Revoluční rok 1848 – Francie, Itálie, Německo

dějepis

 

   Otázka: Revoluční rok 1848 – Francie, Itálie, Německo

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Archer

 

 

Jaro národů

 • evoluční rok 1848
 • řada občanských a národních revolucí
 • začalo 12. ledna na Sicílii a trvalo až do srpna 1849
 • ekonomicky konec feudalismu v celé Evropě až na Rusko – vznik kapitalismu
 • neprobíhala v Anglii – tam už kapitalismus byl

 

Příčina revolucí, o co šlo především …

 • snaha odstranit přežitky feudalismu – robota – brání kapitalistickému vývoji
 • nespokojenost s politickým uspořádáním po Vídeňském kongresu (absolutismus, konzervatismus)
 • vzrůst národního cítění
 • národní požadavky v Itálii a Německu – snaha o sjednocení
 • sociální konflikty, sociální neklid – zhoršování podmínek – nezaměstnanost
  • v předchozích letech neúroda – zejména brambor = jídla lidu
  • -> zvyšování cen – nespokojenost

 

Stručný průběh a výsledek

 • revoluce začala v lednu 1848 v Itálii, v únoru ve Francii a v březnu v Prusku

 

Itálie

 • v lednu povstání na Sicílii – proti vládě Bourbonů
 • v též době vypuklo povstání na severu Itálie – spoléhali na pomoc papeže, Neapolska a Piemontu
 • 23. března v Benátkách vyhlášena republika
 • ukončení v březnu 1849

 

Francie

 • v únoru 1848 došlo ke svržení krále Ludvíka Filipa Orleánského a k vyhlášení republiky
 • vytvořena prozatímní vláda – založeny národní dílny – odstranili nezaměstnanost (práce pro asi 100 000 dělníků)
 • v červnu byly národní dílny zrušeny – vedlo ke konfliktu
 • červencová revoluce 23.-26. června 1848 v Paříži – potlačena vládním vojskem
 • zabito asi 10 000 lidí a mnoho odsouzeno k smrti
 • přijata nová ústava
 • prezidentem zvolen Ludvík Bonaparte

 

Německo

 • v březnu propukly na venkově vzpoury dělnictva
 • vypukla revoluce i v Berlíně (hlavní město Pruska)
 • pruský král jmenoval liberální vládu
 • svolán německý parlament – sněm ve Frankfurtu nad Mohanem – jednání o možném sjednocení Německa (2 směry: vytvořit Velkoněmecko – sjednotit všechny německy mluvící země vytvořit Maloněmecko)
 • na sněmu se projednávalo i zrušení poddanství a občanské svobody

Souhrn

 • v Itálii měla za cíl sjednocení země – neúspěšné
 • neúspěchem dopadla i snaha Prusů o vytvoření jednoho německého státu
 • ve Francii měla za cíl dát víc svobody občanů – taktéž neúspěch


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy