Rodina, postavení ženy ve společnosti

 

   Otázka: Rodina, postavení ženy ve společnosti

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Milan

 

 

 

 

Rodina:

– malá, primární, neformální sociální skupina

– primární skupina, která má nezastupitelnou úlohu v socializaci člověka

– skupina jedinců, mezi nimiž existují příbuzenské a citové vztahy

– vybavuje člověka určitým sociálním statusem

 

– manželství – institucionální základ rodiny

– monogamie – manželství pouze s jedním partnerem

– polygamie – manželský vztah s více než jedním partnerem

– příbuzenství – pokrevní / nepokrevní (adopce, přiženění)

 

– typy rodin – nukleární (jaderná) – úplná / neúplná

– agregární – vznikne po rozvodu, každý partner se svými dětmi,

dají se dohromady 2 rozvedení lidé s dětmi z prvního

manželství

– primární – rodina, kde se narodím, jsem v pozici dítěte

– sekundární – rodina, kterou založím, jsem v pozici rodiče

 

– funkce rodiny – biologická (reprodukční)

– socializační (výchovná)

– ekonomická

– emocionální (citová)

 

– rodina v moderní společnosti – V moderní společnosti jsou navíc manželské svazky a rodinná pouta nabourávána tržním pojetím člověka. Abychom mohli být úspěšní na trhu práce, očekává se od nás na pozadí proměny ekonomiky flexibilita, přizpůsobivost a nevázanost. Těmto požadavkům manželská a rodinná pouta stojí v cestě. Tržní ekonomika a rodina se tak dostávají do opozice. Klesá počet uzavřených manželství, klesá počet narozených dětí a roste počet nesezdaných párů a mladých lidí, kteří žijí sami. Stoupá rozvodovost. V dnešní době je rozvod celkem tolerován společností. Mladí lidé mají mnohem více šancí k osobní realizaci, než měli před rokem 1989. Mohou studovat, cestovat. Mají více možností na výběr. Mohou volit jiné formy párového soužití než manželství, které se stávají společností akceptovatelnými. Vstup do manželství a založení rodiny jsou spojeny s náklady, které většina mladých lidí není schopna unést. Nemají peníze, zázemí, nedostatečná ekonomická podpora státu. Riziko nezaměstnanosti nutí mladé lidi odkládat založení rodiny na pozdější dobu. Uvolněnost mravní společnosti- lidé nemají děti, homosexualita.

 

Emancipace:

= osvobození, vyproštění, zrovnoprávnění a získání nezávislosti

– v případě žen jde o emancipaci od mužů a od společnosti, která je svazuje

– vyproštění ze závislosti na někom/něčem, získání svobody, rovných práv

 

Feminismus:

– název pro komplex ideologií, sociálních teorií a politických hnutí, jejichž cílem je výzkum a potírání jevů, které lze považovat za projevy a součást utlačování ženského pohlaví

– Gender studies – mezinárodní nevládní nezisková organizace, která se zabývá rozdíly rolí žen a mužů v rodině

 

Postavení ženy ve společnosti:

– reálné zrovnoprávnění ženy, odstranění všech forem diskriminace – politické volební právo

– zneužívání postavení k sexuálnímu obtěžování

– adekvátní podíl žen v různých společenských činnostech

 

Etapizace rodinného cyklu:

1. bezdětné partnerství

2. rodina s malým dítětem – změna rolí (rodiče)

3. dítě ve školním věku

4. rodina s dospívajícím dítětem

5. rodina po odchodu dítěte – šok pro rodiče, změna rolí (babička, dědeček)

6. jeden z manželů umírá, konec manželství

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy