Romeo a Julie – rozbor díla k maturitě (8)

rozbor-díla

 

Kniha: Romeo a Julie

Autor: William Shakespeare

Přidal(a): Lucik.havlova, Hanka

 

 

William Shakespeare

Základní údaje o autorovi, charakteristika jeho uměleckého přístupu

 • pokřtěn 26. dubna 1564 – zemřel 23. dubna 1616, anglický básník a dramatik
 • Narodil se ve Stratfordu nad Avonou, odešel do Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech, působil jako  herec a spisovatel
 • Vystudoval gymnázium, v 18 se oženil se starší Annou
 • Později byl spolumajitelem divadla.
 • V prvním období své tvorby tvořil především komedie a historické hry. V druhém období proniká do tvorby životní zklamání a pesimismus a vznikají jeho nejslavnější tragédie. Ve třetím období se vyjasňuje autorův pesimismus.
 • Náměty ke svým hrám čerpal ze životopisů slavných osobností, z italských a francouzských renesančních povídek i ze starých kronik. Slovem a dramatickou akcí dovedl vyjádřit vznešenost citu, hloubku vášně, bezohlednost, sobectví i nenávist a další vlastnosti lidí své doby.
 • Jeho hry se hrály ve dvoře královny Alžběty I., 1954 vyšla tiskem dvě dramata
 • Ke konci života se usadil v rodném Stratfordu, kde také zemřel

 

Zařaď autora do kontextu literatury ( kdy žije, směr, význam,…)

William Shakespeare je nejskvělejším autorem vrcholného období renesance. Byl významný anglický básník a dramatik, klíčová postava evropského dramatu. Obvykle je považován za anglického národního básníka.. Dochovalo se jemu připsaných 37 divadelních her, 154 sonetů, dvě dlouhé epické básně a několik dalších děl. Jeho hry byly přeloženy do všech významnějších jazyků. Kromě tvorby dramat a komedií se věnoval i herectví.

 

Jeho umělecký přístup:

 • ve svých hrách nevykládá svět, ale je v nich básníkem konkrétních lidských situací, které obsahují lidskou zkušenost v neobyčejné rozmanitosti
 • umělecká metoda, nastavuje světu a životu zrcadlo (zrcadlení) šťastné komedie obsahují stíny smrti a v každé tragédii nalezneme alespoň jeden komický výstup
 • je jazyk, dovedl k největší dokonalosti dramatický verš, jeho hry jsou psány veršem i prózou, lze říci, že Shakespeare předváděl všechny prostředky a figury anglické renesanční rétoriky

 

Jeho další díla – rozdělit žánrově, význam

I. období – díla do roku 1600 (díla do roku 1600 jsou především komedie, kde vítězí spravedlnost a láska. Renesanční optimismus.)

 • Zkrocení zlé ženy – komedie
 • Sen noci svatojánské- komedie
 • Romeo a Julie- tragédie
 • Kupec benátský- komedie
 • Jindřich IV – historické

II. období – díla  po roce 1600– (v dílech po roce 1600 panuje jistý pesimismus a píše tragédie a sonety.)

 • Hamlet- Tragédie
 • Othello- tragédie

III. období od roku 1609

 • na konci života píše romantické hry (pohádky-romance)
 • Bouře
 • Zimní pohádka

 

Ostatní autoři této doby

 • Francesco Petrarca ,Giovanni Boccaccio, Ludovico Ariosto, Niccolò Machiavelli, Dante Alighieri, François Villon, François Rabelais, Miguel de Cervantes.

 

Charakteristika renesance nejen v literatuře

Charakteristika:

 • rozvíjí se v Itálii koncem 14. Století
 • návrat k antickým ideálům, důraz na člověka, užívání si života na zemi, vzdělání, individualita
 • nové vědní obory – chemie, fyzika, botanika, anatomie
 • doba velkého rozvoje, změn, objevů a vynálezů
 • roste touha po poznání, vědění
 • 1492 objevení Ameriky (K. Kolumbus)
 • 1519 obeplutí Země (T. Magabhaes)
 • heliocentrismus (G. Gallilei, M. Kopernik)
 • objevů se první lékařské pitvi
 • 1450 vynález knihtisku (J. Guttenberg)

 

Literatura:

 • autoři vycházejí z anonymity
 • změna v žánrech (villonské balady, dialogy, dopisy, eseje, novely, velké romány, sonety)
 • prosazování národních jazyků + latina

 

Kultura a umění:

 • inspirace v antických vzorech
 • pro architekturu je příznačná vyváženost kompozice, harmonie tvarů a rozměrů, účelnost
 • arkádová nádvoří
 • malířství a sochařství – zachycení dokonalosti lidského těla ( Leonardo Da Vinci, Rafael, Michelangelo Buonarroti)

 

Rozbor díla: Romeo a Julie

Zařaď dílo do kontextu Shakespearovy tvorby

období 1591 – 1600, divadelní tragická hra, 1 období

 

Žánr, forma

drama – tragédie – divadelní hra – 5 dějství (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa), psána ve verších + próza, psán blankversem = nerýmovaný pětistopý jambický verš

 

Renesanční dílo – dodržuje požadavky kladené na literaturu?

Nesplňuje: -Aristoteles – zásada tří jednot (místo, čas, děj)

 • nedodržuje, že tragédie by měla být psána veršem
 • jsou tam komediální prvky

Splňuje: –počet dějství (expozice, kolize, krize, peripetie, katastrofa)

 • vystoupí chorus (seznamuje nás s dějem, místem konání, jak to dopadne, obrací se k divákům, prosí je o shovívavost)
 • hlavním hrdinou je člověk – rozhoduje se o svém osudu sám, právo na láku,

 

Inspirace, motiv/námět

 • Celý námět převzal, ve starověkých příbězích o lásce, v antickém Řecku
 • Při psaní příběhu vycházel Shakespeare z básně anglického básníka Arthura Brookea a také všeobecně známé látky o dvou milencích, která byla zpracována již ve starém Řecku.

 

Kompozice (dějství, prolog – jakou je psán formou)

 • Kompozice díla je chronologická a člení se na prolog a pět dějství.
 • Celý příběh je psán Shakespearovým oblíbeným jazykovým stylem – nerýmovaným pětistopým jambickým veršem  (takzvaným blankversem)
  • Blankvers je v Shakespearových dílech typickým jazykovým prostředkem, díky němuž jsou jasně rozpoznatelná. Problém nastává s překladem díla do českého jazyka.
  • Jambický verš se v češtině nedá příliš využít, protože po zvukové stránce nejsou shodné; proto je také jambická stopa v českých písemných dílech velmi vzácná. Přesto ji ale využil například Karel Hynek Mácha v díle Máj.
 • Prolog je psán formou anglického sonetu

 

Místo, doba, jména postav

Montana, Verona – Itálie – 16 století

Hlavními postavami milostného dramatu jsou Romeo a Julie, kteří tvoří ústřední mileneckou dvojici. Julii je v době, kdy pozná Romea, pouhých čtrnáct let a představuje typ mladé dívky, která se zamiluje do Romea. Postava františkána Lorenza (Vavřince) je výrazně středověkou postavou, ale postupem děje se stává svými názory a myšlenkami více renesančním člověkem, který se staví proti nesmyslnosti řádů a cítí s oběma milenci. Postava chůvy představuje symbol mateřské lásky k Julii, která přestože není jejím dítětem, nemůže vidět její utrpení z vůle rodičů.

 

Další postavy

 • Eskalus – vévoda veronský
 • Paris – mladý šlechtic, příbuzný vévodův
 • Montek a Kapulet – hlavy dvou znepřátelených rodů
 • Stařec – z rodu Kapuletů
 • Romeo – syn Montekův
 • Merkucio – příbuzný vévodův a přítel Romeův
 • Benvolio – synovec Montekův a přítel Romeův
 • Tybalt – synovec paní Kapuletové
 • Bratr (otec) Vavřinec (Lorenzo) – františkán
 • Bratr Jan – z téhož řádu
 • Baltazar – sluha Romeův
 • Samson a Řehoř (Gregory) – sluhové Kapuletovi
 • Petr – sluha Juliiny chůvy
 • Lékárník
 • Panoš Parisův
 • paní Monteková – manželka Montekova a matka Romeova
 • paní Kapuletová – manželka Kapuletova a matka Juliina
 • Julie – dcera Kapuletova
 • Juliina chůva
 • Veronští měšťané, příbuzní obou rodů, masky, stráže, hlídky a družiny, Chorus

 

Děj (podle dějství, jednotlivé zápletky, …)

Příběh se odehrává v italském městě Verona, kde žily dva významné rody – Kapuleti a Montekové. Mezi nimi se již léta táhl dávný spor. Děj příběhu začíná popisem střetu mezi Monteky a Kapulety na náměstí ve Veroně, který ukončí až vévoda Eskalus. Těmito vyhrocenými spory mezi oběma rody je naplněno první jednání tragédie.

Nyní se však po celé Veroně šíří zpráva, že u Kapuletů bude velký maškarní ples a při této příležitosti má být oznámeno zasnoubení Julie s Paridem. Toto se dozví i Montek Romeo a se svými dvěma věrnými druhy Merkuciem a Benvoliem se rozhodne navštívit tento ples, přestože se koná v domě úhlavních nepřátel. Romeo tam se svými druhy pod rouškou masky skutečně pronikne a ocitne se na plese, kde jsou všichni příbuzní a známí rodiny Kapuletů. Tybalt však Romea pozná a chce ho zostudit tím, že vyprovokuje bitku za to, že si dovolil vstoupit na ples Kapuletů. Starý Kapulet ale jeho počínání zastaví s tím, že nechce skandál po celé Veroně. Romeo tedy se svými přáteli zůstává na plese a spatří zde Julii. Ta se mu zdá překrásná a říká, že doposud nepoznal lásku, dokud nespatřil tuto ženu. Láska na první pohled.

Ples pomalu končí, ale oba milenci na sebe musí pořád myslet, a tak Romeo v noci tajně navštíví zahradu Kapuletů a pěje milostné ódy u Juliiny ložnice, ačkoliv tím značně riskuje, a Julie pozná, že jeho láska je opravdová. Druhý den oba milence tajně oddá otec Vavřinec, který mladou dvojici podporuje i přes nenávist jejich rodičů.

Jenže Tybalt, Juliin bratranec, nenávidí Romea. Odpoledne v den svatby zabije Tybalt Romeova přítele Merkucia a Romeo následně zabije Tybalta, za což je vyhoštěn z města Verony a odchází do Mantovy. Ještě před odjezdem Romea z Verony se odehraje scéna, kdy Romeo vyznává Julii svou lásku. Ale druhý den má Kapulet pro nyní vdanou Julii zprávu, že již zítra bude mít svatbu s Paridem. Julie s tím nesouhlasila, ale otec jí dal jen dvě možnosti: buď svatba s Paridem, nebo ať táhne z jeho domu. Proto zoufalá Julie s pomocí chůvy požádá otce Vavřince o pomoc. Ten zajistí nápoj, po kterém bude Julie vypadat jako mrtvá a Romeo si pro ni přijde do hrobky Kapuletů.

Nápoj ji uspí a Julie vypadá jako mrtvá. O jejím pohřbu se dozví i Romeo, ke kterému shodou náhod nedorazil posel od otce Vavřince se zprávou, že Julie není mrtvá. Posel nedorazil, protože byl zavražděn. Romeo si koupí jed u lékárníka v Mantově, vrátí se zpět do Verony a jde naposledy políbit Julii. Romeo vstoupí do hrobky Kapuletů a spatří Julii. Zoufá nad osudem a její smrtí. Vyznává jí svou lásku. Po rozloučení se světem pije Romeo jed, Julie se probouzí, ale vedle ní leží již mrtvý Romeo. Vezme Romeovu dýku a probodne se. Takto skončil věčný spor mezi rodinami Kapuletů a Monteků, rodiny se usmířily a vystavěly zlaté sochy Romea a Julie, které stojí dodnes ve Veroně.

 

Umělecké prostředky 

 • Blankvers, prolínány prvky tragiky a komiky,
 • V díle je využita próza i poezie, mnoho metafor, figury a použit vytříbený a vznešený styl, který je tak typický pro Shakespearova díla.
 • Často se objevují jmenné tvary přídavných jmen, citově zabarvené výrazy, oxymóron, inverze.
 • Drama je založeno na střídání verše (vyšší vrstvy – Romeo, Julie) a prózy (nižší vrstvy-chůva).
 • K vytvoření celkové atmosféry využívá autor častého kontrastu (světlo x stín, noc x den, láska x nenávist, próza x poezie, tragika x humor).

 

Jazykové prvky:

 • historismus -halapartna (zbraň), zsinalý (bledý), háv (šál)
 • apostrofa -láska je dým, .. láska je plamen, .. láska je moře, …
 • oslovení -pane, chůvo, mladý pane
 • místopis -Verona, Mantova
 • enumerace -Pan Martino, Pan hrabě Anselmo, Ctihodná vdova, madam Vitruviová, Pan Placentio, Merkucio -hosté  na večeři Kapuletů hledaj vás, volaj vás, sháněj vás v kamení, květu, listu, lodyze
 • zdrobnělina -slečinka, potvůrko, milostpaní, oříšek, víčka, brouček
 • přirovnání -boule jak kohoutí varle, v tváři číst jak v knize, dovede bodat jako trn, není hluboká jak studna, široká jak kostelní vrata
 • řečnická otázka -je láska něžná?
 • aluze -královna Mab
 • nespisovné výrazy až vulgarismy -tý lásky, vrátnej, děvka, rajda, huso rozmazlená
 • kontrast -vrány jsou ony, ona holubice
  dobro může být zlé a naopak
  bílá vločka, havraní pírko
  ďábelský anděl
 • básnické slovo – luna, oř
 • cizí jazyk -passado (z portugalštiny minulost), reverso (z portugalštiny zvrátit)
 • symbol -Amor, hrdlička (symboly lásky)
 • vyjádření času -devět, půl hodiny
 • zastaralá slova -putyka (hospoda), lichvář (poskytuje půjčky s vysokým úrokem)
 • eufemismus -půjde pod kytičky
 • přísloví -pro jedno kvítí slunce nesvítí
 • rčení -oko za oko

  

Myšlenka díla, Proč nevyznívá pesimisticky? Co autor oslavuje?

 • Tragická lásky, oslava lásky, smíření obou rodů, samostatnost člověka, právo na sebeurčení, schopnost se vzepřít
 • Patří k vrcholům renesanční tvorby. Zobrazuje společnost, ve které je každé vybočení z uzavřeného rodového kruhu přísně trestáno. Obrovskou roli hraje majetek a moc, ale i pýcha, domýšlivost atd. Proti tomuto světu falše staví autor čistou a obětavou lásku mladých lidí, která však v tomto prostředí nemůže vykvést v plné kráse, naopak podléhá nenávisti, zlobě a končí smrtí.

 

Inspirační zdroj pro další spisovatele (motiv tragické lásky)

 • několikrát zfilmováno

 

Recitace

JULIE

Ach Romeo, Romeo! Proč jsi Romeo? Své jméno zapři, odřekni se otce,
anebo, nechceš-li, zasvěť se mně, a přestanu být Kapuletová.

ROMEO
Beru tě za slovo.
Nazvi mě svým, a budu znovu pokřtěn.
Už nechci nikdy víc být Romeo.

ROMEO
Mám ještě poslouchat? Či odpovím?

 

Vlastní názor

V této době si neumím představit takovou lásku, kdy jeden byl ochotný zemřít pro druhého. Ovšem kdyby taková láska a úcta byla i dnes, svět by byl jiný a možná i lepší. Líbí se mi jednání Romea, když se dokáže bít za svou lásku k Julii.

Nadčasovostí shledávám rozpor mezi oběma rody Monteků a Kapuletů, kteří si uvědomují své hloupé spory až po smrti jejich dětí. Myslím, že autor chtěl ukázat na lidskou hloupost, která v dnešní době nezná mezí. Měli bychom se zamyslet, jestli spory, které vedeme s ostatními, mají smysl.

Knížka se mi četla opravdu dobře, i když měla smutný konec. Ale autorovo popisování lásky dvou lidí, kteří se mají nenávidět, mě ohromilo.

 

Velmi se mi líbí, jak si autor hraje se slovy:

“Nebo si to odskáčou.
-Až nás rozčílej, skočíme jim po krku.
A budeme je mít z krku.
-Když se rozčílím, tak se neznám.
Jenže jak tě znám, ty ese jen tak nerozčílíš.
-Jak vidím Monteka, nic mě nezastaví.
Protože hned zdrháš. Udatnej by se mu postavil
-Když se rozčílím, postavím se každýmu Montekovi-chlap, ženská, všecko jedno.
Tomu říkám síla! On se postaví i slabýmu pohlaví!”

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář