Proměna – rozbor díla k maturitě (2)

rozbor-díla

 

Kniha: Proměna

Autor: Franz Kafka

Přidal(a): Lexis

 

 

Franz Kafka (1883 – 1924)

 • německy píšící autor židovského původu žijící v Praze
 • do roku 1989 se o jeho dílech nemluvilo
 • nejslavnější spisovatel v dějinách české literatury (celosvětově známý)
 • žil na přelomu 19. a 20. století
 • zemřel na TBC (paradoxně se tak vyhnul koncentračnímu táboru)
 • kladl na sebe vysoké nároky a tak za svého života nepublikoval ani jedno dílo knižně
 • o vydání většiny děl se postaral jeho přítel Max Brod (proti autorově poslední vůli)
 • některá díla nedokončená
 • komplikovaný vztah s otcem -> to se promítlo do jeho próz
 • těžce snášel chování svého otce, ten nechápal jeho citlivou povahu, vnitřní konflikt, nenáviděl své povolání úředníka

 

Proměna

 • nejznámější povídka (epika)
 • objevují se zde všechny rysy Kafkových próz
 • vidíme zde psychologický proces (agresor – otec x oběť – Řehoř) -> čím je Řehoř bezmocnější, tím je otec agresivnější)
 • proměna psychická i fyzická
 • otázka vinny a trestu
 • postavy jsou charakterizovány pouze vnějším chováním, jež se jeví jako projev jejich vlastností; psychologie postav tak zůstává pouze zdánlivě netknutá
 • dění je líčeno nezaujatým vypravěčem, jeho odstup vzbuzuje dojem, jako by se nic zvláštního nedělo, čímž je opět umocněna absurdita
 • vcelku jednoduchý příběh o proměně obchodního cestujícího Řehoře Samsy v obludný hmyz – je podán v duchu autorovy tvorby, pro niž je přízračný existenciální tón, absurdita, krize člověka ve vztahu k vlastní rodině a tím i k okolnímu světu

 

Typické rysy Kafkových próz:

 • neurčitost (postavy i prostředí)
 • zajímavé situační zápletky
 • absurdita
 • zvláštní situace
 • boj s byrokracií
 • díla jsou EXPRESIVNÍ -> MODERNÍ PRÓZA -> EXISTENCIONALISMUS
  • směr moderní prózy
  • hlavní postava zažívá životní úzkost

 

Práce s textem

1) Jazykové prostředky

 • přímá řeč
 • spisovný jazyk
 • er-forma -> objektivita, nezaujatost
 • styl strohý, odosobněný, skoro až úřednický -> kontrastuje se závažným tématem

 

2) Zasaď výňatek do kontextu knihy

Stručně děj

Vypravěč líčí Řehořův život od okamžiku, kdy se vzbudí proměněn v odporný hmyz. Nejprve zcela nechápe dalekosáhlost této situace, protože se jako obvykle chystá odejít do práce, z jejíhož výdělku živí celou rodinu. Postupně ale zjišťuje, že jeho nynější stav má horší důsledky – pohyb mu dělá neuvěřitelné potíže, nedokáže mluvit lidskou řečí (ale rozumí jí), rodina, která ho dříve tak milovala, se ho štítí. Řehoř trpce přijímá svůj osud.
Zpočátku se o něj stará alespoň sestra, která dokáže přemoci svůj odpor. Postupem času je ale Řehoř zanedbáván a svorně nenáviděn celou rodinou, která v něm vidí jen potupu dobrého jména rodiny a nevítanou přítěž. Samsovi mají finanční problémy a potřebují se přestěhovat do menšího bytu, což ale s Řehořem není dost dobře možné. Proměněný syn způsobí menší pozdvižení, když jeho nestvůrné tělo zahlédnou nájemníci a odmítnou zaplatit panu Samsovi nájem.
Řehoř psychicky těžce strádá, když vidí, jak moc trápí svou milovanou rodinu a víceméně úmyslně přestane přijímat jakoukoliv potravu a následně umírá. Jednoho rána najde rodina Samsových Řehořovo vysušené tělíčko bez života na podlaze v jeho pokoji, kam ho zamkli. Všem se jim nesmírně uleví, hledí na tuto epizodu v jejich životě co nejrychleji zapomenout a okamžitě se stěhují do menšího bytu.

 

3) Charakterizuj hlavní postavy

 • Řehoř Samsa – obchodní cestující, jehož život se stane zmechanizovaným, za což následuje trest v podobě proměny (nemůže pracovat), odcizil se lidskému životu, provinil se proti lidství
 • otec – přísný, odměřený, citově chladný
 • matka – citově slabá, nedokáže se na Řehoře ani podívat
 • sestra – zpočátku s bratrem soucítí a stará se o něj, později je více zaměstnána péčí o rodinu, která bez Řehořových peněz strádá, na Řehoře zanevře a v duchu ho začne vinit za toto neštěstí

 

4) Ponaučení, spojitost se současností

 • upozorňuje na zmechanizovanost (monotónnost) života
 • ukázka odcizení rodině

Další podobné materiály na webu: