Říje skotu, březost, porod a reprodukce

 

   Otázka: Říje skotu, březost, porod a reprodukce

   Předmět: Chov skotu

   Přidal(a): čaky

 

Říje skotu (estrus)

 • Interval mezi jednotlivými říjemi-interval 18-24 dny
 • Průměr 21 dní
 • Délka trvání 1 říje 12-36 hodin

 

Intenzita říje:

 • tichá
 • normální říje
 • bouřlivá říje

 

Příznaky říje:

 • překrvení pohlavních orgánů, skákání jednoho zvířete na druhý, nervozita
 • vytékání hlenu nitkovitý, musí být čirý bez příměsí a vazký
 • změna ve složení mléka, nechutenství, prohýbaní se a olizování se

 

Doba připouštění:

 • optimálně je zapouštět samici v druhé polovině nebo třetí třetině říje
  • -první příznak ráno inseminace večer
  • -první příznak večer připouštět ráno
 • Po porodu se první říje většinou objeví do 30 dne ale nezapouštíme a čekáme na další
 • Vynechání říje: nemoc, výživa, krmení nebo zabřeznutí

 

Březost

 • Je fyziologický stav, kde se v těle dojnice nebo jalovice vyvíjí plod
 • Průměrná délka březosti je 285 dní
 • Fyziologické rozpětí 260-300 dnů

 

Fáze březosti:

 • 1) ovulární období: od splynutí pohlavních buněk do 12 dne březosti
 • 2) embryonální: začíná 13 dnem a končí 45 dnem
 • 3) fetální: začíná 46 dnem a končí vypuzením plodu

 

Příznaky:

 • celkové zklidnění, větší žravost, nedostavení říje (může se ještě jedna dostavit), začíná se jí zvětšovat objem břicha (viditelné pohled ze zadu a zvětšuje se jí pravá strana břicha), změny na mléčné žláze (u prvotelek)

 

Diagnostika

 • ultrazvuk:100% metoda
 • rektální vyšetření: vyšetření děložního rohu přes rektum
 • laboratorní vyšetření tělních tekutin (krev, moč, mléko)
 • pohledem: neprovádí se

 

Komplikace v době březosti u skotu

 • acidoza: onemocnění které může nastat, narušením rovnováhy jednotlivých látek v těle, dochází „překyselení „organismu, játra nejsou schopna odbourávat škodliviny a kyselé látky se hromadí v ledvinách, může dojít až k úhynu
 • alkaloza: opak acidozy, nahromadění zásaditých látek léčí se kyselým nápojem
 • ketoza: překrmení dusíkatými látkami, současně dochází k poklesu energie, cítit po acetonu
 • výhřez dělohy: může k tomu dojít v posledním stadium březosti, dědičně podmíněno
 • výhřez pochvy: dědičné, příčina je většinou oslabená samice
 • ulehnutí před porodem: nedostatek ML(Ca)
 • otok mléčné žlázy (edem): nedostatek pohybu
 • otok končetin: nedostatek pohybu

 

Porod

Ukončení v nitroděložního vývinu a má 3 období

 • přípravné období
 • porodní: otevírací, vypuzovací, poporodní
 • puer perium (poporodní)

 

Přípravné období

 • Spočívá v přípravě dojnice na porod
 • Převedení do porodního boxu (minimálně 8 dní před porodem)
 • Příprava porodních pomůcek (porodní provázky, speciální pomůcky)
 • Příprava oděvu ošetřovatele
 • Těsně před porodem připravit 2 kýble s vodou (1 s teplou a 1 se studenou vodou)

 

Porodní období

a) otevírací fáze

 • u skotu 6-12 hodin
 • začínají kontrakce dělohy (nejprve dlouhé a pak krátké)
 • dojnice začíná být neklidná a tele(plod)se posouvá do porodní polohy
 • postupně se tele dostává blíže k porodnímu otvoru a začíná stadium vypuzovací

 

b) vypuzovací fáze

 • U dojnice 3 hodiny
 • Kontrakce břišního svalu tele se intenzivně posouvá v porodních cestách, pomoc člověka, důležitá poloha plodu a směr vypuzování
 • Pomoc: kontrola polohy, pokud je to možné navážeme porodní provázky
 • Okružování: roztahuje porodní cesty (ruce okolo hlavičky)
 • Rytmus tahaní musí souhlasit se stahy dojnice
 • 2 kritické body na těle plodu: hlavička kyčle
 • dodržovat hygienu

 

c) Stádium poporodní

 • následuje ihned po vypuzovacím období,trvá 3-12 hodin ,období oddychu pouze s teletem odejdou porodní obaly

 

Porodní polohy:

 • a) pravidelná: podélná přední (95 %), podélná zadní
 • b) Nepravidelná: vždycky komplikace při porodu a voláme veterináře

Kozelec: tlačí se do porodních cest břicho

 

Porodní postavení: poměr hřbetu matky k hřbetu plodu

 • horní postavení (hřbetní): hřbet plodu je ke směru hřbetu matky
 • dolní postavení (břišní) břicho plodu směrem ke hřbetu matky
 • boční postavení (bokem): bokem ke hřbetu matky

 

Porodní držení:

 • je uložení hlavičky a končetin plodu (kniha žlutá strana 30 obrázky)

 

c) puer perium:

 • čas regenerace pohlavních orgánů matky, koresponduje s dobou servis periody 42-první říji vynecháváme a nezapouštíme
 • kráva se připravuje na další březost
 • podáváme kvalitní krmivo. dostatek Ml a vitamínů

 

Ošetřování telete po porodu

 • Vyčistit dýchací cesty
 • Ošetření pupečního pahýlu (ustřihneme tak 8-10 cm. vyčistíme od zbytků krve a OL)
 • Vydezinfikujeme barevným roztokem
 • Dát olízat matce(hřbetem)
 • Když nechce olízat tak otřít do sucha
 • Dáme napít mleziva (poprvé se musí nejdéle napít 2-3 hodiny po porodu) první 2 hodiny je stěna střeva nejvíce propustná pro látky obsažené v mlezivu
 • Porodní hmotnost 20-40 kg (dle plemene)
 • Během prvního dne života bychom měli napájet tele 5*-6* denně a kontrolujeme

 

Ošetření matky po porodu

 • Podávání nápoje
 • Ošetříme a vydesinfikuje zevní pohlavní orgány
 • Kontrolujeme odchod ložiska

 

Řízení a ovlivňování reprodukce

 • Soubor úkonů, kterými se snažíme příznivě ovlivnit reprodukci

synchronizace říje

 • sladění estrálního cyklu všech ovlivňovaných dojnic do stejného

metody:

 • a) hormonální
  • provádí se injekčně. veterinář
  • přídavky na bázi prostagladinu a progesteronu
  • říje se dostaví za určitou dobu po aplikaci
  • důvody: synchronizace porodu, slabé říje
 • b) superovulace
  • Vyvolání dozrávání většího počtu vajíček (folikůlů), a tím i uvolnění většího počtu vajíček do vejcovodu
  • Provádí se hormonálně přídavky na bázi gonadotropních hormonů
  • Důvod: je embriotransfér (přenos embryi) provede se u dárkyně =špičkové dojnice a poté se předají do příjemkyně která donosí aplikované embryo
  • Provádí se výjimečně na specializovaných pracovištích, finančně náročné

 

Faktory ovlivňující reprodukci

 • organizace a řízení reprodukce: evidence, hodnocení výsledků kontroly užitkovosti, včasné zjišťování říje, optimální doba zapuštění, výběr vhodných kusů
 • výživa: skladba KD, pravidelné krmení, kvalita krmiva
 • hygiena: čistota zvířete a stáje, hygiena porodu a péče o mláďata
 • vlastní inseminace anebo přirozené zapouštění: doba a technika
 • zdravotní stav: zdravá Z
 • ekologie: dopad různých činností člověka na životní prostředí
 • genofond: dědičné dispozice k reprodukci

 

% rozdělení faktorů

 • 40% výživa
 • 35 % inseminace
 • 15% chybné stanovení inseminačního intervalu
 • Zbytek ostatní faktory


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy