První vídeňská škola – dějiny hudby

dějiny

 

   Otázka: 1. vídeňská škola

   Předmět: Dějiny hudby

   Přidal(a): mkhole

 

 

1. vídeňská škola

První vídeňská škola, skupina skladatelů působících ve Vídni, někdy se tak označuje období vrcholného klasicismu

 

 • Franz Joseph Haydn (1732 – 1809)
  • rakouský hudební skladatel, přední představitel klasického období, označován za „otce symfonie“ nebo „otce smyčcového kvarteta“
  • v druhé polovině 50. let působil jako kapelník hraběte Morzina v Dolní Lukavici.
  • v letech 1761–1790 byl kapelníkem knížete Esterházyho
  • v letech 1791–1792 a 1794–1795 působil v Londýně (roku 1791 obdržel titul dokotor honoris causa – čestný titul, univerzity v Oxfordu)
  • jeho rozsáhlé dílo zahrnuje více než sto symfonií, z nichž nejznámější jsou tzv. Lukavická, Ráno, Poledne, Večer, Na odchodnou, Lovecká, šest tzv. Pařížských a dvanáct Londýnských (S úderem kotlů, Vojenská, Hodiny, S vířením kotlů, Londýnská).
  • komorní skladby, napsal 52 klavírních sonát, skládal oratoria (Stvoření světa, Roční doby), opery (opera seria Armida, komické Zpěvačka, Lékárník, Život na měsíciSS), instrumentální koncerty, církevní hudbu (Stabat Mater, mše)

 

 • Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791)
  • rakouský skladatel, spolu s Haydnem završitelé klasicismu
  • v mládí podnikl koncertní cesty po Evropě a tři studijní cesty do Itálie.
  • v letech 1769–1781 působil jako koncertní mistr ve službách arcibiskupa v Salcburku a od roku 1781 žil trvale ve Vídni, podnikal umělecké zájezdy, zvláště do Prahy (kde našel příznivce v manželích Duškových i nadšené obecenstvo  a německých měst)
  • katalog jeho děl zahrnuje více než 600 skladeb ze všech oborů:
   • opery (La finta semplice, Bastien a Bastienka, Idomeneo, Únos ze Serailu, Figarova svatba, Divadelní ředitel, Don Giovanni, Cosi fan tutte, La clemenza di Tito, Kouzelná flétna)
   • symfonie (okolo padesáti děl, například D dur Pařížská, D dur Haffnerova, C dur Linecká, D dur Pražská, trojice Es dur, g moll a C dur Jupiter)
   • koncerty (zvláště klavírní a houslové), divertimenta a serenády (Malá noční hudba)
   • tvorbu klavírní a komorní (sonáty, tria, kvartety), vokální hudbu církevní (mše, Rekviem) i světskou (árie, například Bella mia fiamma, addioKrásný můj plameni, sbohem).

 

 • Ludwig van Beethoven (1770 – 1827)
  • pouze dřívější díla (do 3. symfonie pod vlivem romantismu)

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy