Pravěké umění

 

   Otázka: Pravěké umění

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): masule186

 

 

 

 

Kam sahají doklady existence člověka na Zemi, vždy byly projevy člověka řízeny estetickými dojmy.

 

První výtvarné projevy se objevují již hluboko v pravěku:

 • ve starším paleolitu (asi 600 000 až 250 000 př.n.l.) např : Pěstní klíny
 • ve středním paleolitu (asi 250 000 až 40 000 př.n.l.) např : Pěstní klíny již pravidelného mandlovitého tvaru.

S projevy výtvarného umění jako je malířství a sochařství se však setkáváme

 • až v mladém a pozdním paleolitu (40 000 až 10 000 př.n.l.)

Schopnost vytvářet umělecká díla patří k znakům lidského druhu homo sapiens(člověk moudrý). Člověk paleolitu znal jen primitivní nástroje z valounů. Kromě pěstních klínů známe i kamenné sekery. Takovými nástroji pak pravěký člověk zhotovuje první rytiny do skal a kamenů. (zoomorfní prvky) Nástroje v době mousterienu již představovaly poměrně rozsáhlou kolekci(klíny. nože, rydla, škrabáky, vrtáky)

 

Pravěká malba

Vznikla v souvislosti s lovem . Umění zvěrných námětů a malby zvířat měly často magickou úlohu- pomáhat ulovit zobrazené zvíře. V jeskyních na stěnách můžeme vidět koně , kozorožce , jeskynní medvědy, mamuty, stáda bizonů a sobů. První předpoklady uměleckého zobrazování nacházíme v :

 • Jeskyni Toirán – nalezené otisky nohou v jílu – značky načrtnuté prsty a černé vrypy (jakoby medvědí drápání)

Další výtvory pravěkého umění se nachází například:

 • Jeskyně Chauved – 300 maleb lovné zvěře.
 • Jeskyně Altamira: (Španělsko)

Pravěký umělec zde přírodními barvivy (bílá, okrová, hnědá, žlutá, černá , červená)zobrazoval zvířata v pohybu, ležící nebo válející se v prachu. Na stěnách a stropě cca 180 obrazů zvířat a celý strop hlavní jeskyně 18m dlouhé a 9m široké je pokryt stádem zvěře.

 • Jeskyně Lascaux(Francie)

Zde se nacházejí až 6 metrů velké obrazy zvířat; výjev se zápasem dvou kouzelníků , a všechny kousky v této jeskyni představují vyvrcholení pravěké malby. Anatomická přesnost , detaily ani snaha o perspektivu zde nechybí.

 • Jeskyně Rouffignac – Jeskyně sta mamutů

Přerůstá umění malby až ve filozofický pohled na život.

 • Jeskyně Tří bratří – Les TroisFréres(Francie)

Postava tančícího kouzelníka na průčelní stěně, souboj dvou šamanů ,šaman ve stádu byzonů (Lidské postavy se zobrazovali málokdy.)

 

Později se dostáváme i k sochařské práci v kamenu , mamutovině či jiném materiálu. Postavy ženských idolů (venuše). Venuše byly symbolem ženské plodnosti a tak i záruky celého rodu na přežití.

Nejznámější jsou :

 • Věstonická venuše (ČR) – Je zvláštností v celé Evropě. Je vytvořena z uměle vytvořené směsi, směsi hlíny, popela a slonovinového prášku. Je vysoká asi 10 cm, byla objevena v roce 1926 Karlem Absolonem a je tak nejstarším dokladem keramiky.
 • Venuše z Willendorfu – Rakousko. Byla vysochána z vápence a je vysoká 11cm. Původně byla asi obarvená , protože se na ni našli stopy červené barvy.
 • Venuše s rohem hojnosti z Laussel – Francie. Rytina do kamene , výška 43 cm
 • Venuše z Mestonská – Francie
 • Venuše z LespugueFrancie. Nejreprezentativnější soška pravěkého umění , je stylizovaná do geometrických forem kružnic , oválů a elips. Vyřezána z mamutího klu a je vysoká asi 15cm.

 

Další sošky :

 • soška ženy z Hlubokých Mošůvek u Znojma na Moravě – Z vypálené hlíny/keramiky a je asi 36cm vysoká. Soška představuje ženu uctívající neznámé bohy a byla barevně pomalováná.
 • soška zjednodušené ženské postavy / idolu – z Plovdivu v Bulharsku. Vytvořena byla z kamene a její výška je přibližně 30cm.

 

Vedle lidských postav se dochovaly i sošky zvířat.

 • Řezba bizona v sobím parohu(jeskyně La Madeleine – Francie)
 • skákající kůň vyřezaný z kosti (jeskyně Bruniquel)

 

Kolem 10. tisiciletí se začíná měnit podnebí, fauna i flóra. Člověk opouští jeskyně a staví si dřevěné chýše. Umění se spolu s člověkem stěhuje ven.

Nalézáme řadu keramických nádob s nejrůznějším dekorem (volutové, vypíchané, šňůrové , klikatkové, čtvercové , kružnicové, páskové a další zdobení) .

 

Z doby bronzové pochází proslulý sluneční vozík z Trundholmu v Dánsku, který sloužil k náboženským obřadům a byl zasvěcen slunci. Vozík je tažen koněm a kotouč znázorňující slunce je pozlacen a ozdoben tepáním.

 

-Byly objeveny i bronzové destičky s figurálními motivy, bronzové figury králů, hrdinů, válečníků a masky.

 

Nová hierarchie světa buduje i nové stavby. monumentální hrobky.

Na přelomu 3.a 2. tisíciletí se objevují tzv. MEGALITICKÉ STAVBY- velké kamenné bloky.

Nejzákladnější byly:

 • MENHIRY (volněstojící kamen) Nejmohutnější menhir z Locmariaqueru v Bretani dosahoval výšky 23m a jeho váha se odhaduje na 348 tun. Několik tisíc menhirů rozestavěných v rovnoběžných řadách v délce asi 1km tvoří proslulou alej v Carnaku ve Francii a další menhir : kamenný muž U Slaného¨.
 • DOLMENY (dva kameny přepažené nasucho třetím) nalezené například v Německu na Rujaněa ve Španělsku- Barcelona
 • KROMLECHY-komenné kruhy, půlkruhy,ovály složené z dolmenů a menhirů- astronomicky orientované. Soubor ve Stonehenge ve Velké Británii s kruhovitým půdorysem byl postaven jako svatyně na počest slunce a je orientována tak , aby osa procházela bodem, kde slunce vychází v nejdelší den v roce.

 

PRAVĚKÉ UMĚNÍ V ČR

Čechy a Morava přijímaly kulturní podněty převážně z jihu a jihovýchodu.

Hlavní památkou této doby je v ČR Věstonická Venuše, která je zvláštností celé Evropy a je vytvořena z uměle udělané směsi – směsi hlíny, popela a slonovinového prášku. Je vysoká asi 10 cm, byla objevena v roce 1926 Karlem Absolonem a je tak nejstarším dokladem keramiky.

Abstraktněji je však pojata žena vyrytá na mamutím klu z Předmostí u Přerova.

 

· V největším nalezišti kostí z paleolitu v Předmostí byla nalezena rytina mamuta .

· v jeskyni Pekárna u Brna rytina na koňském žebru .

· Z okolí Keblic na Litoměřicku pochází rytá kresba ryby na břidlicové desce.

 

Z 3. Tisíciletí pochází soška z Hlubokých Mašůvek u Znojma nebo žensky keramický idol ze Střelic u Znojma.

Z pozdní doby kamenné (do 2.tisíciletí) pocházejí kamenné nástroje i jediný český megalit u Velvar či ojedinělé menhiry

 

· U Drahomyšle na Žatecku

· U Rakovníka

· Na Chebsku

· V Praze – Dolních Chabrech

· Největší menhir u nás stojí nedaleko Klobuk na Slánsku

 

Asi v 18.století př.n.l. se začíná používat bronz.

 

V hrobech nacházíme spoustu předmětů . ( ozdoby, zbraně, jehlice, náramky a dokonce i sošky zvířat). Kultovní potřebě sloužil i malý bronzový vozík.

Kolem roku 600 kdy u nás sídlí Keltové a natupuje doba železná se začalo pohřbívat na pohřebištích.

Pohřebiště v jeskyni na Býčí skále u Adamova (asi hrob nějakého velmože a jeho 40 žen) V čele této jeskyni stála postava býčka z bronzu s trojúhelníkem z čistého železa na čele.

 

Z keltského osídlení našeho území ve 2.stol př.n.l. pochází opuková hlava boha héroa ze Mšeckých Žehrovic.

 

AUTOR : Máša Rettigová /masule186

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!