Pýcha a předsudek – rozbor díla k maturitě (5)

 

Kniha: Pýcha a předsudek

Autor: Jane Austenová

Přidal(a):  dzoska

 

 

1)      Kontext doby

V 2.polovině 19.století svět prožíval rozmach přírodních a technických věd (evoluční teorie, rozvoj železnic, vzestup průmyslu). Tyto posuny naplnily lidstvo v důvěru v rozum  a ve spolehlivost exaktních věd.  Jane Austenová se řadí do realismu, který převádl v literatuře 2. Poloviny 19.století. Podle zásad exaktních věd začali spisovatelé studovat i lidské nitro. Z něj čerpal hlavně realismus, který v 19. Století převládl.

Realismus si žádá přesné a všestranné studium života společnosti. Jedlotlivé hrdiny chápe spíše jako člena společnosti, zajímá se především o obecně lidské vlastnosti, které jsou platné vždy. Místo individualit si všímá spíše toto, co je pro člověka typické a zachycuje lidský vývoj v určitém životním prostředí. Do realismu se z anglických autorů řadí např. Daniel Dafoe (Robinson Crusoe), Johnatan Swift (Gulliverovy cesty) nebo Charles Dickens (Oliver Twist). Z francouzských autorů můžeme zmínit Honoré de Balzac( Květy zla), který se řadí i romantismu. Dále pak Henrik Ibsen (Domeček pro panenky), N.V. Gogol (Revizor), F.M. Dostojevskij ( Zločin a trest), H.Ch. Andersen nebo Mark Twain.

Z dalších vládnoucích směrů tu je naturalismus, který se od realismu liší svou surovostí. Hlavní hrdina je většinou na okraji společnosti nebo naopak na jejím vrcholu. Aurot ani moc nevstupuje do děje, ale nechá údálosti volně plynout. Cílem naturalismu je obnažit člověka jako bystost řídící se pudy. Patřili sem – Emil Zola (Zabiják), Guy de Maupassant (Miláček), Gustav Flaubert ( Paní Bovaryová).

 

2)      Kontext autora

Jane Austenová ( 1775-1817)

Jane Austenová byla anglická spisovatelka, zakladatelka moderního rodinného románu v anglické literatuře. Narodila se v rodině duchovního. Pro úzký okruh přátel psala již od 15ti let prózy, básně i dramatické scény. Nikdy se neprovdala, což mělo zásadní vliv na její tvorbu. Její díla vycházela za jejího života anonymně, až po smrti vycházela s jejím jménem. V anglické společnosti té doby byla její díla nepochopena a budila spíše posměch. Plného pochopení dosáhla autorka až ve 20.století.

 

Další díla autorky:

–          Rozum a cit (1811) – Popisuje dospívání dvou sester, které jsou si velmi blízké.

–          Mansfieldské panství (1814) – příběh o moderní Popelce.
Emma (1816) – Popisuje život v uzavřeném venkovském společenství a nitro nezávislé hrdinky.
Northangerské opatství (1817) – výsměch falešné sentimentalitě, vzniklé na základě četby gotických románů.

Přesvědčování (1818) –  poslední román je rovněž postaven na odstraňování nedorozumění v citovém vztahu hrdinů – Anne Elliotové a námořního důstojníka Wentwortha.

Sanditon – Autorka psala dílo, když již umírala a nestihla jej dokončit.

 

3)      Umělecký směr, forma

Pýcha a předsudek je lyricko-epický román, psaný realisticky.Vydán byl v roce 1813. Autorka je vypravěčka celého příběhu. Vyprávění v er-formě. Děj jde chronologicky za sebou, spíše se objevují dialogy ve formě přímé řeči na místo popisů. Kniha je rozdělena do 61 kapitol.

 

4)     Místo, doba, postavy

Děj se odehrává na Anglickém venkově, v současnosti autorčina života – konec 18. století.

 

POSTAVY

Elizabeth – hlavní postava, druhá ze sester Bennetových, Elizabeth je chytrá, tvrdohlavá a

prozíravá. Její pohled na svět je demokratický a s touto postavou se sama Austenová ztotožňuje.

Pan Darcy – velmi bohatý, ze začátku se chová pyšně, stroze a povýšeně, ale později se

odpoutává od svých předsudků vůči nižším společenským vrstvám.

Pan Bingley – velmi upřímný a laskavý, ale nechá s sebou snadno manipulovat.

Jane – nejstarší ze sester Bennetových, velmi krásné veselé děvče s dobrosrdečnou povahou.

Pan Bennet je moudrý člověk, který si ale vzal velmi hloupou ženu. Dívá se na všechno s nadhledem a hloupostí jeho ženy i mladších dcer se baví. Naopak Elizabeth a Jane si velmi cení.

Paní Bennetová si dala za jediný svůj životní cíl provdat svých pět dcer, a tak když se v dohlednu objeví jakýkoli možný nápadník, paní Bennetová se kolem něj začne rozplývat, čímž ale své dcery jen ztrapňuje. Ona ale myslí jen na jejich dobro a svým dcerám chce zajistit spokojenou budoucnost.

Ostatní sestry Bennetovy Mary – stále zamyšlená, bloumající nad filozofickými otázkami.

 

5)     Zápletka

Pýcha a předsudek je idylicko – ironická komedie o ženění a vdávání. Projevuje se zde myšlenka, že intelekt dokáže zbořit společenské bariéry. Román ale zároveň velmi realisticky hodnotí rodinné vztahy a snahy matek najít pro své dcery vhodné ženichy. Ironizuje hlavně ziskuchtivost, touhu po vyšším společenském postavení, pokrytectví a faleš. Ústředním místem je dům a domácnost a osudy a běžné starosti jeho obyvatel  – zejména žen. Proto byly také určeny zejména ženským čtenářkám.

 

6)     Podrobný děj

Kniha vypráví o rodině Bennetových žijící na venkovském sídle v Anglii. Příběh začíná tím, že Paní Bennetová, matka pěti dcer, které chce za každou cenu co nejlépe provdat., se dozví, že se do sousedství přistěhoval mladý, bohatý a svobodný muž pan Bingley, seznámí se s ním na plese a její nejstarší dcera Jane se do něj zamiluje. Spolu s ním je na plese i jeho přítel pan Darcy, který je bohatší než Bingley, a působí pyšně, povýšeně a navíc se pohrdavě vyjádřil o druhé nejstarší dceři Elizabeth. Darcy je přesvědčen, že si Jane chce pana Bingleyho vzít jen kvůli penězům, a tak ho odváží zpět do Londýna, ale

Jane i Bingley se trápí pro nešťastnou lásku. Pan Darcy se ke všem chová povýšeně a stroze. Lízu z vysoka přehlíží, jelikož není ani dost hezká ani bohatá, ale udivuje ho, že ona jediná se z celé společnosti kolem něj netočí a postupně se do ní zamiluje. Když Lízu požádá o ruku, počítá s tím, že nabídku rozhodně přijme. Elizabeth ho však tvrdě vyvede z omylu, když ho odmítne a ještě obviní z toho, že překazil velkou lásku její sestry s Bingleyem jen kvůli tomu, že nejsou zřejmě pro něj dost dobré. Darcy si slova Lízy si vezme na srdce snaží se svou chybu napravit. To velmi imponuje Elizabeth a s Darcym se nakonec zasnoubí, stejně jako Jane s Bingleyem.

 

7)     Formální, jazyková stránka

Dílo je psáno jednoduchým spisovným jazykem, převažují slova stylově

neutrální, poměrně často se vyskytuje ironie. Text je dějový, převažuje styl vyprávěcí a základním prostředkem ve výstavbě textu je dialog, řeč postav je přímá, bez dalšího hodnocení autorem a často i bez uvozovacích vět. Právě samostatnost dialogů přibližuje tento román spíš ke konverzačnímu dramatu a tím se výrazně odlišuje od ostatní tehdejší tvorby. Děj je vyprávěn chronologicky, bez odboček,popisné pasáže jsou omezeny na minimum a převažují věcné popisy.

 

8)     Vlastní názor

Pýcha a předsudek patří k mým nejoblíbenějším knihám. Moc se mi líbila hlavně díky své nadčasovosti a že se čtenář může snadno identifikovat s hrdinkou. Myslím, že dílo je nadčasové hlavně proto, že se v něm objevují obecné lidské vlastnosti, ve kterých se člověk najde vždy.

 

9)  Aktuálnost díla

Pýcha a předsudek se dočkala hned osmy filmových adaptací. Z nichž stojí za zmínku poslední z roku 2005, který byl několikrát nominován na oscara. Hlavní role hráli Keira Knightley a Matthew MacFadyen. Film získal další ocenění, mimo to získal báječných 82% na známém webu – Česko-Slovenská filmová databáze.

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář