Plechový bubínek – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Plechový bubínek

Autor: Gűnter Grass

Přidal(a): Szskey

 

 

Velcí lidi, malí lidi, velký a malý Belt, velká a malá abeceda, Kulihrášek a Karel Veliký, David a Goliáš, prcek a gardová míra; zůstal jsem tříletý gnóm, Paleček, nenastavitelný zagroškudla jsem zůstal, abych byl ušetřen rozlišování mezi malým a velkým katechismem, abych nebyl coby metr dvaasedmdesát dlouhý takzvaný dospělý vydán na milost a nemilost muži, jenž se při holení před zrcadlem zval mým otcem, a zavázán povinností k jeho obchodu, který podle Matzerathova přání měl v své podobě koloniálu jedenadvacetiletému Oskarovi jednou znamenat svět.Abych nemusel cvakat kasou, přidržel jsem se bubnu a od svých třetích narozenin jsem nepovyrostl ani o prst, zůstal jsem tříletý, ale taky třikrát chytrý, jehož všichni dospěle přečnívají, kdežto on je bude převyšovat, jemuž se nechtělo měřit svůj stín jejich stínem, jenž byl uvnitř i zevně naprosto hotový a uzavřený, kdežto oni až do kmenového věku pořád musejí žvanit o vývoji, jenž si pouze ověřoval, co tamti s námahou a často v bolestech získávali zkušenostmi, jenž neměl zapotřebí rok co rok si natahovat větší boty a kalhoty jenom proto, aby se dokázalo, že zde dochází k jakému růstu.

 

Literární druh – epika

Výrazová forma – próza

Literární žánr – román

Zvláštnosti autorského stylu – zvláštní spojení, až básnické vyjadřování, časté úvahy, tragikomika

Jazykové prostředky – spisovná (slovní hříčky, symboly,metafory)

 

Téma

Celá kniha je rozdělena na tři části. V úvodní části popisuje Oskar život svůj a své rodiny ve městě Gdaňsku do začátku druhé světové války. Druhá část se zabývá Oskarovým dobrodružstvím během druhé světové války, včetně jeho působení v Bebrově frontovém divadle (Bebra je lilipután, Oskarův učitel a vzor). Třetí část líčí útěk Oskara s jeho nevlastní matkou Marií a bratrem Kurtem na západ do Dűsseldorfu a poválečný život.

 

Typ vypravěče – ich-forma, autobiografie

Přiblížit děj – úryvek je ze začátku knihy a popisuje, jak se Oskar rozhodl, že už dál nebude růst

Kompoziční postup – retrospektiva(zpětně z lůžka v ústavu vypráví celý svůj život)

 

Důležité postavy

  • Hlavní postavou je Oskar Matzerath – který se ve třech letech rozhodne přestat růst a komunikovat se světem,okolí si myslí, že je postižený
  • maminka Anežka – která je rozpolcena mezi dvěma muži (svým bratrancem Janem Bronskim a zákonným manželem Matzeratem)
  • nevlastní matka– Marie
  • bratr – Kurt
  • Bebra – Oskarův učitel a vzor

 

Kdy a kde se děj odehrává – polovina 20. století, na začátku 50. let, v Německu, v léčebném a zaopatřovacím ústavu, v Gdaňsku kde žil se svou rodinou

Hl. myšlenka prózy – Dílo nám ukazuje pokřivenost světa. A nesmyslné chování některých lidí. Ale i sám Oskar často reaguje na nenávist nenávistí a na zlo zlem.

Společensko-historické pozadí – popisuje období Německa před 2. světovou válkou, během války i po válce.

 

Zasadit dílo do kontextu autorovy tvorby

Na Plechový bubínek navazují některé další Grassovy romány, tvoří tzv. Gdaňskou ságu – Psí léta, Kočka a myš. Autor tak čerpá z dobré znalosti prostředí, ve kterém se narodil a vyrůstal. Všechna jeho díla píše v tragicko-komickém pojetí

 

Aktuálnost díla

Dílo je aktuální, protože i nyní se někteří lidé chovají zle a nejradši by každý zůstal malým a do světa dospělých se nikdy nedostal.

Další podobné materiály na webu: