Rozmarné léto – rozbor díla k maturitě (4)

 

Kniha: Rozmarné léto

Autor: Vladislav Vančura

Přidal(a): marie930

 

 

 

Autor

• 23. června1891, Háj ve Slezsku – 1. června1942, popraven za heydrichiády v Praze

• spisovatel, dramatik, filmový režisér, původním povoláním lékař

• často se stěhovali

• dětství prožil na venkově, kde získal lásku k přírodě a koním

• velmi hrdý a nepoddajný, takže jeho studijní výsledky nebyly příliš dobré

• na vysoké škole studoval nejdříve práva, ale po těžké nemoci matky přestoupil na medicínu

• členem a prvním předsedou Devětsilu (1920), přívrženec poetismu, ve třicátých letech členem Levé fronty

• od roku 1921 byl členem KSČ (vystoupil 1929)

• za okupace vedl spisovatelskou sekci Výboru inteligence – ilegální odbojové organizace při Národním revolučním výboru

• 1946 byl in memoriam jmenován národním umělcem

 

Celková charakteristika díla

• humoristická novella

• na prvním místě není děj, ale jazyk

• Pokouší se vystihnout atmosféru malých lázní na řece Orši (ve Slezsku). Do Krokových Varů přijíždí kouzelník se svou asistentkou, kterou se snaží získat všichni tři hrdinové a to i za cenu velkých změn v životě. Ani jeden není úspěšný a tak se po odjezdu kouzelníka vše vrací do starých zaběhlých kolejí

• lze označit za humoresku ovlivněnou poetismem

 

Literárně historický kontext

• ovlivněnprvní světovou válkou, expresionismem

• 1926

• imaginativní (baladická) próza, meziválečná próza

• Karel Konrád, Jan Čep

• Jaroslav Havlíček (časově)

• jedno z jeho prostředních děl, další díla: Markéta Lazarová

 

Hlavní postavy

• Antonín Důra

• kanovník

• major

• Kateřina Důrová

• Anna

• kouzelník Arnoštek

 

Děj

Celá novela se odehrává v Krokových Varech na řece Orši během čtyř dnů chladného června.Děj začíná v Antonínových lázních, kdy během rozpravy tří přátel (krom Antonína jěště kanovník a major) se objeví potulný kouzelník Arnoštek, který je pár triky pozve na večerní představení. Kateřina, Antonínova manželka, je hned očarována Arnoštkem.Na představení tři přátelé poznají Arnoštkovu krásnou pomocnici Annu. Po představení pozve Antonín Annu na schůzku na plovárnu. Jsou však přistiženi Kateřinou. Ta se na protest nastěhuje Arnoštkovi do maringotky.Druhý den se o Annu uchází kanovník, ale v nenadálé bitce s pijáky vracejícími se z hostince málem příjde o ucho, které mu sešije Antonín.Třetí den se zraní při představení pádem z lana Arnoštek a Anna bude muset dokončit představení místo něj. Toho po představení využije major a vyláká Annu ven. Přistihne je však Arnoštek a majora zmlátí holí.Ráno tři přátelé a Kateřina pozorují z plovárny odjezd maringotky s Arnoštkem a Annou zase jinam. Jejich životy se vracejí k normálu.

 

Kompozice

• chronologicky

• mnoho kapitol

 

Jazyk a styl

• přechodníky

• více jak polovina textu v přímé řeči

• řada experimentů – hledá nové způsoby vyjádření

• specifický jazyk a sloh, který napodobuje větnou stavbu staré češtiny

• usiluje o zvukomalbu

• bohatý jazyk

• archaická slova a knižní výrazy spojuje s lidovou mluvou

• zastaralá větná stavba

• užívá složitá souvětí, zdůrazňuje jimi důležitost daného okamžiku

• děj potlačován, důležité místo má vypravěč, který vyjadřuje svůj názor k ději, přerušuje vyprávění a oslovuje čtenáře, hodnotí chování postav

• části příběhů připomínají filmové scénáře

• opěvuje život, zdůrazňuje prožitky, detailně vyjadřuje náladu, barevnost příběhu, city

 

Okolnosti vzniku díla

• kritika maloměšťáctví, stereotypu, nudnosti

 

Vliv díla

• filmové zpracování 1968

Další podobné materiály na webu:

Napsat komentář