Pohoří a povodí České republiky – seminární práce

 

   Otázka: Pohoří a povodí České republiky

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): Sára T.

 

 

 

 

PrimMat Soukromá střední škola podnikatelská, s. r. o.
Pohoří a povodí
České republiky
Kdo: Sára Teperová
Kdy: 27. 04. 2013

Pohoří České republiky

 

Krušné hory
Nejvyšší hora: Klínovec (1 244 m)
Krušné hory tvoří souvislé horské pásmo o délce zhruba 130 km. Je to největší
hřeben v české republice. Pohoří je budováno krystalickými břidlicemi a starými
vyvřelinami. Zajímavý reliéf Krušných hor jsou sopky.

 

Český les
Nejvyšší hora :Čerchov (1 042 m)
Hřbet Českého lesa se táhne v délce asi 80 kilometrů podél hranice s
Německem. Šířka pohoří dosahuje jen asi 15 kilometrů. Chráněná krajinná
oblast Český les byla vyhlášena v roce 2005. Na území CHKO Český les se nachází
25 maloplošných zvláště chráněných území

 

Šumava
Nejvyšší hora: Plechý (1 378 m)
Nachazí se na hranicích Německa a Rakouska. Délka hřebene Šumavy je 120
kilometrů, což je po Krušných horách druhý nejdelší hřeben v České republice.
-1-Maximální šířka pohoří, které se v Německu nazývá Bayerischen Wald (Bavorský
les), je 45 kilometrů. Šumava je jedním z nejstarších pohoří Evropy. Na uzemí je
CHKO Šumava. Nachází se velká řada významných přírodních lokalit, které zasluhují
různé ochrany.

 

Krkonoše
Nejvyšší hora: Sněžka (1 602 m)
Krkonoše jsou nejvyšším pohořím České republiky, nachází se zde také nejvyšší
vrchol ČR. Oblast se dělí ne Krkonoše západ, Krkonoše střed a Krkonoše
východ. Krkonoše jsou také Národním parkem. Který byl vyhlášen roku 1963.

 

Jeseníky
Nejvyšší hora: Praděd (1 492 m)
Oblast tvoří pohoří Hrubý Jeseník, Králický Sněžník, Rychlebské hory, Nízký Jeseník
Na území Jeseníků se rozkládá na 744 km CHKO Jeseníky, vyhlášena v roce 1969,
leží převážně v celku Hrubého Jeseníku.

 

Orlické hory
Nejvyšší hora: Velká Deštná (1 115 m)
Orlické hory se táhnou v délce zhruba 55 kilometrů podél státní hranice s Polskem.
Nachází se CHKO Orlické hory o celkové rozloze asi 204 km2 s řadou maloplošných
chráněných území. CHKO Orlické hory byla vyhlášena v roce 1969.

 

Moravskoslezské Beskydy
Nejvyšší hora : Lysá hora (1 243 m)
Moravskoslezské Beskydy mají rozlohu 623 km2 Beskydy byly vyhlášeny CHKO v
roce 1973. Je to největší CHKO v ČR s mnoha významných maloplošných
chráněných přírodních lokalit. Délka hřebene je asi 95 km.

 

Bíle Karpaty
Nejvyšší hora: Velká Javořina (970 m)
Bílé Karpaty mají rozlohu 655 km2
, z toho na ČR připadá převážna část celku o
rozloze 575 km2
. Hřeben Bílých Karpat se táhne v délce asi 80 km. Rozkláda se
CHKO Bíle Karpaty, které byly vyhlášeny v roce 1980 s rozlohou 747 km2.

 

Českomoravská vrchovina
Nejvyšší hora : Javořice (837 m)
Rozkládá se po obou stranách historické zemské hranice Čech a Moravy. Skládá se
z několika podcelků. Křemešnická vrchovina, Hornosázavská pahorkatina, Železné
hory, Hornosvratecká vrchovina, Křižanovská vrchovina, Javořická vrchovina,
Jevišovická pahorkatina.

 

Drahanská vrchovina
Nejvyšší hora: Skalky (735 m)
Táhlý horský obloukovitě prohnutý hřeben se táhne zhruba od Brna po město
Prostějov na Olomoucku. Dělí se na tři části Moravský kras(CHKO), Adamovská
vrchovina a Konická vrchovina.

 

Jizerské hory
Nejvyšší hora: Smrk (1 124m)
Jsou nejseverněji položeným českým pohořím. Rozloha Jizerských hor činí 417 km2
Jizerské hory byla vyhlášena v roce 1967. Na území CHKO Jizerské hory se nachází
velké množství národních přírodních rezervací a přírodních rezervací, které chrání
přírodně nejhodnotnější území.

 

Povodí České republiky

Labe:
Pramení v Krkonoších na severu Čech, protéká Německem a ústí do Severního
moře. Povodí má rozlohu 144 055 km² (v Česku 49 933 km²). Délka toku je 1 154 km
(v Česku 358 km).

 

Vltava:
Pramení na Šumavě, protéká mimo jiné Českým Krumlovem, Českými
Budějovicemi a Prahou a ústí zleva do Labe v Mělníku. Povodí řeky je 28 090 km² (z
toho 27 006,70 km² v Česku). Délka toku je 430 km.

 

Morava:
Pramení pod vrcholem Králického Sněžníku na území obce Dolní Morava a ústí do
Dunaje. Nedaleko pramene tvoří krátký úsek historické zemské hranice Moravy
a Čech. Povodí řeky je 26 658 km² a délka toku je 353 km.
Ohře:
Pramení v Bavorsku pod horou Schneeberk a ústí do řeky Labe. Povodí má rozlohu
5614 km² ( 4601km² v ČR) Délka toku je 316 km ( 247 km v ČR)

 

Odra:
Pramení pod Fidlovým kopcem v Oderských vrších na Moravě a ústí do Štětínského
zálivu. Vytváří severní 187 km dlouhou hranici mezi Polskem a Německem. Je 854
km dlouhá, z toho 112 km v Česku, 742 km v Polsku a je druhou nejdelší řekou v
Polsku. Plocha řeky je 118 861 km.

 

Svitava:
Pramení severozápadně od Svitav u obce Javorník,a ústí do řeky Svratky. Délka toku
je 99 km a povodí je 1 150 km². Jedná se o řeku vodácky využitelnou.

 

Berounka:
Řeka je vytvořená soutokem zdrojnic Mže a Radbuzy v Plzni ústí do Vltavy v
Praze Je dlouhá 139,1 km. Povodí má rozlohu 8 855 km², z čehož se 36 km² nachází
na území Bavorska.

 

Nej:
Nejdelší řeka je Vltava její délka je 430 km.
Největší povodí je řeka Labe její rozloha je 144 055 km²

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!