Proces – rozbor díla k maturitě

 

Kniha: Proces

Autor: Franz Kafka

Přidal(a): Szskey

 

 

Rozbor díla podle tří plánů:

Jazykový plán:

Autor užívá spisovného jazyka, vypráví děj v er-formě. Postavy promlouvají přímou řečí, ale probíhají i vnitřní monology hlavního hrdiny Josefa K. Využíván je styl prostě sdělovací a popisný. Důkladně je líčena atmosféra různých míst (např. dusná atmosféra v soudní budově, evokující stísněnost a strach). Autor používá slohově bezpříznakových slov. Vyprávění je jakoby nezaujaté a vypravěč je k osudům Josefa K. lhostejný.

 

Tematický plán:

Proces je, jak již název napovídá, románem z prostředí soudů, které Kafka jako vystudovaný právník dobře zná (po studiích byl dokonce rok u soudu zaměstnán).

Hlavním hrdinou románu je Josef K., prokurista velké banky v nejmenovaném městě (dle některých znaků se obecně usuzuje na Prahu). V den svých třicátých narozenin se Josef K. neprobouzí sám. Do jeho bytu vnikli dva muži s příkazem zatknout ho. Důvod zatčení mu není sdělen (a není mu sdělen až do samého závěru knihy). Protože sám o žádném provinění neví, od začátku opakuje, že je nevinen.

Hlavní hrdina je ponechán na svobodě a postupně předvoláním k výslechu a vyšetřování na půdu činžovního domu za centrem města, kde sídlí kanceláře soudu. Soud se dle Kafkova líčení vyznačuje přítmím a nehybným vzduchem plným prachu dokreslujícím dusnou atmosféru strachu a pochybností. Josef K. považuje zpočátku obžalobu za omyl, či nesmyslné udání a bere vše, co s procesem souvisí, jako žert. U výslechu odmítá vypovídat a přítomné udiví svým negativním stanoviskem. Snad i proto se do samého konce nedozví předmět obžaloby a je ponechán ve sžírající nejistotě.

Postupem času se začíná Josef K. znepokojovat a pokouší se svůj proces ovlivnit. Využívá různých prostředků: vyhledá radu advokáta, ale pokouší se soud ovlivnit i prostřednictvím malíře soudců. Dozvídá se, že soud představuje rozvětvenou, nepřehlednou organizaci fungující podle vlastních pravidel. Zjišťuje, že soud neuznává hmatatelné důkazy neviny a ovlivnit jej je prakticky nemožné. Advokát vysvětluje, že skutečné zproštění viny neexistuje, možný je pouze odklad procesu. Stupňující se snaha ovlivnit proces představuje břemeno obrovské námahy, která vzbuzuje nesnesitelnou nejistotu i v člověku, který si byl původně svou nevinnou zcela jist. Josef K. pochybuje sám o sobě, nikdy nespatří své soudce ani neslyší rozsudek.

V předvečer svých jednatřicátých narozenin je odveden do opuštěného lomu dvěma muži v oblecích. Jeho rozsudkem je smrt ranou dýky do srdce. Odpor ze strany zlomené osobnosti se už nedostavuje.

 

Postavy:

Josef K. je úspěšný úředník, do jehož života náhle zasahuje vyšší síla v podobě mocné ruky byrokracie. Jakákoli vzpoura je marná. Síla, kterou nemůže ovlivnit, nakonec ukončí jeho život, aniž by se bránil.

náměstek – prototyp oportunistického byrokrata. Využívá zaneprázdněnosti hlavního hrdiny procesem a dere se na jeho post.

advokát – osoba ve službách všemocného systému. Nižší článek rozvětvené organizace, který ji nedokáže ovlivnit, ač je její součástí.

malíř soudů – šedá eminence soudního dvora, která má sice určitý vliv na konkrétní soudce, přesto ale fungování celého systému neovlivní.

strýc – bohatý strýc Josefa K., který nad ním drží ochrannou ruku. Autor zde čerpá z vlastních zkušeností, protože i jemu v práci a jinde napomáhali bohatí příbuzní především z matčiny strany.

Leni – služka vlivného strýce. Jedna z mála ženských postav knihy, která vnáší světlo do temného příběhu.

mrskač – osoba jejímž prostřednictvím soudní organizace fyzicky trestá své zaměstnance. Umocňuje pocit děsu, kterým má soud působit.

 

Výklad díla:

Proces je jedním z nejvýznamnějších literárních obrazů daného období. Zachycuje pohnutou atmosféru tolik příznačnou pro celé dvacáté století. Představuje válku v době míru – válku člověka se sebou samým a především s odlidštěnými byrokratickými institucemi, které jsou hluché k problémům obyčejného člověka.

 

Kompoziční plán:

Jedná se o psychologický román, jehož děj se realizuje v událostech.

Kompozice románu je rámcová – děj se odehrává v průběhu jednoho roku a je ohraničen narozeninovými dny hlavního hrdiny Josefa K. Postup vyprávění je chronologický, přestože o přesné pořadí kapitol Kafkova rukopisu se vedou dodnes spory.

Účinek textu na čtenáře je umocněn mizivým účinkem počínání Josefa K. v jeho procesu.V průběhu románu se střídá aktivní snaha ovlivnit činnost soudu s rezignací a smířením s událostmi.

Román je tvořen jedenácti dokončenými kapitolami a šesti obtížně chronologicky zařaditelnými fragmenty.

Další podobné materiály na webu: