Přírodní rizika v ČR – maturitní otázka

zeměpis

 

Otázka: Přírodní rizika v ČR

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Nicole Kučerová

 

 

Přírodní kalamity na území ČR od roku 1997:

 • Na našem území jsou nejvíce nebezpečné svahové sesuvy, větry, povodně, bouře a z důvodů letních such požáry.

 

POVODNĚ

 • 1997, srpen
  • na území Moravy, Slezska a východních Čech
  • 50 mrtvých
  • vedla k rozsáhlému přepracování havarijních plánů, kvůli nedostatečné připravenosti
 • 2002, srpen
  • dosud největší povodně v Čechách
  • průtok Vltavy v Praze 5300 m³/s
  • 17 mrtvých
 • 2009, červen a červenec
  • Morava a jižní Čechy
  • 13 mrtvých
 • 2013, červen
  • celé povodní Labe a Vltavy
  • průtok Vltavy v Praze 3210 m³/s
  • 7 mrtvých

 

VĚTRY

Poslední roky se výskyt tornád na našem území zvýšil. Tento fakt je přikládán pouze lepšímu technickému zkoumání oproti dřívějšku.

 • 2007, Orkán Kyrill
  • Rychlost větru na Sněžce 216 km/h
  • 45 mrtvých z toho 4 v Česku
  • narušení veřejné dopravy, výpadky elektřiny, škody na budovách a vývraty v lesních porostech (především Šumava)
 • 2008, Orkán Emma
  • následné záplavy
  • 14 mrtvých z toho 2 v Česku
  • poškození lesů na Vysočině, v západních Čechách i na Šumavě

 

SESUVY PŮDY

 • 2010, květen
  • pod Gírovou v Beskydech
  • pískovcové podloží
  • šířka svahu je 300 m
  • první posuny o 150 až 200 m/den
  • celková délka sesuvného území je 1 km
  • plošný rozsah činil 20 hektarů

 

Protipovodňová opatření v kulturní krajině:

 • Změny využívání pozemků, změny rostlinného pokryvu, zatravňování a zalesňování břehů.
 • Přizpůsobení struktury krajiny prováděné za účelem zachycení vody v povodí a zpomalení jejího odtoku.
  • Například malé vodní nádrže, které slouží alespoň k lokálnímu účelu získat čas k uskutečnění ochrany níže na toku.

 

Retenční schopnost přírodní krajiny:

 • Schopnost dočasného zadržení vody.
 • Záleží na kvalitě a množství porostu:
  • Povrch lesního stromoví, křovin, bylin a mechů podporuje retenci.
 • Další faktory:
  • Množství humusu a písku na povrchu
  • Členitost terénu
   • jezírka, studny, příkopy
  • Omezení betonových a asfaltových ploch
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!