Počítačové sítě – informatika

informatika

 

   Otázka: Počítačové sítě

   Předmět: Informační technologie

   Přidal(a): Kristýna

 

 

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Charakterizujte PC sítě a jejich praktické využití

 • vzájemné připojení PC (případně dalších zřízení) umožňující jejich komunikaci a sdílení HW, SW a dat
 • souhrnné označení pro technické prostředky, které realizují spojení a výměnu informací mezi PC

 

Druhy PC sítí a možnosti jejich propojení

Druhy PC sítí:

Podle rozlohy

 • LAN – Local Area Network
  – lokální sítě, spojují uzly v rámci jedné budovy nebo několika blízkých budov na stovky metrů
 • MAN – Metropolitan Area Network
  – metropolitní sítě, propojující lokální sítě v městské zástavbě, jednotky až desítky kilometrů
 • WAN – Wide Area Network
  – rozsáhlé sítě spojující LAN a MAN s působností po celé zemi nebo kontinentu, na libovolné vzdálenosti
 • PAN – Personal Area Network
  – osobní sítě, velice malá PC síť (bluetooth), kterou člověk používá pro propojení osobních elektronických zařízení např. Telefon, PDA, notebook apod.

 

Podle přenosového média

 • Kabelové
  metalické kabely (kroucená dvojlinka, Koaxiální kabely)
  optické kabely
 • Bezdrátové
  rádiové (bezdrátové sítě WiFi, Bluetooth, satelitní, Gsm)
  optické (infračervené spoje v otevřeném prostoru

 

Podle topologie

 • Sběrnicová (bus) – kabel pochází okolo všech PC, nerozvětvuje se
 • hvězdicová (star) – všechny PC připojeny k aktivnímu prvku

 

Možnosti jejich propojení:

 • PC mezi sebou jednotlivě komunikují – zasílají data, která jsou rozdělena do skupin (paketů – bloky, části dat, nebo informace a povely)

 

Klient x Server – základní způsob komunikace mezi PC, klient je ten co něco chce a server ten, kdo dává

 • Klient – Pc nebo program. Využívající HW nebo SW serverů (webový prohlížeč, E-mailový klient, ICQ…)
 • Server – zařízení nabízející svůj HW nebo SW ostatním, nemusí to být PC, ale např. tiskárny, scannery, síťové disky…

 

Switch – přepínač, který propojuje jednotlivé části sítě (několik PC a bránu), uzel v síti, může být součástí routeru

Router – Směrovač, který směruje (přeposílá) pakety k jejich cíli – ví, kde se jaký PC nachází a posílá pakety k němu, chytřejší uzel v síti (WiFi router)

Gateway – brána je  přístupový bod do jiné, nejčastěji vnější sítě, tvoří rozhraní např. mezi vnitřní sítí LAN a Internetem, je to speciální router

Firewall – zařízení, které kontroluje, co může a co nesmí projít (které pakety), je součástí brány nebo routeru nebo jako samostatné zařízení

 • osobní firewall – kontroluje provaz na síťové kartě a rozhoduje co bude puštěno do Pc a z něj, pomáhá chránit před útoky z internetu, nemůže zablokovat síťovou komunikaci programům, které chceme užívat

 

Význam uživatelských účtů a přístupových práv, IP adresa

 • informace o uživateli jako uživatelské jméno a heslo, práva, jméno, příjmení apod.
 • Účet se vždy vztahuje k jednomu uživateli
 • profil je složka, která obsahuje nastavení a data specifická pro uživatele (účet)

 

Typy účtů:

 • Omezený uživatel – nemůže instalovat programy, omezený přístup do systémových složek, nemůže vytvářet nové účty
  – může si měnit svůj profil (plocha, nabídka start, nastavení programů)
 • správce PC – může vše , má možnost jak si práva upravit i u složky nebo souboru, ke které má odepřený přístup

 

Přístupová práva

 • ke každému souboru, nebo složce se dají nastavit práva přístupu pro jednotlivé uživatele
 • k souboru: číst, měnit, zapisovat
 • ke složce: zobrazení obsahu, změnu obsahu, číst obsah

 

IP adresa

 • 36 bitové číslo, zapisovaní v jednotlivých bajtech, oddělených tečkami, hodnoty jednotlivých bajtů se zapisují v desítkové soustavě např. 192.168.3.42. max. tedy 255
 • Souvisí s ní maska: udává, který PC patří do naší sítě a který ne, při komunikaci s PC mimo naší síť musíme komunikovat přes bránu do další sítě (internetu)


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy