • Mravné jednání, které má být prospěšné všem

 

Augustin Smetana

  • Působil na FF, děkanem
  • Vystoupil z katolické církve – přestoupil až k ateismu (demonstrativně)
  • Revoluční, propagoval svobodu
  • Velký vliv jeho studijní cesta po Německu
  • Přednášel dějiny filosofie
  • Hlavně německá filosofie – Kant, Hegel, Feuerbach,…
  • Snažil se o syntézu toho nejpodstatnějšího z filosofie
  • Vidí slovanský národ jako “tahouna“
  • Lidství, humánnost

 

T. G. Masaryk

  • Studoval estetiku, filosofii
  • Byl profesorem filosofie
  • Představitelem polického a filosofického realismu
  • Důraz na praktickou filosofii
  • Řešil, jak se co dotýká člověka
  • „Filosofie dějin“ = vychází z Palackého, vůdčí myšlenkou je náboženství (otázky), boj o čistší křesťanství (ukazuje na Husovi), boj teokracie s demokracií
  • „Humanitní ideál“ = čistá člověckost
  • „Krize moderního člověka“ = zabýval se sebevražedností v habilitační práci, lidé žijí moc v individualitě, chce vytvořit nové náboženství (v souladu s vědou)
  • Základem aktivity politiků má být morálka, podřízená etice
  • Vyjadřoval se k problémům současné společnosti
  • Chtěl potlačit marxistickou a Hegelovu filosofie

 

Emanuel Rádl

  • Přispíval do náboženských časopisů
  • Původně biolog
  • Důraz na sociální spravedlnost a svobodu člověka
  • Kritizoval nacionalismus (německý)
  • Vyzdvihuje Masaryka
  • Polemiky, přednášky, články

 

Jan Patočka

  • Mluvčí Charty 77, zemřel po výslechu
  • Žák Husserla (fenomenolog)
  • V centru jeho filosofie je přirozený svět, esence, jádro,…
  • Snaží se zachytit to podstatné pro člověka
  • Studie o Komenském, o Bolzanovi,…
  • „Kacířské eseje o filosofii dějin“
  • Profesorem filosofie na univerzitě
  • Přeložil Hegelovo dílo o duchu a Husserla
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!