Pasivní síťové prvky – informatika

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

informatika

 

   Otázka: Pasivní síťové prvky

   Předmět: Informatika

   Přidal(a): Jakub

 

 

Pasivní síťové prvky

 • Neovlivňují signál, pouze přenášejí
 • Především datové rozvaděče
 • Fyzicky přenášejí data
 • Řadí se zde
  • Kabely – kroucená dvojlinka, koaxiální kabely, optické kabely
  • Konektory
  • Rozvaděče
  • Spojky
  • Zásuvky

 

Kabely

 • Paramenty, které charakterizují
  • Přenosová rychlost
   • Uvádí se v Mb/s nebo až v Gb/s
  • Útlum – míra zeslabení signálu při jeho průchodu kabelem, uvádí se v dB (decibely)
  • Odolnost vůči elektromagnetickému rušení
  • Impedance – zdánlivý odpor, který kabel představuje pro připojené zařízení
   • Impedance zařízení a kabelu by měla být shodná, uvádí se v Ohmech
  • Přeslech – vzájemné ovlivnění více vodičů mezi sebou
   • Měří se pro každou dvojici a udává se v dB

 

Metalické prvky

Koaxiální kabel

 • Nejstarší typ, měl velký vliv na rozvoj pc sítí (LAN)
 • Je asymetrický elektrický kabel s jedním válcovým vodičem a jedním drátovým vodičem vnitřním
 • Vnější vodič nazýváme často stíněním a vnitřní vodič jádrem
 • Vnější a vnitřní jsou odděleny nevodivou vrstvou (dielektrikum)
 • Vnitřní
  • Z mědi, má podobu plného drátu nebo lanka spleteného z více drátků
 • Vnější
  • Bývá zhotoven z hliníkové nebo měděné fólie nebo je tvořen jako opletení dielektrika měděnými vlákny nebo kombinace obojího
  • Hlavní důvod je odstínění vnitřního vodiče od vlivu vnějšího rušení
   • Proto jsou vůči rušení dosti odolné
  • Dielektrikum
   • Izolační vrstva vložena mezi vnitř. a vnější vrstvu
   • Ovlivňuje vysokofrekvenční vlastnosti koax. Kabelu
   • Obvykle z polyetylenu, vzduchu, ale i jiných izol. Materiálů
  • Nejdříve tlustý koax kabel (10 mm)
   • Dobré elektrické vlastnosti
   • Špatná manipulace, málo ohebný
  • Proto byl nahrazen tenkým
   • Horší elektrické vlastnosti, ale realizace sítě byla jednoduší
  • Pro připojení k pc použit BNC konektor, tenký koax. kabel je s pc připojen T-konektorem, na konci sběrnice pak musí být zakončovací odpor kvůli zabránění odrazům signálů na volném konci
  • Existují různé typy – nejrozšířenější jsou ethernetová s impedancí 50 ohmů
  • Nejčastěji se používá pro zapojení pc do sběrnic. Topologie
  • V pc sítích jsou již na ústupu, ale používají se v jiných oblastech (rozvádění televizního satelitního vysílání 75-80 ohmů)

 

Kroucená dvojlinka

 • Je odvozena od telefonního kabelu
 • Dnes je nejrozšířenějším metalickým vodičem v sítích LAN
 • Kabel kroucené dvojlinky se skládá z 8 vodičů, tvořící 4 páry
 • Signál je náchylný na rušení, které vzniká vzájemným působením vodičů
 • U kroucené dvojlinky spočívá ochrana proti vzájemnému rušeným v ‚‚kroucení‘‘
 • Oba vodiče tvořící jeden pár jsou navzájem zkrouceny, pravidelně střídající svojí vzájemnou polohu
 • Také páry jsou navzájem překrouceny
 • Tím se minimalizuje ovlivňování jednoho vodiče druhým a vzájemné vlivy vodičových párů
 • Nejrozšířenějším přenosovým médiem pro lokální sítě
 • Několik provedení
  • STP – Stíněná kroucená dvojlinka každý pár zvlášť
  • S-FPT – stíněná až kolem všech kabelů
  • UTP – nestíněná
 • Podle požadované kvality se kabely vyrábění v kategoriích označených Category 1,2,3,…x.
 • Cat1 – 0,4 MHz telefonní linky
 • Cat2 – 4 MHz starší terminály
 • Cat3 – 16 MHz UTP, do 16 Mbit/s, telefonní rozvodny
 • Cat4 – 20 MHz, UTP, 16Mbit/s , token ring
 • Cat5 – 100 MHz, UTP, pro fast Ethernet, pro 1 Gbps lze použít na hranici možností, standart 100 Base T, rychlost 100 MB/s, RJ 45
 • Cat5e – 100 MHz, UTP – nejpoužívanější typ dnes, použití pro 1 Gbps
 • Cat6 – 250 MHz, UTP – 1 a 10 Gbps Ethernet omezení do vzdál. Cca 60 m
 • Cat6a – 500 MHz, UTP – alternativa cat 6 ale bez omezen
 • Cat7 – 1200 MHz, S/FTP – 10 Gbps bez omezení, vyžadována stíněná kabeláž a vylepšený kolektor RJ, nebo nový non RJ konektor
 • Základní barvy kroucené dvojlinky jsou
  • Modrá, žlutá zelená, hnědá
  • A pak kombinace bílé s danýma barvami
 • Na rozdíl od koaxiálního kabelu se používá u hvězdicový a stromový topologii
 • Rozbočení signálu se musí provádět v aktivním prvku switch, router, hub
 • V praxi se kabely ze switche nepřipojují přímo, ale do zásuvek RJ-R5
 • Pro kabel počítač – zásuvka se používá termín patch kabel
 • Kabel používaný pro LAN sítě se skládá ze čtyř párů
 • U kabelů používaný pro rychlost 100 Mb/s se využívají pouze 2 páry
 • U rychlejších variant je nutné použít všechny 4 páry
 • Síťový standart
  • 10 base T
  • 100 base TX
  • 1000 base T
 • TX – vysílání (transmit)
 • RX – přijímání (receive)
 • Bi – obousměrný režim (bi-directional)
 • Vodiče jednoho páru jsou navzájem zkrouceny
 • Oba dráty mají stejný barevný základ, ale jeden z vodičů páru má barvu kombinovanou s bílou
 • Všechny vodiče se zakončují v konektoru RJ-45
 • Propojovací kabely PC – zásuvka, zásuvka – switch, či pc – switch se zapojují na obou koncích stejně
 • Pokud však propojujeme jen dva PC, musí být kabel křížený (aby vysílání přicházelo na příjem a naopak)

 

Nemetalické

Optický kabel

 • Je založen na odlišné principu než předešlé
 • Data nejsou přenášena elektricky v kov. vodičích ale světelnými impulsy ve světlovodivých vláknech
 • Zákl. prvek kabelu – optické vlákno (minimálně dvě odesílání, příjem)
 • Je vloženo do vrstvy sekundární ochrany, která zabraňuje mikroohybům kabelu
 • Konstrukční vrstva zvyšuje pevnost kabelu
 • Vše je uloženo v plastovém vnějším krytu
 • Musí být zajištěn zdroj a příjemce světla
 • Zdroj = LED/Laser Dioda
  • Elektrický signál přenos na světelný signál
 • Příjemce = Fotodioda
  • Svět. Impuls přenese na elektrický signál
 • Přes optické vlákna/kabel procházejí optické impulsy
 • vlákno je skleně nebo plastové
 • Vlákna se používají místo kovových vodičů, protože signály jsou přenášeny s menší ztrátou a zároveň jsou vlákna imunní vůči elektromagnetickému rušení
 • Vhodné pro dlouhé vzdálenosti
 • Světlo se uvnitř přenáší pomocí odrážení uvnitř vodiče
 • Větší bezpečnost proti rušení a odposlechu
 • Nevýhodou je vyšší cena a to hlavně příslušenství
 • Typy
  • Liší se způsobem vedení paprsku ve vlákně
  • Jednovidové – jeden paprsek
  • Mnohovidové – (stupňovitý index lomu, gradientní index lomu)

 

Mnohovidové

 • Paprsek rozložen na tzv. vidy
 • Na konci vlákna je opět složen do jednoho paprsku
 • Vidy se odráží od vnitřních stěn vlákna
 • Vidy však dorazí k cíli s určitým časovým odstupem
  • Přenášený údaj je zkreslen
 • Jak se paprsek pohybuje, záleží na tom, jak se mění optické vlastnosti (index lomu) na přechodu mezi jádrem a jeho pláštěm
 • Mění-li se skokem jde o vlákno schopné vést různé vlny světelných paprsků – vidy

 

 • Stupňovitý index lom
  • Index lomu se mění skokově
 • Gradientní index lomu
  • Index lomu se mění plynule, přenášené vidy se ohýbají
 • Mnohovidové kabely jsou levnější má horší optické vlastnosti
 • Max vzdálenost cca 600 metrů
 • Přenosová rychlost od 10 Mbit/s až 10 Mbit/s
 • Hlavní výhoda je cena (příslušenství)
  • O hodně levnější než pro jednovidové optic. vlákno

 

Jednovidová vlákna

 • Index lomu mezi jádrem a pláštěm je velmi malý
 • Kabelem prochází jen jeden paprsek bez lomu ohybu
 • Má lepší optické vlastnosti
 • Vyšší přenosovou kapacitu
 • Větší maximální vzdálenost
 • Jsou dražší než mnohovidové
 • Použití: spojení států, kontinenty, městy
 • Rychlost až kolem 100 Gbit/s

 

Příslušenství

 • Na každém konci je nutný převodník/konvertor
  • Převádí elektrický signál na světelné impulsy a naopak
  • Často bývá zabudován ve switchích
 • Dva typy konektorů zakončeny
  • Kulatý konektor ST
  • Hranatý konektor CS
 • Při manipulaci s kabelem musejí mít konektory nasazenu záslepku
  • Ochrana vůči nečistotám

 

Rack

 • Je standardizovaný systém umožňující přehlednou montáž a propojování různých elektrických zařízení spolu s vyústěním kabelovým rozvodů do sloupců nad sebe v ocel. Rámu
 • Do racku lze umisťovat např. různé prvky telefonní a pc sítí (routery, switche), servery, ale i součástí zvukové aparatury (zesilovače, zvukové efekty apod.) a další přístroje
 • Velikosti skříní
 • 42U – to označuje celkovou výšku

 

Pasivní síťové prvky

 • Datové rozvaděče, které fyzicky přenášejí data do PC
 • PRVKY, KTERÉ NEOVLIVŇUJÍ SIGNÁL a DATA

 

Např:

 • Kabely (metalické – kroucená dvojlinka, koaxiální kabely. Nemetalické – optické kabely)
 • Zásuvky – pro přívod elektřiny
 • Konektory (do elektřiny + do PC, ATX – napájecí, ….)
 • Rozvaděče
 • Spojky

 

Zásuvky
– elektrické zásuvky

 

Konektory

 • Propojují určité zařízení s počítačem.

 

Rozvaděče

 • V elektrotechnice je skříň, do které je zavedeno několik kabelů
  a která obsahuje elektrické přístroje pro jištění, měření
  a ovládání elektroinstalace.
 • Přívodních i odchozích kabelů může být větší množství.
 • Vstupuje napájecí kabel a kabely od různých snímačů, čidel,
  ovladačů.
 • Vystupují kabely k dalším (podružným) rozvaděčům, k jednotlivým
  spotřebičům, nebo zásuvkovým a světelným okruhům.