Prima sezóna – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Prima sezóna

Autor: Josef Škvorecký

Přidal(a): Maty

 

 

Josef Škvorecký

 • *27.9.1924 – Náchod – 3.1.2012 Toronto
 • Josef Škvorecký se narodil v Náchodě, který je vyobrazován v jeho díle jako městečko Kostelec
 • studoval v Praze filozofickou fakultu a angličtinu, vystudoval až po válce, krátce učil
 • po roce 1968 emigroval do Kanady do města Toronto, založil nakladatelství ´68 publishers se svojí ženou Zdenou Salivarovou, je to nejvýznamnější exilové nakladatelství, dostali za to ocenění Řád bílého lva
 • Náchod – motiv v knihách
 • působil jako učitel, překladatel
 • 1969 emigroval do Toronta
 • s manželkou založil exilové nakladatelství: 68 PUBLISHERS vydávali díla exilových a doma zakázaných autorů včetně vlastní tvorby

Další díla:

 • ZBABĚLCI – román, autobiografické (Danny Smiřický)
 • TANKOVÝ PRAPOR – samostatné kapitoly (Danny Smiřický)
 • PŘÍBĚH INŽENÝRA LIDSKÝCH DUŠÍ – román (Danny Smiřický)
 • MIRÁKL – román
 • LEGENDA EMÖKE – novela, autobiografické
 • LVÍČE – román s detektivní zápletkou
 • detektivky: s poručíkem Borůvkou

 

Literárně historický kontext:

 • Obecně literárně historický kontext
 • ČSR, 2. pol. 20. století
 • po roce 1968, v období normalizace, zavírání pronásledování lidí
 • literární proud exilový – odchod do Kanady

 

Exilová literatura

 • vydávána v zahraničí
 • pouze pro vydávání české literatury, která nemohla vyjít u nás
 • velká část titulů napsaná spisovateli u nás
 • Další exilový autoři: Milan Kundera (Žert, Směšné lásky, FRA), Pavel Kohout (O černém a bílém, Hodina tance a lásky, RAK)

 

Rozbor díla: Prima sezóna

 • 1) Typ literatury: krásná (umělecká)
 • 2) Lit. druh: epika, lyrické pasáže (popis města Kostelce – miluje své město, popis vztahu k holkám)
 • 3) Lit. žánr: soubor 6 kapitol, které propojují stejné postavy (na způsob povídky) – povídka –  je prozaický epický útvar kratšího rozsahu než novela nebo román. Od románu se liší také tím, že zachycuje pouze jeden aspekt života, ne život jako celek. Hlavními rysy povídky jsou jednoduchý děj a neměnnost charakteru hlavní postavy.
 • psáno prózou, autobiografické (Danny, jazz, Náchod)
 • 4) Kontext spisovatelovy tvorby:
 • 5) Kontext české literatury: 2.polovina 20.stol, exilová literatura
 • 6) Okolnosti vzniku: vydaná v exilovém nakladatelství 68 Publishers
 • 7) Tématický plán:
  • (a) námět: autobiografické, částečně z vlastní zkušenosti
  • (b1) téma: Danny (student gymnázia) se v každé kapitole snaží o jinou dívku -> nenaplněné partnerské vztahy a nenaplněná touha
  • (b2) motivy: hudba jazz, škola gymnázium – studium, život v maloměstě, náboženství, válka, vztah otců a dcer, erotické motivy (popis holek), lezení na skály
  • (c) prostředí: během protektorátu Čechy a Morava za 2. světové války, během jednoho roku (od zimy do podzimu), městečko Kostelec (Kostelec je ve skutečnosti Náchod)
  • (d) postavy:
   • Danny Smiřický: autobiografická postava v každé povídce se různými způsoby získat přízeň nějaké dívky, jeho pokusy, ale vždy skončí nezdarem, nikdy se mu nepodařilo získat to, co požadoval, jeho metoda: snažil se vždy dívky ukecat, postava částečně autobiografická
   • Irena, Alena: dcery pana rady -o obě se Danny pokoušel
   • Marie Dreslerová
   • Karla, Marie Weber – dvojčata, sestřenice Ireny a Aleny

 

8)      Děj:

Prima sezona začíná

na gymnázium se Dannymu líbily 2 dívky – Irena a Marie. Obě měly , ale své chlapce. Jednou se pohádali a Dannymu svitla naděje na schůzku s Irenkou i Maruškou. Využil příležitosti a dohodnul si schůzku s Irenkou na sobotu a s Maruškou na neděli. V sobotu odpoledne šel k Irence domů, protože její otec měl být déle v práci. Všechno probíhalo hladce, až do chvíle, než si Irena všimla, že nezatáhla roletu. K Dannyho smůle vše skončilo a navíc přišel domů otec. Zbytek večera byl Danny nucen strávit nad příklady z matematiky. Druhý den schůzka s Marií. Ta se však nechala zapřít, a tak z vytoužené schůzky sešlo. Danny nevěděl proč. Nakonec se ukázalo, že v sobotu v podvečer ho Maruška viděla v okně u Irenky, protože byla na návštěvě u tetičky naproti v domě. Byla to také ona, kdo zatelefonoval otci Irenky a měla na svědomí Dannyho probdělou noc s matematikou. Byl zase sám, beznadějně zamilován.

 

Prima sezona pokračuje

Májová kouzelnice

dvojčata Karla a Marie Weber ( Karla – Marie Weber) – kouzelnice – mění šaty – Danny si myslí, že umí čarovat, nesmí ji líbat na pusu – to by umřela, musí ji slíbit že bude milovat jen ji v měsíci Máji (svou vlastní krví), ona mu dává různé úkoly a během nich se vždy vymění

Danny to zjistí že to jsou dvojčata až když je pozván k ní domů – políbí ji na rty a ona ,,umře‘‘ zjeví se její duch (sestra)

 

Prima sezona málem skončí

Zamřížovaný charleston

Danny se tentokrát pokouší zalíbit Kristýně. Nacvičují spolu divadlo, Danny hraje v kapele a ona hraje. Jenže kdykoliv ji po zkoušce pozve, že se spolu půjdou projít někdo mu to překazí.

Pam farář má problém: oddal židovku (to bylo zakázáno) napsal datum sňatku den před, kterým to bylo zakázáno. Danny  s  se obětoval, že celou matriku přepíše.

 

Prima sezona vrcholí

Vyhlídka z věže

Danny se opět pokouší zalíbit Ireně (dcera pana rady). Má plán jak ji mít sám pro sebe. Je domluven s jeho kamarádem Rosťou, který maluje všechny dívky v Kostelci. Má chatu v lese, kde je maluje. Maloval Irenu, Danny přišel. A že Irena už může jít a vrátit se za 2 hodiny kdy už obraz bude hotový. Nechtěla jít s Dannym, ale nakonec šla. Šli lozit na skály. Jenže až když byli na hoře zjistili, že tam chybí skoba. Irena spadla. Mezitím byl kousek od nich Zdeněk (Irenin přítel s nějakou neznámou dívkou, přitom měl být v Praze). Zdeněk šel pro pomoc. A zase Denny zůstal sám.

 

Prima sezona se chýlí ke konci

Hotel pro sourozence

V této části se Danny snaži o Ireninu mladší sestru Alenu. Chtějí být spolu, ale neví jak to udělat aby je nenačapal Alenin otec pan rada. Nakonec jeli spolu na výlet. Alena jela ke známým pro med. Doma řekla, že tam i přespí. Zamluvili si spolu pokoj v hotelu, ale to se nemohlo tak si zamluvil každý svůj pokoj. Hoteliér jim slíbil naprostou diskrétnost. Ale zradil zavolal panu radovi. A po návratu z borůvek je čekalo nepříjemné překvapení.

 

Prima sezona končí

Smutné podzimní blues

Danny se snaží zalíbit Marii. Šel pro minerálku tam se spolu potkali. Zastihl je déšť, schovali se v chatě. Danny se nabídl, že uvaří čaj, našel i rum. Chtěl opít Marii nakonec, ale opila Marie jeho. Danny hraje v kapele a pouze Marii aby se přišla podívat. Přijde ale s jejím bývalým přítelem. A Marie ho odmítne.

Celá kniha končí tím, že přijde za nimi četník a pošeptá jednomu s Dannyho kamarádů, že mu zastřelili otce.

 

9) Kompozice:

 • soubor 6 kapitol, které na sebe navazují
 • každá kapitola má svůj název
 • vypravěč – ichforma
 • chronologická, v průběhu všech ročních období, chronologická posloupnost časem, soubor 6 kapitol, které na sebe navazují
 • popisné pasáže
 • dialogy

 

10)   Jazykový plán:

 • pásmo řeči vypravěče je spisovnou a knižní češtinou, v pásmu řeči postav je nespisovná, slangová
 • jazyk spisovný Danny – obecná čeština anglické výrazy – jazz německé výrazy (2. světová válka) latinské přísloví (pan rada)
 • studentský slang: dostal jsem napínáka, hudební a lezecký slang, bohatá slovní zásoba, vulgarismy

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář