Proces hominizace – maturitní otázka z dějepisu

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

dějiny

 

   Otázka: Proces hominizace

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Jan Gutvirt

 

Geologické stáří Země: 4,5 miliardy let

První živé organismy: 2,5 miliardy let

 

Geologické členění vývoje:

Prahory: 4,5-2,5 mld

Starohory: 2,5 mld – 545 mil

Prvohory: 545-245 mil

Druhohory: 245-65 mil

Třetihory: 65-1,8 mil

Čtvrtohory: 1,8 mil – dnes

 

Prvohory:

kambrium

ordovik

silur

devon

karbon

perm

Druhohory: trias

jura

křída

Třetihory: paleogén

neogén

Čtvrtohory: pleistocén (střídání dob ledových – glaciál a meziledových – interglaciál

holocén – současná doba

 

Jak začal život?

Vznikl v praoceánu (ne na souši) asi před 4 miliardami let. Vznik byl umožněn chemickým vývojem. Vznik se dělí do tří etap:

  1. Vznik organických (živých) látek včetně aminokyselin z anorganických vlivem sopečné činnosti, ultrafialovému a kosmickému záření (nebyla ochranná ozonová vrstva).
  2. Z aminokyselin vznikly bílkoviny: základní složka života.
  3. Bílkoviny vytvářely shluky – koacerváty. Ty se vyvíjely v předchůdce buňek, z nichž se dalším vývojem vytvořily nejjednodušší organismy. Nejstarší organismy: bakterie a sinice.

 

Nejstarší předchůdci člověka:

Ramapithecus

– 10 mil. let př.n.l.

– 100-110 cm vysoký lidoop

– pohyb zčásti po dvou: klátivá chůze

– život v malé tlupě

– vegetarián (sběrač semen a plodů)

– příležitostně používal nástroje

– naleziště: východní Afrika, Čína, Evropa

 

Australopithecus africanus

– 5-4 mil př.n.l.

– 120-125 cm vysoký

– 35-45 kg vážil

– téměř vzpřímený, pohyb po dvou

– schopnost užívat jednoduché nástroje: větev, kámen, kost

– možná i jednoduchá výroba nástrojů

– chrup a stavba kostry připomíná člověka, ale mozek nedosahoval ani poloviny váhy lidského

– konzumace masa

– naleziště: východní a jižní Afrika

 

Hominizace

– proces, ve kterém se vyděluje rod homo v samostatný živočišný druh

– polidštění

– ve čtvrtohorách, trval 2 miliony let

– podíl biologických, přírodních, sociálních, kulturních faktorů

 

Znaky:

– napřimování postavy a chůze po zadních končetinách (kráčivá chůze)

– vývoj ruky jako orgánu práce – postavení palce proti prstům (uchopování a zhotovování nástrojů)

– ústup zvířecího vzezření obličeje (mizení nadočnicových oblouků, vytváření čela a vysunuté brady)

– zvětšení mozku a tím i klenutí lebky

– vznik řeči – nástroj lidské komunikace

– společenský způsob života

 

Sapientace:

– rozvoj mozku, myšlení a psychiky

– společenský způsob života

 

Antropogeneze

– proces vzniku, utváření a vývoje člověka jako bytosti biologické a společenské

– trval miliony let

– lidoopi a člověk se vyvinuli ze společných předků, na konci třetihor se vývojová větev rozštěpila na –  větev směřující k člověku

–  větev směřující k nynějším lidoopům (gorila, orangutan, šimpanz): před 14. mil. let

 

Vývojové formy člověka:

Homo habilis (člověk schopný, zručný)

Homo erectus (čl. vzpřímený)

Homo sapiens (čl. rozumný)

Homo sapiens sapiens (čl. dnešního typu, 2x rozumný)

Napsat komentář